Cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul. Stabilirea competenței de soluționare a contestației în anulare

17 nov. 2023
Vizualizari: 165
 • NCP: art. 273 alin. (2) lit. c)
 • NCP: art. 287 alin. (1) lit. a)
 • NCP: art. 38 alin. (1)
 • NCP: art. 39 alin. (1) lit. b)
 • NCP: art. 45 alin. (3) lit. a)
 • NCP: art. 5
 • NCP: art. 52 alin. (3)
 • NCP: art. 65
 • NCP: art. 66 lit. a) şi b)
 • NCP: art. 67
 • NCP: art. 91
 • NCP: art. 92
 • NCP: art. 93
 • NCPP: art. 19
 • NCPP: art. 249 alin. (5)
 • NCPP: art. 25 alin. (3)
 • NCPP: art. 274 alin. (1)
 • NCPP: art. 275
 • NCPP: art. 276 alin. (1) şi (2)
 • NCPP: art. 386
 • NCPP: art. 397
 • NCPP: art. 404 alin. (2)
 • NCPP: art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b)
 • NCPP: art. 426
 • NCPP: art. 429 alin. (1)

Prin Sentința penală nr. 38/F din data de 08 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în Dosarul nr. x/2021 a fost respinsă, ca inadmisibilă, contestația.

Pentru a pronunța această hotărâre s-a reținut că la data de 31.12.2021 a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a II-a penală, sub nr. x/2020, contestația în anulare formulată de persoana condamnată A. împotriva Sentinței penale nr. 249/F/22.12.2017, modificate prin încheierea de îndreptare a erorii materiale din 05.01.2018 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în Dosarul nr. x/2016, în ceea ce privește latura civilă a cauzei.

În esență, s-a reținut în motivarea contestației, petentul, având în vedere dispozițiile art. 431 alin. (1) C. proc. pen., a susținut că sunt îndeplinite condițiile de admitere în principiu a contestației în anulare. Totodată, a arătat că, în situația din speța existentă, este admisibilă contestația în anulare, în temeiul art. 426 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., în ceea ce privește latura civilă, deși, prin soluția de condamnare, acesta a fost obligat la plata unor daune morale pentru infracțiuni inexistente.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 125/A din 15 iunie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma excepției invocate,din oficiu, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Se reține că, prin Sentința penală nr. 249/F din 22 decembrie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în temeiul art. 386 din C. proc. pen., s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul A., formulată, prin apărătorul ales, de părțile civile B. și C., reprezentată legal de mama sa B..

În temeiul art. 52 alin. (3) din C. pen. raportat la art. 273 alin. (2) lit. c) din C. pen. cu aplicarea art. 5 din C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa principală de 2 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la mărturie mincinoasă.

În temeiul art. 67 din C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a) și b) din C. pen. pe o perioadă de 4 ani.

În temeiul art. 65 din C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a) și b) din C. pen.

În temeiul art. 287 alin. (1) lit. a) din C. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

În temeiul art. 67 din C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a) și b) din C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

În temeiul art. 65 din C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a) și b) din C. pen.

În temeiul art. 38 alin. (1) din C. pen., art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen., art. 45 alin. (3) lit. a) din C. pen., s-a dispus ca inculpatul A. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 8 luni închisoare, sporită cu 4 luni închisoare, respectiv pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) și b) din C. pen.

În art. 45 alin. (5) din C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a) și b) din C. pen.

În temeiul art. 397 din C. proc. pen. raportat la art. 19 și urm. din C. proc. pen., s-a admis, în parte, acțiunea civilă exercitată de părțile civile B. și C., reprezentată legal de mama sa B., și a fost obligat inculpatul A. la plata sumei de câte 100.000 euro, în echivalentul în RON la cursul BNR de la data plății, reprezentând daune morale, atât către partea civilă B., precum și către partea civilă C., reprezentată legal de mama sa, B..

În temeiul art. 397 alin. (2) din C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (5) din C. proc. pen., s-a menținut măsura asigurătorie a sechestrului, asupra bunurilor imobile ale inculpatului A., până la concurența sumelor acordate, dispusă prin Ordonanța nr. 1335/P/201 din data de 02.06.2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în vederea garantării reparării pagubei și a executării cheltuielilor judiciare.

În temeiul art. 25 alin. (3) din C. proc. pen., s-a dispus desființarea raportului de expertiză medico-legală – examen x, întocmit de experții din cadrul Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici București.

În temeiul art. 274 alin. (1) din C. proc. pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 17.500 RON, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În temeiul art. 276 alin. (1) și (2) din C. proc. pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 12.470 RON către partea civilă B., reprezentând cheltuieli judiciare.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel, în termen legal, inculpatul A. și părțile civile B. și C. – prin reprezentant B., care au criticat soluția dispusă pentru motive de nelegalitate ori, după caz, de netemeinicie.

Prin Decizia penală nr. 131/A din data de 25 mai 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. x/2016, s-a admis apelul formulat de apelantul inculpat A. împotriva Sentinței penale nr. 249/F din 22 decembrie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală.

S-a desființat, în parte, sentința penală apelată numai în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei și s-au înlăturat dispozițiile vizând executarea pedepsei în regim de detenție.

În baza art. 91 din C. pen., s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicată inculpatului A. pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 92 din C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) din C. pen., s-a dispus ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din C. pen., s-a impus condamnatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) din C. pen., s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Administrației Domeniului Public, București sau în cadrul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă, București pe o perioadă de 120 de zile.

În temeiul art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. și art. 91 alin. (4) din C. pen., s-a atras atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

S-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de către părțile civile B. și C., prin reprezentant B. împotriva aceleiași sentințe penale.

Totodată, s-au menținut dispozițiile sentinței penale apelate care nu erau contrare deciziei.

În baza art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile ocazionate de soluționarea apelului formulat de apelantul inculpat A. au rămas în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., au fost obligate apelantele părți civile B. și C., prin reprezentant B., la plata sumei de 400 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 90 RON, a rămas în sarcina statului.

Prin încheierea de ședință din data de 11 ianuarie 2019, pronunțată de instanța supremă, în Dosarul nr. x/2016, s-a admis cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de apelantele părți civile B. și C. prin reprezentant legal B. și s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul considerentelor Deciziei nr. 131/A din data de 25 mai 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. x/2016, în ceea ce îl privea pe inculpatul A., în sensul că, în referire la considerentele deciziei menționate ce vizau încadrarea juridică pentru infracțiunea de participație improprie la mărturie mincinoasă, s-a trecut în mod corect art. 52 alin. (3) din C. pen. rap. la art. 273 alin. (2) lit. c) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen. în loc de art. 31 alin. (2) din C. pen. rap. la art. 289 din C. pen., art. 291 din C. pen. și art. 259 alin. (1) din C. pen., cum greșit s-a notat. S-a mai reținut că încheierea face parte integrantă din decizia a cărei îndreptare de eroare materială s-a dispus.

În esență, prin cererea de contestație în anulare formulată de inculpatul A. a solicitat admiterea în principiu, desființarea Sentinței penale nr. 249/F/22.12.2017 modificată prin încheierea de îndreptare a erorii materiale din 05.01.2018 pronunțată în Dosarul nr. x/2016 de Curtea de Apel București, secția I penală și a Deciziei penale nr. 131/A din data de 25 mai 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. x/2016, suspendarea executării laturii civile și încetarea procesului penal ca urmarea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.

În drept, a invocat cazul de contestație prevăzut de art. 426 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.

Conform art. 429 alin. (1) din C. proc. pen., „Contestația în anulare se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea a cărei anulare se cere”, iar, potrivit dispozițiilor alin. (2) al aceluiași articol, „Contestația în anulare pentru cazul în care se invocă autoritatea de lucru judecat se introduce la instanța la care a rămas definitivă ultima hotărâre”.

Examinând hotărârea atacată în prezenta cale de atac prin prisma art. 426 și urm. C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție constată că, în mod greșit, Curtea de Apel București s-a pronunțat asupra admisibilității în principiu a contestației în anulare formulată de inculpatul A. această instanță nefiind competentă să soluționeze contestația în anulare supusă judecății.

Potrivit art. 426 alin. (1) C. proc. pen., contestația în anulare se exercită împotriva hotărârii penale definitive.

Astfel, deși contestatorul a menționat că a înțeles să formuleze contestație în anulare împotriva Sentinței penale nr. 249/F/22.12.2017, modificată prin încheierea de îndreptare a erorii materiale din 05.01.2018, pronunțată în Dosarul nr. x/2016 de Curtea de Apel București, secția I penală, precizând că se critică, atât latura penală, cât și latura civilă, această hotărâre a fost atacată cu apel la instanța supremă care, prin Decizia penală nr. 131/A din data de 25 mai 2018, pronunțată în Dosarul nr. x/2016 a admis apelul inculpatului A..

Așadar, hotărârea de condamnare pronunțată împotriva inculpatului A. este Decizia penală nr. 131/A din data de 25 mai 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. x/2016, aceasta fiind decizia prin care hotărârea din prima instanță a rămas definitivă.

Or, contestația în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare și ca atare nu poate viza decât hotărârea prin care soluția pronunțată a rămas definitivă.

Cum hotărârea a cărei anulare se cere este nr. 249/F/22.12.2017 a Curții de Apel București, definitivă prin Decizia penală nr. 131/A din data de 25 mai 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, se constată că, potrivit dispozițiilor art. 429 alin. (2) din C. proc. pen., competența de soluționare a contestației în anulare formulate de condamnatul A. aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală.

Ca atare, Înalta Curte de Casație și Justiție în temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) din C. proc. pen. va admite apelul declarat de apelantul A. împotriva Sentinței penale nr. 38/F din data de 08 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în Dosarul nr. x/2021.

Va desființa sentința penală apelată și va stabili competența de soluționare a contestației în anulare formulată în cauză în favoarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală.

Va trimite cauza spre repartizare aleatorie.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererea de schimbare a încadrării juridice a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul. Stabilirea competenței de soluționare a contestației în anulare was last modified: noiembrie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.