Cuvinte-cheie "Daune morale"

 • Susțineri privind nemotivarea hotărârii recurate întrucât considerentele nu expun, corect, circumstanţele particulare ale cauzei şi nu relevă respectarea criteriilor legale de cuantificare cu ocazia fixării sumei de bani stabilite cu titlu de daune morale

 • Cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul. Stabilirea competenței de soluționare a contestației în anulare

 • Critici privind acordarea penalităţilor de întârziere. Stabilirea sumelor necesare reparării prejudiciilor materiale şi morale suferite de recurenţi în urma accidentului

 • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reîncadrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii, obligarea intimaţilor, în solidar, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și la plata de daune morale egale cu suma totală a salariilor neîncasate. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Critici privind greşita aplicare a dispoziţiilor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Recurs nefondat

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata către reclamant a subvenţiilor acordate angajatorilor, cu dobândă legală, penalităţi şi actualizată de la data scadenţei, daune morale și cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Prejudiciul moral suferit ca urmare a faptei proprii a autorului articolului. Afectarea demnităţii şi onoarei, precum şi a dreptului la imagine, afirmaţiile mincinoase având drept unic scop crearea unei opinii publice nefavorabile pentru partea reclamantă

 • Verificarea întrunirii cerinţelor legale pentru angajarea răspunderii civile delictuale. Verificarea limitelor libertăţii de exprimare

 • Răspunderea civilă delictuală. Existenţa şi întinderea răspunderii asigurătorului RCA. Întinderea răspunderii civile delictuale a asiguratului

 • Cerere de chemare în judecată privind despăgubiri civile pentru prejudiciul moral constând în vătămarea dreptului la onoare şi reputaţie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice