Cuvinte-cheie "Daune morale"

 • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reîncadrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii, obligarea intimaţilor, în solidar, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și la plata de daune morale egale cu suma totală a salariilor neîncasate. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Critici privind greşita aplicare a dispoziţiilor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Recurs nefondat

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata către reclamant a subvenţiilor acordate angajatorilor, cu dobândă legală, penalităţi şi actualizată de la data scadenţei, daune morale și cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Prejudiciul moral suferit ca urmare a faptei proprii a autorului articolului. Afectarea demnităţii şi onoarei, precum şi a dreptului la imagine, afirmaţiile mincinoase având drept unic scop crearea unei opinii publice nefavorabile pentru partea reclamantă

 • Verificarea întrunirii cerinţelor legale pentru angajarea răspunderii civile delictuale. Verificarea limitelor libertăţii de exprimare

 • Răspunderea civilă delictuală. Existenţa şi întinderea răspunderii asigurătorului RCA. Întinderea răspunderii civile delictuale a asiguratului

 • Cerere de chemare în judecată privind despăgubiri civile pentru prejudiciul moral constând în vătămarea dreptului la onoare şi reputaţie

 • Critici privind respingerea acţiunii ca inadmisibilă pentru lipsa plângerii prealabile. Respingerea recursului ca nefondat

 • Accident rutier. Invocarea nesocotirii regulilor referitoare la încuviinţarea probatoriului. Admiterea recursului promovat, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Susținerea nelegalității deciziei recurate. Lipsa probării vătămării procesuale produse. Trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice