Cuvinte-cheie "Daune morale"

  • Susținerea nelegalității deciziei recurate. Lipsa probării vătămării procesuale produse. Trimiterea cauzei spre rejudecare

  • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea drepturilor de pensie, returnarea banilor reţinuţi ilegal din pensie, plata de daune morale, anularea deciziei de pensionare, plata contravalorii medicamentelor și plata cheltuielilor de judecată

  • Îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale. Soluţionarea cu întârziere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate şi a cererii de punere în posesie a reclamantului

  • Lipsa din cererea de recurs a motivelor de nelegalitate. Sancțiunea nulității

  • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale şi materiale pentru prejudiciul creat ca urmare a decesului victimei. Recurs respins ca inadmisibil

  • Nerespectarea normelor de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice. Stabilirea contribuţiei părţilor la producerea prejudiciului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea pentru fapta lucrului. Obligația de garanție a păzitorului juridic. Culpa victimei în producerea accidentului. Inexistența unei cauze exoneratoare de răspundere

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Condiţii de detenţie. Respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă. Neanalizarea fondului cauzei prin raportare la prevederile convenţionale. Nelegalitate. Casare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţii improprii de detenţie. Încălcarea drepturilor prevăzute de art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Prejudiciu moral. Acţiune în despăgubiri. Calitatea procesuală pasivă a Statului Român

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notar public. Sesizare formulată împotriva unui funcţionar public. Solicitarea demarării unei anchete disciplinare. Acţiune în răspundere civilă delictuală îndreptată împotriva petiţionarului. Invocarea unei atingeri aduse onoarei, demnităţii şi prestigiului profesional. Inexistenţa faptei ilicite