Cererea de liberare condiţionată. Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în ceea ce priveşte acordarea liberării condiţionate

4 oct. 2022
348 views
  • Legea nr. 254/2013: art. 97 alin. (11)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 51 alin. (6)
  • NCPP: art. 587

Prin cererea înregistrată la data de 31 octombrie 2017 pe rolul Judecătoriei Moreni, sub nr. x/2017, petentul condamnat A. a formulat o cerere de liberare condiționată.

Prin Sentința penală nr. 2065 din 28 decembrie 2017 a Judecătoriei Moreni, s-a declinat competența de soluționare a cererii, în favoarea Judecătoriei Pitești.

Pentru a pronunța această soluție, instanța a reținut, în esență că, petentul condamnat se află în executarea unei pedepse de 6 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 3742 din 2 octombrie 2014 de către Judecătoria Pitești, iar conform fișei mutări deținut aflată la dosar, petentul a fost repartizat să execute pedeapsa în Penitenciarul Mioveni, în baza Deciziei ANP nr. 69041 din 31 decembrie 2016, aflat în circumscripția Judecătoriei Pitești.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 163 din 9 martie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte analizând conflictul negativ de competență ivit între Judecătoria Moreni și Judecătoria Pitești cu privire la competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul A. constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Judecătoria Moreni, pentru următoarele considerente:

La data de 26 octombrie 2017, condamnatul A., aflat în Penitenciarul Mărgineni, a formulat o cerere de liberare condiționată, întemeiată pe dispozițiile art. 587 C. proc. pen., cerere ce a fost înaintată prin poștă Judecătoriei Moreni la data de 27 octombrie 2017, și înregistrată la instanță la data de 31 octombrie 2017, formându-se astfel dosarul nr. x/2017.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Dispozițiile art. 587 alin. (1) din C. proc. pen. prevăd că, „Liberarea condiționată se dispune la cerere sau la propunerea făcută potrivit dispozițiilor legii privind executarea pedepselor, de către judecătoria în a cărei circumscripție se află locul de deținere”.

În acest sens fiind și dispozițiile art. 97 alin. (11) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, referitor la competența materială și teritorială în materia cererilor de liberare condiționată.

Din examinarea dispozițiilor legale menționate, respectiv art. 587 alin. (1) din C. proc. pen., se observă că legiuitorul a utilizat sintagma „judecătoria în a cărei circumscripție se află locul de deținere”, fără a distinge dacă locul de deținere este cel în care Administrația Națională a Penitenciarelor a stabilit să fie executată pedeapsa ori cel în care condamnatul a fost transferat pentru rezolvarea unor afaceri judiciare în care este implicat.

Prin urmare, în stabilirea competenței, relevant este locul de deținere în care contestatorul se afla la momentul formulării cererii de liberare condiționată.

Or, în cauză, condamnatul A., la data de 26 ianuarie 2018, când a formulat cererea de liberare condiționată ce formează obiectul prezentului dosar, se afla în stare de deținere în Penitenciarul Mărgineni. Acest lucru rezultă atât din cuprinsul cererii sale, cât și din fișa cu evidența electronică a deținutului.

Mai mult chiar, astfel cum rezultă din actele dosarului, la data de 27 octombrie 2017, în cadrul Penitenciarului Mărgineni, Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în ceea ce privește acordarea liberării condiționate, analizând cererea condamnatului A. formulată în acest sens, a dispus amânarea cererii pentru data de 27 februarie 2018, fiind întocmit procesul-verbal nr. x din 27 octombrie 2017, comunicat deținutului personal la aceeași dată.

În consecință, având în vedere că la data formulării cererii de liberare condiționată petentul A. se afla în Penitenciarul Mărgineni, potrivit dispozițiilor art. 587 alin. (1) din C. proc. pen., rezultă așadar că în cauză competența de soluționare aparține judecătoriei în a cărei circumscripție se află locul de deținere respectiv, Judecătoriei Moreni.

Pentru aceste considerente, în baza art. 51 alin. (6) din C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe petentul A., în favoarea Judecătoriei Moreni, instanță căreia i se va trimite dosarul.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, iar potrivit alin. (6) al aceluiași articol, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru petent se va plăti din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererea de liberare condiționată. Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în ceea ce privește acordarea liberării condiționate was last modified: octombrie 4th, 2022 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.