Cerere privind emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului şi obligarea acestuia la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamantă, precum şi faţă de reşedinţa şi locul său de muncă

9 feb. 2024
Vizualizari: 119
  • Legea nr. 217/2003: art. 40 alin. (1)
  • NCC: art. 87
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Șimleu Silvaniei, în data de 14 martie 2023, sub nr. x/2022, reclamanta A. a solicitat emiterea unui ordin de protecție față de pârâtul B., prin care să fie obligat pârâtul la păstrarea unei distanțe minime determinate de 200 de metri față de victimă, la păstrarea unei distanțe minime determinate de 100 de metri față de locul de muncă al victimei situat în mun. Marghita, str. x – C. și interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima.

La termenul de judecată din data de 15 martie 2023, reclamanta a depus completare/precizare privind cererea de emitere a ordinului de protecție, prin care a solicitat obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate de 200 de metri față de reclamantă, obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate de 200 de metri față de locuința actuală a reclamantei din loc. Șimleu Silvaniei, str. x, jud. Sălaj și față de locul de muncă al reclamantei situat în mun. Marghita, str. x – C., jud. Bihor, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu reclamanta, precum și încredințarea minorei D. și stabilirea locuinței minorei la reclamantă, arătând că, în data de 14 martie 2023, a înregistrat pe rolul Judecătoriei Marghita cererea pentru desfacerea căsătoriei.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 511 din 27 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență cu a cărui judecată a fost legal sesizată, în temeiul dispozițiilor art. 133 pct. 2 coroborate cu cele ale art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Prin cererea formulată în data de 14 martie 2023, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 217/2003, reclamanta A. a solicitat Judecătoriei Marghita emiterea unui ordin de protecție împotriva numitului B. și obligarea acestuia la păstrarea unei distanțe minime determinate față de aceasta, precum și față de reședința și locul său de muncă.

Obiectul acțiunii civile, în raport cu care se stabilește competența instanței, vizează, astfel, instituirea unui ordin de protecție pentru persoana protejată, care, în speță, este reclamanta A..

Potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, reclamanta are domiciliul legal județul Bihor, însă în cuprinsul cererii tipizate și a cererii precizatoare depuse la dosar pentru termenul din 15 martie 2023, reclamanta a arătat că locuiește în fapt în localitatea Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

În ceea ce privește norma de competență incidentă în cauză, Înalta Curte reține că aceasta este reprezentată de dispozițiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, conform cărora „Cererea pentru emiterea ordinului de protecție este de competența judecătoriei de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima”.

Noțiunea de „domiciliu” este definită de art. 87 C. civ., în capitolul referitor la identificarea persoanei fizice, ale cărui dispoziții prevăd că „domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală”.

Din interpretarea coroborată a dispozițiilor legale menționate, rezultă că noțiunea de „domiciliu” vizează, în sens procesual, locuința unde se află în fapt persoana fizică, scopul urmărit de legiuitor fiind acela de a asigura și respecta dreptul la apărare și de a facilita administrarea probatoriului în vederea soluționării cauzei.

Astfel, noțiunea de „domiciliu” trebuie interpretată în sens larg, relevanță având nu atât locuința statornică sau principală a persoanei fizice, ci adresa unde aceasta locuiește efectiv.

Față de aceste împrejurări, Înalta Curte, la stabilirea instanței competente din punct de vedere teritorial să soluționeze cauza, va ține seama de locuința efectivă a reclamantei, victima în favoarea căreia s-a solicitat instituirea unui ordin de protecție, prin raportare la necesitățile probatorii și la măsurile ce se impun a fi dispuse în cauză.

Se observă că reclamanta a declarat că locuiește de câteva zile, respectiv de la data părăsirii domiciliului conjugal, în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Totodată, din actele dosarului și din susținerile părților, rezultă că, la data promovării cererii de emitere a ordinului de protecție, 14 martie 2023, reclamanta locuia în fapt la adresa indicată în cererea tipizată și în cererea precizatoare, respectiv în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Mai mult, în cuprinsul cererii precizatoare reclamanta a solicitat luarea măsurii de protecție raportat la adresa unde locuiește în fapt, și anume aceea din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

În acest context, Înalta Curte reține că instanța competentă să soluționeze cererea dedusă judecății este Judecătoria Șimleu Silvaniei, în a cărei rază teritorială reclamanta locuiește în fapt.

Pentru considerentele expuse, în aplicarea dispozițiilor legale evocate, în baza art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Șimleu Silvaniei.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Cerere privind emiterea unui ordin de protecție împotriva pârâtului și obligarea acestuia la păstrarea unei distanțe minime determinate față de reclamantă, precum și față de reședința și locul său de muncă was last modified: februarie 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.