Cerere în vederea dispunerii obligării pârâtului la plata diferenţelor salariale rezultate ca urmare a stabilirii indemnizaţiei de încadrare brute lunare și actualizarea sumelor solicitate cu rata inflaţiei şi dobânda legală, de la momentul scadenţei lunare până la data plăţii efective

16 apr. 2024
Vizualizari: 122
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 135 alin. (4)

Prin cererea înregistrată la 25.03.2019 pe rolul Tribunalului Dâmbovița, secția I civilă, reclamantele A. și B. au chemat în judecată pe pârâtul Tribunalul Galați, solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să oblige pârâtul la plata diferențelor salariale rezultate ca urmare a stabilirii indemnizației de încadrare brute lunare prin raportare la o valoare de referință sectorială de 440,154 RON, pentru perioada 09.04.2015 – 30.11.2015, respectiv de 484,169 RON, începând cu data de 01.12.2015 până la 01.02.2019, sume actualizate cu rata inflației și dobânda legală, de la momentul scadenței lunare până la data plății efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 131 din 22 ianuarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând actele dosarului din perspectiva conflictului de competență ivit în soluționarea litigiului, Înalta Curte reține următoarele:

Reclamantele au învestit Tribunalul Dâmbovița cu un litigiu asimilat conflictelor de muncă, pârât fiind Tribunalul Galați.

Potrivit art. 127 alin. (1) C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, „dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea”, iar potrivit alin. (2), „în cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care își acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii”.

Conform art. 127 alin. (2^1) C. proc. civ., dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau pârât, după caz.

Cum Tribunalul Galați are calitatea de pârât, este atrasă incidența art. 127 alin. (2^1) C. proc. civ., astfel că nu prezintă relevanță faptul că reclamantele și-au încetat activitatea prin pensionare.

Potrivit art. 127 alin. (2) C. proc. civ., reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii.

Reclamantele au învestit cu soluționarea litigiului Tribunalul Dâmbovița, aflat în circumscripția unei curți de apel învecinate Curții de Apel Galați, în a cărei circumscripție se află Tribunalul Galați, instanță competentă, potrivit legii, să soluționeze cauza.

Așa fiind, instanța supremă constată că acestea și-au manifestat opțiunea, în condițiile art. 127 alin. (2) C. proc. civ., determinând astfel competența teritorială în soluționarea cererii de chemare în judecată.

Având în vedere considerentele anterior expuse, în temeiul art. 135 alin. (4) C. proc. civ., competența de soluționare a litigiului va fi stabilită în favoarea Tribunalului Dâmbovița.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere în vederea dispunerii obligării pârâtului la plata diferențelor salariale rezultate ca urmare a stabilirii indemnizației de încadrare brute lunare și actualizarea sumelor solicitate cu rata inflației și dobânda legală, de la momentul scadenței lunare până la data plății efective was last modified: aprilie 16th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.