Cuvinte-cheie "Conflict de competenta"

 • Cerere în vederea constatării faptului că activitatea pe care au desfăşurat-o reclamanții se încadrează în proporţie de 90% în grupa I de muncă

 • Examinarea conflictului negativ de competenţă. Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Cerere în vederea dispunerii obligării pârâtului la plata diferenţelor salariale rezultate ca urmare a stabilirii indemnizaţiei de încadrare brute lunare și actualizarea sumelor solicitate cu rata inflaţiei şi dobânda legală, de la momentul scadenţei lunare până la data plăţii efective

 • Instanţa de tutelă care soluționează cererea de punere sub interdicţie. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cererea de încuviinţare a executării silite. Competenţă teritorială succesivă în favoarea instanţei în circumscripţia căreia se regăseşte sediul/domiciliul creditorului

 • Cerere privind recunoașterea stării de discriminare în care se află reclamantul din punct de vedere salarial în raport cu alţi angajaţi și dispunerea uniformizării modului de calcul al salariilor prin recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente

 • Solicitare privind anularea Deciziei medicale de incapacitate de muncă și obligarea pârâților la efectuarea cercetării în vederea stabilirii diagnosticului, precum şi emiterea unei noi Decizii medicale de incapacitate de muncă în urma cauzei bolii profesionale

 • Solicitare privind dispunerea obligării pârâtei la plata indemnizaţiei lunare de neconcurenţă şi a dobânzii legale aferente debitului

 • Determinarea competenţei materiale şi teritoriale de soluţionare a cauzei în raport de obiectul acţiunii. Litigiu privind executarea unei obligaţii contractuale sau îndeplinirea unei obligaţii legale

 • Actul administrativ. Act unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice