Cuvinte-cheie "Conflict de competenta"

  • Nemulţumiri în ceea ce priveşte reducerea de către instanţa de apel a cuantumului onorariului de avocat pus în sarcina reclamantei, considerat exagerat faţă de complexitatea muncii depuse de acesta

  • Legalitatea învestirii în vederea soluţionării conflictului de competenţă. Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite

  • Contestaţie la executare formulată împotriva actelor emise în dosarul de executare. Declinări reciproce de competenţă

  • Solicitarea încuviinţării executării silite împotriva debitorilor. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite, a contestaţiilor la executare și altor incidente apărute în cursul executării silite

  • Conflict negativ de competență. Pronunțarea regulatorului de competenţă în raport cu obiectul cauzei. Stabilirea competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepția necompetenței funcționale. Regim juridic. Invocarea din oficiu de către instanța de control judiciar. Nelegalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheiere prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale. Contestaţie. Competenţă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării silite și suspendarea provizorie a executării silite. Competență

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență teritorială alternativă. Răspundere civilă delictuală. Invocarea excepției de necompetență doar prin întâmpinare