Cuvinte-cheie "Conflict de competenta"

 • Critici de nelegalitate referitoare la încălcarea statuărilor obligatorii ale deciziei în interesul legii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Formularul de cerere cu valoare redusă. Solicitare privind obligarea pârâtului la plata contravalorii facturilor emise în baza contractului de furnizare servicii şi a actelor adiţionale la acesta

 • Judecător care are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea sau a unei instanţe inferioare acesteia. Sesizarea uneia dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea

 • Infracţiuni de contrafacere, concurenţă neloială, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior și plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate

 • Nemulţumiri în ceea ce priveşte reducerea de către instanţa de apel a cuantumului onorariului de avocat pus în sarcina reclamantei, considerat exagerat faţă de complexitatea muncii depuse de acesta

 • Legalitatea învestirii în vederea soluţionării conflictului de competenţă. Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite

 • Contestaţie la executare formulată împotriva actelor emise în dosarul de executare. Declinări reciproce de competenţă

 • Solicitarea încuviinţării executării silite împotriva debitorilor. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite, a contestaţiilor la executare și altor incidente apărute în cursul executării silite

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice