Cuvinte-cheie "Conflict de competenta"

 • Cererea de încuviinţare a executării silite. Competenţă teritorială succesivă în favoarea instanţei în circumscripţia căreia se regăseşte sediul/domiciliul creditorului

 • Cerere privind recunoașterea stării de discriminare în care se află reclamantul din punct de vedere salarial în raport cu alţi angajaţi și dispunerea uniformizării modului de calcul al salariilor prin recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente

 • Solicitare privind anularea Deciziei medicale de incapacitate de muncă și obligarea pârâților la efectuarea cercetării în vederea stabilirii diagnosticului, precum şi emiterea unei noi Decizii medicale de incapacitate de muncă în urma cauzei bolii profesionale

 • Solicitare privind dispunerea obligării pârâtei la plata indemnizaţiei lunare de neconcurenţă şi a dobânzii legale aferente debitului

 • Determinarea competenţei materiale şi teritoriale de soluţionare a cauzei în raport de obiectul acţiunii. Litigiu privind executarea unei obligaţii contractuale sau îndeplinirea unei obligaţii legale

 • Actul administrativ. Act unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice

 • Solicitatare privind dispunerea delegării autorităţii părinteşti. Competența în cazul cererilor privind ocrotirea persoanei fizice. Noţiunea de domiciliu sau de reşedinţă a minorului

 • Critici de nelegalitate referitoare la încălcarea statuărilor obligatorii ale deciziei în interesul legii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Nesoluţionarea laturii civile a procesului penal. Cerere de ridicare a sechestrului asigurător formulată în fața instanței civile. Competență materială

 • Formularul de cerere cu valoare redusă. Solicitare privind obligarea pârâtului la plata contravalorii facturilor emise în baza contractului de furnizare servicii şi a actelor adiţionale la acesta

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice