Casarea unor hotărâri. Hotărâre dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material (NCPC, NCC)

28 oct. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
786 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 552/2020

NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8, art. 496; NCC: art. 969

Campanie Craciun UJmag 2020

Recurentul-pârât critică decizia nr. 207/2018 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, prin prisma dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., potrivit cărora „casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 8. – când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material”.

Încălcarea legii presupune fie refuzul aplicării normei juridice, fie interpretarea greșită a acesteia.

Refuzul aplicării legii constă în transgresarea directă a textului clar și precis, ce nu presupune o interpretare specială (interpretatio cessat in claris).

Interpretarea greșită a legii presupune că textul legal incident speței este susceptibil de interpretări contrarii iar, prin hotărârea atacată, instanța a dat o interpretare neconformă sensului real al textului.

În fine, aplicarea greșită a legii presupune incongruența normei juridice raportată la situația de fapt reținută de către instanță. În acest caz, situația de fapt a fost greșit calificată, comparativ cu exigențele normei de drept, ceea ce a condus judecătorii apelului la a aplica o altă lege decât aceea incidentă raportului juridic dedus judecății.

30. În speță, recurentul-pârât a susținut că încălcarea normelor de drept material constă în aceea că instanța de apel „a nesocotit prevederile convenționale încheiate între părți”, în sensul că a validat încălcarea de către intimata-reclamantă a obligațiilor pe care aceasta și le-a asumat în subcapitolul 3.1 din Convenția nr. 153/2011, respectiv de a verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate agreate de părți și de a depune diligențe în a verifica îndeplinirea acestor condiții de eligibilitate la acordarea finanțării.

31. Deși criticile recurentului-pârât vizează aspecte care țin de interpretarea actelor juridice (în speță interpretarea clauzelor Convenției nr. 153/2011 – încheiată între părți), element al chestiunilor de fapt (questio facti) ale cauzei deduse judecății – și care țin de aprecierea suverană a instanțelor de fond și apel, interpretarea legii constituie atributul esențial al instanței de recurs.

32. În acest sens, Înalta Curte constată că instanța de apel a reținut corect dispozițiile legale incidente cauzei, respectiv dispozițiile Legii nr. 346/2004, observând că prevederile legale referitoare la criteriile de eligibilitate pentru IMM, precum și anexele nr. 6, nr. 7 au fost încorporate în Convenția părților, nr. 153/2011 și că intimata-reclamantă și-a respectat obligațiile care îi incumbau în temeiul prevederilor contractuale și legale.

În spiritul dispozițiilor legale precitate instanța de apel a apreciat în mod corect că atâta timp cât beneficiarul finanțării, S.C. B. S.R.L., a completat la data aprobării finanțării (4 iulie 2014) declarația pe propria răspundere cuprinsă în anexa nr. 6 la Convenția nr. 153/2011 (Anexa nr. 1 din Legea nr. 346/2004), declarându-se întreprindere autonomă, nu s-a mai impus și completarea de către aceasta și a anexei nr. 7 la Convenție (Anexa nr. 2 din Legea nr. 346/2004).

Aceasta este justificată de stipulația de la art. II din Anexa nr. 6 (care redă întocmai prevederea de la art. II din Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004), conform căreia, în cazul în care beneficiarul se declară, pe propria răspundere, ca fiind „întreprindere autonomă” se va completa doar declarația, „fără anexa nr. 7”.

Așadar, în mod corect, în acord cu dispozițiile art. 969 C. civ., instanța de apel a verificat și a constatat că intimata-reclamantă și-a îndeplinit obligațiile asumate prin art. 3.1.1 din Convenția părților, nr. 153/2011, orice altă obligație de verificare a îndeplinirii criteriilor de exigibilitate neputând fi impusă finanțatorului în afara prevederilor contractuale.

În acest context este nefondată susținerea recurentului-pârât în sensul că instanța de apel a nesocotit prevederile convenționale încheiate între părți, întrucât, după cum în mod judicios a reținut instanța de apel, nicio dispoziție convențională nu impunea finanțatorului să efectueze verificări pentru a stabili dacă cele declarate de către societatea beneficiară, „pe propria răspundere”, corespundeau sau nu realității, iar alte reglementări colaterale (regulamente BNR, etc.) nu sunt incidente în cauză, vizând alte aspecte ale activității de creditare desfășurate de către bănci.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

33. Având în vedere cele de mai sus, Înalta Curte constată că soluția instanței de prim control judiciar este corectă, nefiind subsumată motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

34. Pentru considerentele ce preced, Înalta Curte, în baza dispozițiilor art. 496 C. proc. civ., respinge recursul, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Casarea unor hotărâri. Hotărâre dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material (NCPC, NCC) was last modified: octombrie 27th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter