ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin.(2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”

30 iul. 2021
Vizualizari: 279

Pe pagina oficială (www.anaf.ro), vineri, 30 iulie 2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

Redăm, în continuare, prevederile Ordinului:

Art. 1. – Se aprobă modelul și conținutul formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/89, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. – Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. – Procedura de gestionare a declarației menționate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 4.

Conferința națională de insolvență

Art. 5. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII «Taxa pe valoarea adăugată» al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) «Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal», publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 934 din 17 decembrie 2015.

Art. 9. – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.”

Pentru mai multe detalii referitoare la proiectreferat de aprobare și anexe, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal”

ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin.(2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal” was last modified: iulie 30th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.