ANAF. Proiect: OPANAF nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală”

27 sept. 2023
Vizualizari: 115
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 420/2023 din 31 martie 2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la OPANF nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. I – În tot cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 420/2023 din 31 martie 2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală și anexele la acesta, sintagmele „conducătorul structurii de inspecție fiscală” și respectiv „conducătorul activității de inspecție fiscală” se înlocuiesc cu sintagma „conducătorul organului de inspecție fiscală”.

 Art. II – În Anexa nr. 2 – Procedura de Notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, formula introductivă a pct. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

5. În vederea emiterii notificării, organul de inspecție fiscală efectuează următoarele activități:

Art. III – În Anexa nr.2 – Procedura de Notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, lit. a), lit. c) și lit. f) ale pct. 5, se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare, nominalizează persoana/persoanele care procedează la întocmirea notificării pentru un anumit contribuabil/plătitor, în baza analizelor de risc primite de la structura de specialitate și/sau în baza analizelor proprii efectuate de organul de inspecție fiscală;

c) proiectul notificării se avizează de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și se aprobă de conducătorul organului de inspecție fiscală;

f) persoana/persoanele care a/au întocmit notificarea va/vor analiza, după caz, informațiile primite de la contribuabil în legătură cu modalitatea de conformare ca urmare a notificării și va/vor propune, printr-un referat motivat, inițierea sau neinițierea acțiunii de inspecție fiscală sau a verificării documentare la contribuabilul/plătitorul notificat, după expirarea perioadei prevăzute de lege pentru conformare ca urmare a notificării.

Art. IV – În Anexa nr. 2 – Procedura de Notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală” pct. 7, se modifică și va avea următorul cuprins:

7. Notificările editate pe suport hârtie se emit în două exemplare, din care exemplarul 1, semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi comunicat contribuabilului/plătitorului, iar exemplarul 2, semnat de persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru întocmire, avizat de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și aprobat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi arhivat în cadrul organului fiscal la dosarul fiscal al contribuabilului.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: OPANAF privind punerea în aplicare a art. 291^5 alin. (8) și (9) din Codul de procedură fiscală

 

ANAF. Proiect: OPANAF nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală” was last modified: septembrie 27th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.