Administraţia publică locală: neconstituţionalitatea Legii de aprobare a O.U.G. nr. 55/2014

18 dec. 2014
Vizualizari: 1982

Despre

  • Curtea Constituţională
  • M. Of. nr. 646 din 2 septembrie 2014
  • Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014
  • Administrația publică locală
  • Opoziție de neconstituționalitate

Conform comunicatului de presă din data de 17 decembrie 2014, Plenul Curții Constituționale s-a reunit pentru a soluționa, în cadrul controlului anterior promulgării, sesizarea referitoare la obiecția de neconstituționalitate cu privire la Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală („Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală”).

Respectiva obiecție a fost formulată de 130 de deputați și senatori aparținând Grupurilor Parlamentare ale Partidului Național Liberal și Partidului Democrat Liberal.

Ca urmare a deliberărilor, Curtea a admis obiecția de neconstituționalitate și a decis că Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală este neconstituțională.

O.U.G. nr. 55/2014 din data de 28 august 2014 a fost publicată în M. Of. nr. 646 din 2 septembrie 2014, iar la baza deciziei adoptării acesteia au stat următoarele elemente (vizând interesul general public) care constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată:

– faptul că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor și a strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislației specifice administrației publice locale;
– disfuncționalitățile generate de legislația în vigoare care constau în faptul că acestea nu oferă soluții legale pentru rupturile politice apărute pe parcursul mandatului autorităților locale și pentru remedierea efectelor negative ale acestora asupra continuității și stabilității activității autorităților locale;
– faptul că actualul context socio-politic, preponderent modificările produse la nivelul majorității politice care a rezultat ca urmare a alegerilor locale din anul 2012, a generat efecte negative asupra funcționării autorităților publice locale;
– faptul că autoritățile administrației publice locale se confruntă cu blocaje privind îndeplinirea condițiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure stabilitate politică ca urmare a reorganizării unor partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale;
– faptul că dificultățile în funcționarea autorităților deliberative de la nivel local se repercutează și asupra funcționării eficiente și conforme cu programul asumat în fața cetățenilor, a activității primarilor, respectiv a președinților consiliilor județene;
– necesitatea eliminării blocajelor apărute în exercitarea dreptului supleanților aleși pe listele unei alianțe politice care ulterior s-a reorganizat sau a încetat de a fi ulterior validați, urmare a omisiunii de reglementare a situațiilor rezultate în urma desființării sau reorganizării unor entități politice în timpul exercitării mandatului.

O.U.G. nr. 55/2014 este constituită dintr-un articol unic care prevede, la alin. (1), că pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) și art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, primarii și președinții consiliilor județene, consilierii locali și consilierii județeni, precum și candidații care au fost declarați supleanți își pot exprima în scris și o singură dată opțiunea cu privire la partidul politic, organizația minorității naționale din care doresc să facă parte sau să devină independenți, fără ca aleșii locali respectivi să își piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.

Conferința națională de insolvență

Conform alin. (2), opțiunea prevăzută la alin. (1) se depune de către primari, respectiv de către președinții consiliilor județene la autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Opțiunea cu privire la partidul politic sau organizația minorității naționale va fi însoțită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizația minorității naționale pentru care a optat.

Potrivit alin. (3), opțiunea prevăzută la alin. (1) se depune de către consilierii locali, consilierii județeni și de candidații care au fost înscriși pe liste și care au fost declarați supleanți la autoritatea deliberativă pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Opțiunea cu privire la partidul politic sau organizația minorității naționale va fi însoțită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizația minorității naționale pentru care a optat.

De asemenea, alin (4) prevede faptul că secretarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au obligația comunicării situației centralizatoare a aleșilor locali la instituția prefectului.

În sfârșit, conform alin. (5), în termenul prevăzut la alin. (1) candidații înscriși în liste și care nu au fost aleși sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali/județeni aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste, cu condiția confirmării în formă scrisă emise de către conducerea județeană a partidului căruia îi aparține.

Ca urmare a declarării Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală ca neconstituțională, Parlamentul va reglementa, prin legea de respingere, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a O.U.G. nr. 55/2014 pentru a le pune de acord cu decizia Curții Constituționale.

Administrația publică locală: neconstituționalitatea Legii de aprobare a O.U.G. nr. 55/2014 was last modified: decembrie 18th, 2014 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.