Verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 (OME nr. 5255/2021)

17 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 159

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 5.255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016

 

(M. Of. nr. 888 din 16 septembrie 2021)

 

Se reglementează verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016.

În M. Of. nr. 888 din 16 septembrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 5.255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016

Campanie Craciun UJmag 2020

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile din respectivul Ordin.

Art. 1

„(1) Instituțiile de învățământ superior care au eliberat diplome de doctor, conform prevederilor legale, în perioada ianuarie 1990-iunie 2016, au obligația să elaboreze o strategie proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și să demareze activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat.

(2) Strategia proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat menționată la alin. (1) va fi elaborată și publicată pe site-ul fiecărei universități până la sfârșitul anului 2021.

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior se înființează, adaptat la dimensiunea activității și specificul fiecărei universități, o structură administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și integritate.

(4) Atribuțiile structurii prevăzute la alin. (3) se corelează cu activitatea Secretariatului instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat.”

Art. 2

„(1) Analiza tezelor de doctorat se realizează conform unei planificări stabilite de fiecare instituție de învățământ superior. Conducerea școlilor doctorale susține activitatea de verificare.

(2) Ulterior finalizării verificărilor se întocmește un raport detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, raport care va fi transmis Ministerului Educației.

(3) În cazul în care se constată abateri de la etica și deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu legislația în vigoare, comisia de etică din cadrul instituției de învățământ superior, iar Ministerul Educației va fi informat în acest sens.

(4) Verificarea tezelor de doctorat în universitatea în care sa susținut doctoratul este independentă de verificarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și se face în cadrul mecanismelor interne de asigurare a calității. CNATDCU analizează orice sesizare, conform regulamentului propriu.”

Art. 3

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1) Ministerul Educației asigură finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat pentru activitatea de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat.

(2) Finanțarea activităților de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat se face în anul 2021 din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale conform prevederilor legale, în cuantum de 25.017.031 lei.”

Art. 4

„Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior de stat și particulare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. 5

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 (OME nr. 5255/2021) was last modified: septembrie 17th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter