[UPDATE: Validare rezultate] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2023

24 oct. 2023
Vizualizari: 3469

Update: Validare rezultate

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Decizia Comisiei Permanente nr. 35/20-21 octombrie 2023 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2023.

Publicăm, în extras, prevederile Deciziei:

Art. 1 – (1) Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2023, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

(2) Anexa nr. 1 la prezenta Decizie cuprinde candidații la examenul menționat la alineatul (1), individualizați cu indicarea, fie a numelui și a prenumelui, fie a unui cod de identificare, potrivit cererii acestora, și se publică/comunică odată cu prezenta Decizie.

Art. 2 – (1) Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva efectuării verificării prevăzute la alin. (2), primirea în profesie a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2022, astfel cum sunt menționați în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie.

(2) Deciziile de primire în profesie a candidaților declarați admiși se vor emite numai în urma depunerii la barouri, în original, de către candidații declarați admiși, a documentelor cu care aceștia s-au înscris în sistem on-line la examenul de admitere în profesie și a constatării de către barouri a deplinei conformități între aceste documente. În acest scop, odată cu comunicarea prezentelor dispoziții, se va solicita în scris barourilor la care figurează ca înscriși candidații admiși, să transmită în scris UNBR rezultatul verificării, cu semnalarea eventualelor discordanțe, precizarea naturii acestora și transmiterea de copii de pe documentele constate a fi neconforme.

Sursa informației


Update: Restituire taxe de examen

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Decizia Comisiei Permanente nr. 34/05.10.2023 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023.

Publicăm, în extras, prevederile Deciziei:

Art. 1 – (1) Taxa de examen în cuantum de 1800 lei, achitată în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023”, se repartizează astfel:

a) 900 lei pentru baroul la care se efectuează operațiunile aferente înscrierii la examen, prin activități de secretariat, specifice și prin acte și operațiuni de verificare a actelor ce însoțesc cererea de înscriere la examen;

b) 900 lei pentru INPPA, pentru cheltuielile pe care le implică organizarea examenului;

(2) Desocotirea finală cu barourile va avea loc cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 2 – Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care nu au depus/înregistrat online dosarul de înscriere la examen.

Art. 3 – (1) Se restituie parțial (900 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care:

a) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii sau invalidării cererilor de înscriere la examen, până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen;

b) în alte cazuri, au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), din suma de 900 lei, care nu este supusă restituirii:

a) suma de 600 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;

b) suma de 300 de lei va fi reținută de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A) în contul operațiunilor efectuate cu logistica documentară a examenului.

Art. 4 – (1) Se restituie parțial (640 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei după momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), din suma de 1160 lei, care nu este supusă restituirii:

a) suma de 770 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;

b) suma de 390 de lei va fi reținută de INPPA în contul operațiunilor administrative privind asigurarea spațiilor de examen.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 17 septembrie 2023.

Redăm, în continuare, principalele puncte cuprinse în procesul-verbal:

I. În urma reverificării fizice a tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări în urma scanării și punctajul rezultat în urma reverificării, pentru următorul candidat:

Cod candidat A1938

– punctaj inițial 70 puncte (OEPA 17, DC 14, DPC 12, DP 14, DPP 13)

– punctaj final: 71 puncte (OEPA 17, DC 15, DPC 12, DP 14, DPP 13)

II. Se resping celelalte contestații formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă din data de 17 septembrie 2023 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

III. Se publică lista finală cu rezultatele la examen, cuprinzând modificarea de mai sus.

Sursa informației


Update: Rezultate

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat, susținut în 17 septembrie 2023.

Publicăm rezultatele după cum urmează:

– Pentru dobândirea calității de avocat stagiar;

– Pentru dobândirea calității de avocat definitiv.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații prevăzuți la pct. 5 al procesului-verbal din 22 septembrie 2023 al comisiei naționale de examen (candidații de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor și care vor putea formula contestație exclusiv cu privire la întrebările/răspunsurile anulate).

Redăm, în continuare, principalele puncte cuprinse în procesul-verbal:

1. Cu opinia unanimă a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se resping toate contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru avocații stagiari: Grila 1 (89), Grila 2 (82), Grila 3 (100), Grila 4 (83).

2. Se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, astfel cum a fost publicat acesta la data de 22 septembrie 2023 care devine barem final.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem, formulate de candidații din cadrul examenului de primire în profesia de avocat.

Redăm, în continuare, principalele puncte cuprinse în procesul-verbal:

1. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat stagiar, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat stagiar: Grila 1 (63), Grila 2 (77), Grila 3 (72), Grila 4 (72).

Drept urmare:

Potrivit art. 22 alin. (5) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare atât candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera b) și c), cât și candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns numai litera b).

2. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat definitiv: Grila 1 (89), Grila 2 (82), Grila 3 (100), Grila 4 (83).

Drept urmare:

La întrebarea menționată mai sus se consideră corectă indicarea literei b) ca singură variantă corectă de răspuns. În consecință, potrivit art. 22 alin. (4) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare numai candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera b).

3. Se resping celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 17 septembrie 2023 – stagiari și definitivi.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat subiectele și baremele aferente probei scrise tip grilă, susținută în data de 17 septembrie la examenul de primire în profesia de avocat pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023.

Contestațiile la baremul probei de examen vor putea fi formulate și depuse până cel târziu luni, 18 septembrie 2023, ora 14.00.

Contestațiile vor putea fi formulate folosind profilul candidatului – portalul IFEP.

Subiectele și baremele sunt disponibile la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Baroul Dolj a publicat Hotărârea Consiliului Baroului nr. 277/28.08.2023 cu privire la validarea rezultatelor verificării condițiilor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023.

În acest sens, au fost validate 36 de dosare pentru susținerea examenului de primire în profesie și 6 dosare pentru examenul de definitivat.

Rezultatele verificării sunt disponibile aici.


De asemenea, Baroul Timiș a publicat Hotărârea Consiliului Baroului nr. 15/29.08.2023 de validare a înscrierilor la examen. Au fost validate 71 de dosare pentru susținerea examenului de primire în profesie și 5 dosare pentru examenul de definitivat.

Rezultatele sunt disponibile la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Baroul București a publicat Hotărârea Consiliului Baroului nr. 16/28.08.2023 cu privire la validarea rezultatelor verificării condițiilor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023.

Lista dosarelor validate – avocați stagiari – este disponibilă aici.

Lista dosarelor validate – examenul de definitivat – este disponibil aici.

Sursa informației


Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează cu privire la Hotărârea Consiliului nr. 352/8 iunie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023.

Redăm, în continuare, prevederile Hotărârii UNBR:

Art. 1. – (1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A., cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 17 septembrie 2023, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile contractate de U.N.B.R., prin I.N.P.P.A..

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri[1].

(4) Regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021 și Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 351/8 iunie 2023.

Art. 2. – (1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus precum și dacă acesta este cadru didactic universitar.

(2) La data de 01 septembrie 2023, I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 8 septembrie 2023, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere„.

Art. 3. – (1) Cererea de înscriere la examen se depune de candidat, în modalitatea prevăzută la alin. (6), în intervalul 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16.00), la baroul la care acesta urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererea va fi însoțită de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 25 august 2023 – 28 august 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul 2023 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului, în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspxadresă ce va fi făcută cunoscută candidaților și de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic[2].

Art. 4. – (1) Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2023”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

(6) În baza mandatului primit de la Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă îndeplinește atribuțiile Consiliului U.N.B.R. privind și celelalte aspecte legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie, urmând ca deciziile Comisiei Permanente să fie supuse ratificării Consiliului U.N.B.R.

Art. 5. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.)

(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Propuneri dezbătute] UNBR. Ordinea de zi a Congresului Avocaților – 9-10 iunie 2023

[UPDATE: Validare rezultate] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2023 was last modified: octombrie 27th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: