[UPDATE: Hotărâri adoptate] UNBR. Ordinea de zi a Congresului Avocaților – 9-10 iunie 2023

19 iun. 2023
Vizualizari: 523

Update: Hotărâri adoptate

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Hotărârile adoptate de Congresul Avocaților, 9-10 iunie 2023, și Consiliul UNBR din 9 iunie 2023.

Atașăm, în continuare, Hotărârile adoptate:

Hotărârile adoptate de Congresul Avocaților:
– Hotărârea nr. 01 a Congresului avocaților privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2022 și Congresul avocaților 2023);

– Hotărârea nr. 02 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2022 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2023, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2024;

– Hotărârea nr. 03 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2022 și a proiectului de buget pentru anul 2023;

– Hotărârea nr. 04 a Congresului avocaților pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și mandatarea Consiliul U.N.B.R. să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora;

– Hotărârea nr. 05 a Congresului avocaților privind alegerea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România;

– Hotărârea nr. 06 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naționale a Barourilor din România;

– Hotărârea nr. 07 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților;

– Hotărârea nr. 08 a Congresului avocaților privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină.

Hotărâri ale Consiliului Uniunii:

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1 din 09 iunie 2023 privind alegerea Președintelui Uniunii Naționale a Barourilor din România;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 2 din 09 iunie 2023 privind alegerea Vicepreședinților Uniunii Naționale a Barourilor din România;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 3 din 09 iunie 2023 privind alegerea membrilor Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 09 iunie 2023 privind constituirea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Sursa informației


Update: Propuneri dezbătute

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat propunerile dezbătute în cadrul Congresului, care vizează organizarea și funcționarea profesiei de avocat. Membrii Congresului au solicitat ca noul Consiliu UNBR să ia măsuri de susținere a avocatului în cadrul profesiei, al sistemului judiciar și în relațiile cu societatea.

Astfel, în cadrul ședinței au fost dezbătute o parte din propunerile formulate către Congresul Avocaților 2023:
 reducerea onorariilor avocaților să poată fi aplicată doar după punerea în discuția părților, conform principiului contradictorialității;
 justițiabilii să beneficieze de facilități la plata taxelor de timbru în cauzele în care sunt asistați/reprezentați de avocat sau să beneficieze de facilități la plata cheltuielilor judiciare în următoarele situații:
 în cauzele civile soluționate prin consfințirea unei tranzacții redactate prin avocat sau
 în cauzele penale în care inculpații, care beneficiază de asistență juridică calificată, solicită judecata în procedura în cazul recunoașterii învinuirii sau încheie un acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile legii;
 extinderea regulii privitoare la asistarea obligatorie prin avocat [art. 90, alin. (1), lit. c) Cod Procedură Penală] – pentru infracțiunile prevăzute cu pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani – și în faza de urmărire penală;
 diminuarea limitei de pedeapsă de la 5 la 4 ani pentru infracțiunile în care asistarea prin avocat este obligatorie, ținând cont de diminuarea limitelor de pedeapsă pentru multe infracțiuni pentru care în vechiul Cod de procedură penală asistarea era obligatorie;
 configurarea ariei de practică a avocaților pentru recuperarea zonelor afectate de alte profesii juridice și identificarea unor metode de susținere a profesionistului avocat;
 adaptarea legislației care reglementează drepturile de pensie și alte drepturi de asigurări sociale la noile realități ale profesiei – adaptarea legislației privind bolile profesionale la noile realități socio-profesionale;
 analizarea sistemului actual de obținere a certificatelor ORNISS de către avocat în sensul satisfacerii exigentelor egalității de arme în proces și intendenței avocatului;
 adoptarea unor măsuri instituționale pentru îmbunătățirea relației cu sistemul judiciar;
 măsuri cu privire la îmbunătățirea protocolului privind onorariile cuvenite avocaților din oficiu;
 propunere de modificare a unor norme privind dreptul la recuperare a capacității de muncă a avocatului;
 identificarea unui mecanism prin care să se asigure un echilibru în organele colective de conducere sub aspectul egalității de șanse între bărbați și femei la nivelul Barourilor și la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România;
 completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților în sensul ca ajutorul pentru creșterea copilului să poată fi acordat si persoanei care a adoptat copilul, în condițiile Legii nr. 273/2004, cu titlul de concediu de acomodare de 12 luni, indiferent de vârsta minorului, de la data încredințării copilului;
 identificarea mijloacelor optime pentru reflectarea activității organelor colective de conduce ale profesiei în rândul corpului profesional; accesul avocaților la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare; reglementarea transparentă a accesului avocatului la date și sisteme informatice și de facilitare a realizării anumitor activități în format electronic;
 propuneri pentru redarea demnității avocatului din oficiu în sala de judecată; propuneri de modificări pentru îmbunătățirea activității Congreselor; propuneri privind sistemul de pensii – egalitate pentru plata C.A.S; investiții – identificarea unor direcții investiționale care să susțină sistemul de asigurări sociale ale avocaților.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Lista completă poate fi accesată la sursa informației.

Sursa informației


Update: Noua conducere

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează că, în cadrul Congresului Avocaților din 9 iunie 2023, a fost aleasă noua conducere a UNBR pentru următorii patru ani. Traian Briciu a fost reales Președinte al UNBR, iar în echipa de conducere îi va avea alături în calitate de vicepreședinți pe Ion Dragne și Daniel Fenechiu din Baroul București, Mihai Baco – decanul Baroului Alba , Sergiu Stănilă – decanul Baroului Timiș și Liviu Mihai – decanul Baroului Suceava.

Tot în cadrul Congresului au fost aleși membrii Comisiei Permanente și ai Consiliului UNBR.

Lista completă a membrilor poate fi accesată la sursa informației.

Sursa informației


Update: Câștigătorii concursului UNBR „Perspectivele profesiei de avocat în contextul tendințelor europene”

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a anunțat câștigătorii concursului UNBR dedicat perspectivelor profesiei de avocat în contextul tendințelor europene, care au fost premiați de către președintele UNBR, Traian Briciu, în cadrul Congresului Avocaților.

Astfel, premiile au fost oferite prin intermediul Fundației Naumescu, iar editura Universul Juridic a sponsorizat premierea tinerilor avocați cu cele patru coduri fundamentate, comentate și adnotate.

Lucrările tinerilor au fost publicate în Revista Avocatul editată cu ocazia Congresului Avocatului 2023.

Lista poate fi accesată la sursa informației.

Sursa informației


Update: Delegați Baroul București

Baroul București a publicat lista finală a delegaților Baroului București la Congresul Avocaților, desfășurat în perioada 9-10 iunie 2023.

Lista poate fi accesată la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rapoarte

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat proiectele pentru Raportul Consiliului UNBR, respectiv pentru Raportul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România, la Congresul avocaților 2023.

Acestea pot fi consultate după cum urmează:

Raportul Consiliului UNBR (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2023;


Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează despre convocarea Congresului Avocaților în 9-10 iunie 2023, începând cu ora 9.00 la Hotel Caro din București.

Ordinea de zi a ședinței tratează următoarele:

1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR).

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.).

3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2022 și a proiectului de buget al UNBR pentru anul 2023.

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2022 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2023.

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a UNBR.

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A.

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină.

8. Ratificarea Hotărârilor Consiliului UNBR de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului UNBR ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995.

9. Alegerea membrilor Consiliului UNBR (alții decât decanii Barourilor).

10. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Cenzori a UNBR.

11. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a C.A.A.

12. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Disciplină a UNBR.

13. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.

14. Diverse.

Ordinea de zi este disponibilă și la sursa informației.

Sursa informației

Vezi și UNBR. Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023

 

[UPDATE: Hotărâri adoptate] UNBR. Ordinea de zi a Congresului Avocaților – 9-10 iunie 2023 was last modified: iunie 19th, 2023 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: