The applicability of Article 6 of the European Convention on Human Rights in disputes concerning taxes

3 apr. 2024
Vizualizari: 55

Articolul, redactat în limba engleză, abordează problema spinoasă a aplicabilității articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în litigiile fiscale. Deși în prima parte a existenței Convenției Europene a Drepturilor Omului acest tip de cauze nu s-au regăsit pe rolul Curții, începând cu anii 1980 acestea au devenit o problemă recurentă în fața instanței de la Strasbourg.

În prima parte a prezentului material este tratată aplicabilitatea articolului 6 din Convenție în latura sa civilă în litigiile fiscale. Apoi, se analizează jurisprudența din cauzele Ferrazzini c. Italiei și Jussila c. Finlandei, precum și criticile acestor hotărâri și opiniile disidente ale judecătorilor.

Deoarece articolul 6 în latura sa civilă nu este aplicabil în cauze fiscale, în a doua parte a textului se vor analiza celelalte articole din Convenție și din Protocoalele Adiționale care permit formularea unei cereri admisibile în fața Curții în această materie. Între acestea se numără articolul 6 în latura sa penală, articolul 1 din Protocolul nr. 1 adițional, singur sau împreună cu articolul 13 din Convenție.

În final, se vor analiza lipsa de consecvență din jurisprudența Curții și posibilele motive pentru care aceasta încă nu s-a decis să le remedieze.

Articolul a fost publicat în revista online a Facultății de Drept, AUBD – Forum Juridic nr. 1/2024, și poate fi consultat în integralitate aici

The applicability of Article 6 of the European Convention on Human Rights in disputes concerning taxes was last modified: aprilie 3rd, 2024 by George-Alexandru Lazăr

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice