Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 și alte acte normative (adoptate de Guvern)

18 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 983
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședință de GuvernActele normative adoptate Sumar
16 septembrie 2015Proiect de lege– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și a Codului fiscal
Ordonanță de urgență– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Hotărâri– Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și a Planului de acțiune pe anul 2015;
– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobat prin H.G. nr. 244/2015;
– Hotărârea pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 787/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activități finanțate integral din venituri proprii
– Hotărârea privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării și lichidării Societății Comerciale „COMICEX” S.A și pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului, în domeniul public al acestuia
– Hotărârea privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al Județului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind transmiterea unei părți dintr-un teren din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Vâlcea
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
– Hotărârea privind Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020
– Hotărârea HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA – S.A. Geoagiu Băi, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
– Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
– Hotărârea privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 4
– Hotărârea pentru aprobarea Planului de Management și al Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”
– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea pentru modificarea art. 3 din H.G. nr. 615/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes național „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș”
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiției, în administrarea Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Argeș
– Hotărârea privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”-Tecuci
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
– Hotărârea privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din județul Constanța și aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni (M. Of. nr. 449 din 5 iulie 2012; cu modif. ult.)
– Hotărârea privind modificarea anexei la H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 (M. Of. nr. 49 din 21 ianuarie 2015)

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 16 septembrie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative (proiecte de legi, ordonanțe de urgență, hotărâri). Vă prezentăm, în continuare, respectivele acte normative:

 

Proiect de lege

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției (rep. M. Of. nr. 259 din 19 aprilie 2012; cu modif. ult.) și a Codului fiscal.

Menționăm faptul că Legea adopției a mai suferit de la republicare modificări, cea mai recentă modificare fiind adusă prin Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012).

Și Codul fiscal a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 6/2015 (M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015).

Ordonanță de urgență

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Hotărâri

– Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și a Planului de acțiune pe anul 2015;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobat prin H.G. nr. 244/2015 (M. Of. nr. 281 din 27 aprilie 2015);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărârea pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 787/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activități finanțate integral din venituri proprii (M. Of. nr. 509 din 15 iulie 2003; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 787/2003 a mai suferit modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 425/2014 (M. Of. nr. 391 din 27 mai 2014);

– Hotărârea privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării și lichidării Societății Comerciale „COMICEX” S.A și pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului, în domeniul public al acestuia;

– Hotărârea privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al Județului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006);

– Hotărârea privind transmiterea unei părți dintr-un teren din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Vâlcea;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărârea privind Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020;

– Hotărârea HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA – S.A. Geoagiu Băi, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții (M. Of. nr. 37 din 16 ianuarie 2014);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate (M. Of. nr. 210 din 5 noiembrie 1996).

Menționăm faptul că anexa nr. 1 la H.G. nr. 837/1995 a mai fost modificată prin H.G. nr. 754/2011 (M. Of. nr. 553 din 4 august 2011);

– Hotărârea privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 4.

– Hotărârea pentru aprobarea Planului de Management și al Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Hotărârea pentru modificarea art. 3 din H.G. nr. 615/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes național „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș” (M. Of. nr. 602 din 10 august 2015);

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (M. Of. nr. 443 din 29 iunie 2009; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 652/2009 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 486/2015 (M. Of. nr. 486 din 2 iulie 2015);

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiției, în administrarea Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Argeș;

– Hotărârea privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”-Tecuci;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Hotărârea privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din județul Constanța și aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni (M. Of. nr. 449 din 5 iulie 2012; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 566/2012 a mai fost modificată prin H.G. nr. 1033/2012 (M. Of. nr. 729 din 29 octombrie 2012);

– Hotărârea privind modificarea anexei la H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 (M. Of. nr. 49 din 21 ianuarie 2015).

 

Pentru a vedea lista privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 16 septembrie 2015, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și a Planului de acțiune pe anul 2015 și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: septembrie 18th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter