Statutul din 29 septembrie 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – Republicare

20 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 835

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Hotărârea Consiliului UNPIR nr. 3/2007
(rep. M. Of. nr. 1007 din 15 decembrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale, obiective și atribuții”)
Cap. II („Membrii Uniunii. Drepturile și obligațiile acestora”)
Cap. III („Organizarea și conducerea Uniunii”)
Cap. IV („Organizarea și conducerea filialelor”)
Cap. V („Accesul în profesia de practician în insolvență”)
Cap. VI („Pregătirea profesională”)
Cap. VII („Îndrumătorii de stagiu”)
Cap. VIII („Registrul formelor de organizare. Conținut, înscriere”)
Cap. IX („Transformarea formelor de organizare”)
Cap. X („Înregistrarea în Registrul formelor de organizare”)
Cap. XI („Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România”)
Cap. XII („Patrimoniul și veniturile Uniunii”)
Cap. XIII („Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței”)
Cap. XIV („Abateri și sancțiuni”)
Cap. XV („Dispoziții finale”)

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În M. Of. nr. 1007 din 15 decembrie 2016, a fost republicată Hotărârea Consiliului UNPIR nr. 3 din 29/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

În continuare, vom prezenta structura Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

 

Cap. I („Dispoziții generale, obiective și atribuții”)

Cap. II („Membrii Uniunii. Drepturile și obligațiile acestora”)

Cap. III („Organizarea și conducerea Uniunii”)

Cap. IV („Organizarea și conducerea filialelor”)

Cap. V („Accesul în profesia de practician în insolvență”)

Cap. VI („Pregătirea profesională”)

Cap. VII („Îndrumătorii de stagiu”)

Cap. VIII („Registrul formelor de organizare. Conținut, înscriere”)

Cap. IX („Transformarea formelor de organizare”)

Conferintele Video Universul Juridic

Cap. X („Înregistrarea în Registrul formelor de organizare”)

Cap. XI („Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România”)

Cap. XII („Patrimoniul și veniturile Uniunii”)

Cap. XIII („Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței”)

Cap. XIV („Abateri și sancțiuni”)

Cap. XV („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta dispoziții ale respectivului Statut.

Cap. I („Dispoziții generale, obiective și atribuții”) din Statut

Cap. I prevede faptul că Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvență, în condițiile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.

Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie și funcțională și competență de autoreglementare, control și supraveghere în conformitate cu art. 48 din O.U.G.

Uniunea își asigură resursele financiare din venituri proprii, donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale.

De asemenea, Uniunea își exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României și poate constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul București și în reședințele de județ, în baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.

Cap. II („Membrii Uniunii. Drepturile și obligațiile acestora”) din Statut

Cap. II dispune faptul că pot fi membri ai Uniunii, având totodată calitatea de practician în insolvență, persoanele fizice române sau străine, în condițiile O.U.G. și ale respectivului statut.

Profesia de practician în insolvență poate fi exercitată în următoarele forme, definite la art. 4-22 din O.U.G.:

a) cabinete individuale, denumite în continuare CI;

b) cabinete asociate, denumite în continuare CA;

c) societate civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare SPRL;

d) întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare IPURL.

Practicianul în insolvență nu își poate organiza și desfășura activitatea concomitent în mai multe forme de organizare și nu poate avea calitatea de asociat decât într-o societate civilă profesională, cu excepția constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.

Obiectul de activitate al formelor de organizare este exercitarea profesiei de practician în insolvență, inclusiv acordarea de consultanții privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență.

De asemenea, forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență poate fi schimbată oricând cu oricare dintre formele menționate la art. 8 alin. (1), cu înștiințarea Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectivă, în condițiile art. 22 din O.U.G.

La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operațiunile legate de înregistrările în Tabloul practicienilor în insolvență din Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (denumit în continuare Tabloul UNPIR) și cele în Registrul formelor de organizare se va percepe o taxă al cărei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.

Cap. III („Organizarea și conducerea Uniunii”) din Statut

Cap. III stabilește faptul că organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentanților permanenți, președintele Uniunii și Consiliul național de conducere al Uniunii. De asemenea, mai sunt prezentate și: Instanța superioară de disciplină a Uniunii, Secretariatul general al Uniunii, Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență.

Cap. IV („Organizarea și conducerea filialelor”) din Statut

Cap. IV dispune asupra constituirii filialelor, asupra Adunării generale, asupra Consiliului de conducere al filialei, precum și asupra instanțelor locale de disciplină.

Cap. V („Accesul în profesia de practician în insolvență”) din Statut

Cap. V dispune faptul că accesul în profesie se face în baza unui examen, accesul în profesie pe bază de cerere, pot, de asemenea, și persoanele fizice străine să acceadă în profesie. Se mai dispune și asupra înregistrării în Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice străine.

Cap. VI („Pregătirea profesională”) din Statut

Cap. VI prevede faptul că fiecare practician în insolvență definitiv și compatibil are obligația să urmeze în decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesională organizate sub patronajul I.N.P.P.I., sub sancțiunea suspendării din profesie.

Structura cursurilor de formare profesională, precum și numărul punctelor de pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului I.N.P.P.I.

Practicienii în insolvență incompatibili pot participa la programul de pregătire profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situației de incompatibilitate.

Seminarele de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori) selecționați pe baza criteriilor stabilite de Consiliul I.N.P.P.I. Selecția și coordonarea activității formatorilor vor fi asigurate de Consiliul științific al I.N.P.P.I.

Cheltuielile aferente desfășurării programului de pregătire profesională se suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul Institutului poate aloca unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri și cheltuieli.

Cap. VII („Îndrumătorii de stagiu”) din Statut

Cap. VII stabilește faptul că persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvență stagiar, ca urmare a promovării examenului organizat de Uniune, au obligația efectuării stagiului de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

Persoanele fizice străine, practicieni în insolvență în țara în care își au domiciliul și care doresc să activeze în România, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani.

Stagiul de pregătire profesională, precum și stagiul de adaptare se desfășoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvență definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Pe perioada stagiului practicianul în insolvență stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care are relații contractuale cu echivalentul a cel puțin un salariu minim lunar pe economie stabilit pentru anul în curs. Contractul de stagiu se încheie cu forma de organizare, stagiul desfășurându-se sub îndrumarea unui coordonator de stagiu nominalizat, practician în insolvență în cadrul formei de organizare.

Raporturile dintre stagiar și practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înțelegerea dintre părți, care va fi depus spre opozabilitate la Uniune împreună cu celelalte documente de înscriere.

De asemenea, CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu îndrumătorii de stagiu pe baza unor criterii de selecție, care vor lua în considerare, în principal, următoarele:

a) să aibă vechime de cel puțin 5 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR;

b) să nu fi suferit nicio sancțiune disciplinară de natura celor prevăzute la cap. XIV;

c) venitul brut din activitatea de practician în insolvență.

În funcție de volumul de activitate al îndrumătorului de stagiu, pe baza unei grile întocmite în funcție de veniturile realizate în anul anterior atestării, de către cabinetul sau societatea profesională în care își exercită profesia, Consiliul național de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei.

Lista îndrumătorilor de stagiu va fi actualizată anual, pe baza declarației de venit pentru veniturile din activitatea de practician în insolvență realizate în anul anterior, și se va publica pe site-ul Uniunii.

Cap. VIII („Registrul formelor de organizare. Conținut, înscriere”) din Statut

Cap. VIII dispune faptul că în Registrul formelor de organizare sunt înregistrate societățile civile profesionale cu personalitate juridică, filialele acestora și cabinetele individuale de insolvență, precum și celelalte forme asociative de organizare profesională, prevăzute și constituite în conformitate cu dispozițiile din O.U.G.

Elementele supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru societățile profesionale cu personalitate juridică și filialele acestora sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (1) din O.U.G.

Elemente supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolvență sau cabinetele asociate sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (2) din O.U.G.

Se depun spre menționare următoarele:

a) dovada vărsămintelor privind aportul social;

b) cereri de îndreptare de erori materiale privind modificarea elementelor menționate la alin. (2);

c) oricare alt act prevăzut de O.U.G. sau de prezentul statut, depus ulterior înregistrării în Registrul formelor de organizare;

d) informații financiare, prezentate anual, care trebuie să conțină veniturile realizate din activitatea de insolvență;

e) mențiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei;

f) durata societății;

g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare și lichidare.

Cap. IX („Transformarea formelor de organizare”) din Statut

Cap. IX dispune asupra fuziunii și divizării formelor de organizare, precum și asupra dizolvării formelor de organizare.

Cap. X („Înregistrarea în Registrul formelor de organizare”) din Statut

Cap. X stabilește faptul că SPRL se constituie, în baza unui contract de societate, prin asocierea a cel puțin 2 practicieni în insolvență compatibili, în condițiile art. 7 din O.U.G. Contractul de societate, în formă scrisă, se înregistrează la Uniune în Registrul formelor de organizare, la data aprobării cererii de înscriere în Tabloul UNPIR de către Consiliul național de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobândi dată certă și în condițiile dreptului comun.

Contractul de societate al SPRL va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 10 alin. (2) din O.U.G.

Lipsa din contract a oricărei clauze obligatorii atrage refuzul înregistrării la Uniune în Registrul formelor de organizare. Asociații, împreună sau oricare dintre ei, precum și persoana desemnată de aceștia să reprezinte societatea în raporturile cu terții pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract.

Filialele societăților profesionale cu răspundere limitată au regimul juridic al societății-mamă. Acestea sunt obligate să achite taxa anuală și să se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesională. Contribuția anuală pe tranșe de venituri se plătește la filiala Uniunii pe raza căreia funcționează. Veniturile societății profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contribuției pe tranșe de venituri la filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisă.

Filiala constituită cu aportul integral al unei societăți profesionale poate fi înființată prin hotărâre a adunării generale. Înființarea filialei se va face printr-un contract, semnat în numele societății profesionale de către asociatul coordonator al acesteia, împuternicit prin hotărârea adunării generale a societății prin care s-a decis constituirea filialei.

Filiala va putea fi constituită și prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu unul sau mai mulți practicieni în insolvență, persoane fizice. Asociații persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolvență compatibili. Pentru a exista filiala, o societate profesională cu răspundere limitată trebuie să dețină cel puțin 50%+1 din capitalul social necesar constituirii filialei.

Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a societăților profesionale constituite prin asocierea cu practicienii în insolvență incompatibili sau persoane care nu au calitatea de practician în insolvență.

Cap. XI („Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România”) din Statut

Cap. XI prevede faptul că activitatea de practician în insolvență poate fi desfășurată, pe întregul teritoriu al României, numai de persoanele care au această calitate dobândită în condițiile legii și care sunt înscrise în Tabloul UNPIR în secțiunile membrilor compatibili.

Tabloul UNPIR are 7 secțiuni, definite în anexa nr. 7.

 La înscrierea în Tabloul UNPIR fiecare practician în insolvență va primi un cod numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin înregistrarea cererilor de înscriere în ordine alfabetică, pe filiale. În cazul reînscrierii unei persoane fizice sau juridice, se atribuie același cod numeric deținut anterior radierii.

Cap. XII („Patrimoniul și veniturile Uniunii”) din Statut

Cap. XII dispune faptul că patrimoniul Uniunii și al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite de Uniune și este gestionat de Consiliul național de conducere al Uniunii și, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.

Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizații, penalități pecuniare, donații, sponsorizări și din alte venituri, potrivit legii.

Nivelul taxelor, cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale membrilor Uniunii se aprobă pentru anul calendaristic următor de către Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului național de conducere al Uniunii.

Taxele, cotizațiile și contribuțiile sunt următoarele:

a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calității de practician în insolvență;

b) taxa de susținere a examenului de definitivat în profesie;

c) taxele de operare a înscrierilor în Tabloul UNPIR;

d) taxa de verificare a cererii și a documentelor privind dobândirea calității de practician în insolvență, fără examen și cu scutire de stagiu;

e) taxele percepute pentru operațiuni legate de Registrul formelor de organizare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 4;

f) cotizația anuală;

g) contribuția anuală pe tranșe de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, calculată pe intervale de venit:

– pentru venituri de până la 50.000 lei: 0,5%;

– pentru venituri între 50.000 lei și 100.000 lei: 0,3% din sumele ce depășesc 50.000 lei + 250 lei (nivelul maxim al contribuției variabile calculate pentru intervalul inferior);

– pentru venituri între 100.000 lei și 1.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depășesc 100.000 lei + 410 lei;

– pentru venituri între 1.000.000 lei și 10.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depășesc 1.000.000 lei + 3.100 lei;

– pentru venituri de peste 10.000.000 lei: 0,3% din sumele care depășesc 10.000.000 lei + 30.100 lei;

h) taxa de analizare și verificare a îndeplinirii condițiilor privind scutirea de stagiu în baza art. 33 din O.U.G.;

i) taxa de eliberare privind istoricul membrilor UNPIR sau al formelor de exercitare a profesiei.

Taxele, cotizațiile și contribuțiile menționate la alin. (3) sunt scutite de TVA, conform art. 292 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. XIII („Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței”)

Cap. XIII stabilește faptul că Uniunea va constitui, în baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, un subcont special în care vor fi virate sumele prevăzute la art. 39 alin. (7) din aceeași lege.

Sumele virate de Oficiul Național al Registrului Comerțului în contul Uniunii vor fi redistribuite în conturile deschise la filialele Uniunii, conform încasărilor înregistrate pe raza teritorială a filialelor respective.

Comisioanele bancare pentru operațiunile de redistribuire conform alin. (2) se suportă din fondul de lichidare.

Distribuirea către practicienii în insolvență de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:

a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;

b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială.

Ținând cont de criteriile principale enunțate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, ținând seama de situații speciale.

Cap. XIV („Abateri și sancțiuni”) din Statut

Cap. XIV dispune faptul că sunt abateri următoarele fapte; urmând să fie prevăzute și sancțiunile aferente:

1. îndeplinirea de activități specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

2. divulgarea secretului profesional, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege;

3. nerespectarea obligației de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;

4. neplata primei de asigurare prevăzute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind neîndeplinirea obligației de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;

5. încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii;

6. desfășurarea de activități politice în cadrul Uniunii și cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

7. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la două congrese succesive la care au fost delegați;

8. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocați;

9. neplata cotizației anuale și a contribuției pe tranșe de venituri în condițiile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

10. neplata cotizației anuale și a contribuției pe tranșe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;

11. declararea incorectă a veniturilor obținute ca urmare a desfășurării activității de practician în insolvență și implicit plata unei contribuții anuale pe tranșe de venituri neconforme cu realitatea;

12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR și în Registrul formelor de organizare;

13. intrarea în una dintre situațiile de nedemnitate prevăzute la art. 25 din O.U.G.;

14. deschiderea împotriva practicianului în insolvență, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului;

15. necalcularea și nevirarea, în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4 din Legea nr. 85/2005 și art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență;

16. declanșarea de către practicianul în insolvență a unor măsuri asigurătorii sau a procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare;

17. exercitarea de către practicianul în insolvență incompatibil a oricărei activități prevăzute la art. 11 din O.U.G. În competența practicienilor în insolvență compatibili;

18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, constituie încălcarea principiilor din Codul de conduită etică;

19. neîndeplinirea obligației privind completarea formularelor, precum și a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. h) și l) din prezentul statut;

20. neplata cotizației anuale și a contribuției pe tranșe de venituri în condițiile art. 101 alin. (7);

21. lipsa de cooperare a asociaților, coordonatorilor sau practicienilor în condițiile art. 98 alin. (7);

22. neîndeplinirea oricărei altei obligații, neprecizate mai sus, prevăzute expres de O.U.G. și de respectivul statut.

Cap. XV („Dispoziții finale”) din Statut

Cap. XV prevede faptul că anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din respectivul statut.

Statutul din 29 septembrie 2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – Republicare was last modified: decembrie 20th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter