Stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017)

6 sept. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 858

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017
(M. Of. nr. 717 din 5 septembrie 2017)
 Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 82 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În M. Of. nr. 717 din 5 septembrie 2017, a fost publicat OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017

Potrivit art. 1, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, în România, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detașare încheiat cu/la o unitate/instituție de drept public sau de drept privat cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare și de inovare, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 din OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017

Conform art. 2, proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în O.G. nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:

a) scopul;
b) domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare;
c) obiectivele;
d) perioada de desfășurare;
e) tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern);
f) bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;
g) caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului;
h) indicatorii de rezultat definiți.

Indicatorii de rezultat, definiți în proiect, se referă la rezultatele cuantificabile angajate prin proiect.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă lunar, în limita cheltuielilor de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare.

În cazul în care în bugetul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare sunt cuprinse și sume reprezentând indemnizații de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare și de inovare.

Art. 3 din OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017

În art. 3 este prevăzut faptul că documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor fizice scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul proiectelor sunt:

a) documentul care conține datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare;
b) fișele de pontaj corespunzătoare proiectului;
c) statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.

Art. 4 din OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017

Art. 4 prevede că acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 82 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul persoanelor fizice detașate care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare și inovare în România, sarcina îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, revine plătitorului de venituri.

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Art. 5 din OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017

Potrivit art. 5, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 16 septembrie 2016.

Art. 6 din OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017

Conform art. 6, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OMFP/OMCI nr. 2326/2855/2017) was last modified: septembrie 6th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter