Stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 (OMMPS nr. 1376/2020)

14 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 89

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 

(M. Of. nr. 832 din 10 septembrie 2020)

 

Se stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

În M. Of. nr. 832 din 10 septembrie 2020 s-a publicat Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

„Prezentul ordin stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, denumită în continuare ordonanța de urgență, pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă”.

Art. 2

„(1) Bunurile ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018”.

Art. 3

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„(1) În vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise:

a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare”.

Art. 4

„Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București”.

Art. 5

„(1) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, respectiv cele menționate de aceștia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2), termenul de 10 zile prevăzut la alin. (1) curge de la data înregistrării pe e-mail, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, a clarificărilor scrise și/sau a documentelor suplimentare solicitate”.

Art. 6

„Angajatorii au obligația de a transmite, în termenul prevăzut de art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, următoarele documente justificative, scanate:

a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;

b) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);

c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat”.

Art. 7

„În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 6 alin. (5) din ordonanța de urgență, în 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite în anexa nr. 1, angajatorii restituie integral suma acordată, în contul de trezorerie al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență”.

Art. 8

„Debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 9

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 10

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării”.

Stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 (OMMPS nr. 1376/2020) was last modified: septembrie 14th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter