Soluționarea cererii de divorţ. Competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor

26 sept. 2023
Vizualizari: 147
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 915 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoșani sub nr. x/2020, la 2 noiembrie 2020, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., desfacerea căsătoriei părților din culpa exclusivă a acestuia din urmă; exercitarea exclusivă a autorității părintești față de minorul C., doar de către mamă; stabilirea locuinței acestuia la domiciliul mamei și obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere în favoarea copilului.

Prin sentința civilă nr. 2914 din 13 octombrie 2021, Judecătoria Botoșani a admis excepția de necompetență teritorială exclusivă, invocată din oficiu și a declinat competența de soluționare a cererii, în favoarea Judecătoriei Iași.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 802 din 7 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza dispozițiilor art. 133 pct. 2, raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoșani sub nr. x/2020, la 2 noiembrie 2020, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., desfacerea căsătoriei părților din culpa exclusivă a acestuia din urmă; exercitarea exclusivă a autorității părintești față de minorul C., doar de către mamă; stabilirea locuinței acestuia la domiciliul mamei și obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere în favoarea copilului.

Sub aspectul determinării competenței teritoriale în funcție de obiectul cererii de chemare în judecată, sunt aplicabile dispozițiile art. 915 alin. (1) C. proc. civ.

Potrivit textului legal menționat, cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților, în cazul în care cel puțin unul dintre soți mai locuiește în circumscripția instanței de la această locuință, iar dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.

Competența prevăzută de art. 915 C. proc. civ. nu are un caracter facultativ, ci absolut, reclamantul neavând un drept de opțiune între instanțele menționate de textul legal, fiind obligat să depună cererea de divorț la instanța competentă în funcție de ordinea prevăzută de text.

În speță, instanțele în conflict au considerat, în mod corect, că sunt aplicabile dispozițiile art. 915 alin. (1) C. proc. civ., conflictul negativ de competență fiind determinat de aplicarea diferită a dispozițiilor legale menționate anterior la situația de fapt din dosar.

Din examinarea actelor dosarului, Înalta Curte reține că ultimul domiciliu comun al părților a fost în Grecia, conform mențiunilor reclamantei din cererea de chemare în judecată, necontrazise de pârât, și a declarațiilor acesteia consemnate în încheierea din 13 octombrie 2021, iar pârâtul nu domiciliază în comuna Horlești. Astfel, conform celor învederate prin adresa din 30 decembrie 2021 de către Primăria comunei Horlești, pârâtul figurează cu domiciliul la această adresă întrucât a fost luat în spațiu de către D. Petronel și F., însă nu a locuit, efectiv, niciodată la adresă, nu păstrează legătura cu D. și nu se cunoaște unde locuiește în prezent.

În ceea ce o privește pe reclamantă, se reține că, la data sesizării instanței de judecată, aceasta avea stabilit domiciliul în sat Stăuceni, comuna Stăuceni, str. 1 nr. 14, jud. Botoșani unde și locuiește, conform mențiunilor din referatul de anchetă socială întocmit de Primăria comunei Stăuceni.

Raportat la situația de fapt reținută, se constată că niciuna dintre părți nu se mai află în locuința ce a constituit domiciliul comun, că pârâtul domiciliază în Germania, conform susținerilor reclamantei, iar aceasta din urmă locuiește în localitatea Stăuceni, aflată în circumscripția teritorială a Judecătoriei Botoșani, astfel că învestirea acestei instanțe s-a realizat cu respectarea normelor de competență în vigoare la data începerii procesului.

Față de cele anterior expuse, constatând că la data sesizării instanței, reclamanta A. avea domiciliul în sat Stăuceni, comuna Stăuceni, str. 1 nr. 14, jud. Botoșani, Înalta Curte reține că în prezentul litigiu sunt incidente dispozițiile art. 915 alin. (1), ultima teză C. proc. civ. și va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Botoșani.

Sursa informației: www.scj.ro.

Soluționarea cererii de divorț. Competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților was last modified: septembrie 25th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.