Semnătura electronică avansată vs. calificată – riscuri vs. beneficii

Vizualizari: 2673

Semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată? Ce tip de semnătură electronică ar fi mai potrivit să alegem pentru semnarea documentelor electronice? Care sunt riscurile, respectiv beneficiile utilizării fiecăreia dintre cele două forme de semnătură electronică? În ultimul an, aceste întrebări au fost adresate în mod frecvent și vom încerca să răspundem pe larg, inclusiv întrebărilor punctuale venite de la participanți, în cadrul webinarului din această după-amiază, începând cu ora 15.00, la care oricine se poate înscrie gratuit prin completarea formularului de aici. În cele ce urmează, vom încerca să schițăm doar cele mai importante elemente care servesc la înțelegerea corectă a acestor noțiuni.

Noțiunea de „încredere” se află în centrul reglementării semnăturii electronice, în prezent reglementată prin Regulamentul UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă[1]. Acest Regulament, care reprezintă un act european direct aplicabil în orice țară membră a Uniunii Europene, deci inclusiv în România, a abrogat în mod expres Directiva 1999/93/CE, care fusese transpusă în dreptul intern prin Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Pentru clarificare, precizăm că, la acest moment, urmare a intrării în vigoare a Regulamentului UE nr. 910/2014, Legea nr. 455/2001 a fost abrogată tacit în măsura în care contravine dispozițiilor acestuia. De aceea, în cele ce urmează, vom analiza semnătura electronică din perspectiva Regulamentului UE nr. 910/2014.

În concret, Regulamentul UE nr. 910/2014 operează cu următoarele definiții cuprinse în art. 3 pct. 10-12:

10. „semnătură electronică” înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna;

11. „semnătură electronică avansată” înseamnă o semnătură electronică ce îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26;

12. „semnătură electronică calificată” înseamnă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.

Astfel, din modul cum sunt definite, rezultă că cele trei tipuri de semnături electronice prezintă niveluri diferite de încredere (de securitate). Semnătura electronică simplă prezintă un nivel scăzut de încredere, cea avansată un nivel intermediar de încredere, iar semnătura calificată prezintă cel mai ridicat nivel de încredere.

Pentru a înțelege relația dintre cele trei tipuri de semnături, precizăm că semnătura electronică avansată este o semnătură electronică (simplă), care îndeplinește cele patru condiții prevăzute de art. 26 din Regulamentul nr. 910/2014: (a) face trimitere exclusiv la semnatar; (b) permite identificarea semnatarului; (c) este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; și (d) este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată. Doar dacă sunt îndeplinite cumulativ aceste patru condiții, semnătura electronică este avansată în sensul Regulamentului UE nr. 910/2014.

Semnătura electronică calificată este tot o semnătură avansată, dar care, în plus, este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice. Cu alte cuvinte, semnătura electronică calificată este acea semnătură electronică avansată cu privire la care un terț, care are calitatea de prestator de servicii de încredere calificat, atestă că îndeplinește, într-adevăr, în mod cumulativ, cele patru cerințe prevăzute de art. 26 din Regulament. Nu numai că activitatea prestatorilor de servicii de încredere calificați este atent supravegheată de autoritățile competente, dar aceștia răspund personal în cazul în care vreuna dintre cele patru condiții nu este îndeplinită și, în urma aplicării unei astfel de semnături, o persoană a suferit un prejudiciu. Tocmai din acest motiv, acești terți trebuie să dețină și o asigurare consistentă de răspundere civilă. Mai mult decât atât, Regulamentul UE nr. 910/2014 descrie în concret mecanismele tehnice și procedurale prin care poate fi creată semnătura electronică calificată.

Acesta este motivul pentru care legislatorul european a stabilit, cu caracter de principiu, că utilizatorul unei semnături electronice calificate nu trebuie să dovedească îndeplinirea celor patru condiții anterior menționate și nici identitatea sa, valoarea legală a acestei semnături fiind prezumată și echivalentă cu semnătura olografă.

Materialul integral este disponibil aici.


[1] Regulamentul nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, ce se aplică de la 1 iulie 2016.

Semnătura electronică avansată vs. calificată – riscuri vs. beneficii was last modified: iunie 10th, 2021 by Dan-Rareș Răducanu

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Dan-Rareș Răducanu

Dan-Rareș Răducanu

Este Senior Partner în cadrul Societății civile de avocatură Stoica & Asociații.
A mai scris:
Roxana Elena Daskălu

Roxana Elena Daskălu

Este avocat colaborator senior în cadrul Societății civile de avocatură Stoica & Asociații.