Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

1056       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Miercuri, 17 iunie 2015

10:00-13:00

Sediul INPPA

str. Vulturilor nr. 23, sector 3,

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

București

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează sesiuni de instruire pentru reprezentanții entităților raportoare prevăzute la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, conform comunicatul de presă publicat pe site-ul UNBR.

În acest context, UNBR, prin INPPA și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire ce se adresează avocaților, entități prevăzute la art. 10 lit. f din legea specială menționată mai sus, sesiune ce este inclusă în Planul de instruire aprobat pentru anul curent, postat pe website-ul instituției la secțiunea „programe/instruiri”.

Activitatea de formare profesională cuprinde 2 module, respectiv :

1) Modulul teoretic ce se va axa pe: Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, Sancțiunile financiare (TFS) si Finanțarea terorismului: reglementări și aplicare.

2) Modulul practic va include: Cazuistică în domeniul AML/CFT, tipologii.  Sistemul de raportare on-line.

În cadrul programului va fi o secțiune dedicată întrebărilor și răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experiența dumneavoastră.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] până la data de 16 iunie 2015, în limita a 30 locuri. Participanților avocați la seminar li se vor acorda 5 ore de pregătire profesională continuă.

Conform Protocolului încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la schimbul reciproc de date și informații, părțile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor, cât și pentru perfecționarea cooperării.

Noua DIRECTIVĂ (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141/73 din data de 5.06.2015) precizează expres modalitățile de garantare a drepturilor avocaților la protecția secretului profesional:

„39. În cazul anumitor entități obligate, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna un organism corespunzător de autoreglementare în calitate de autoritate care este informată în primă instanță în locul unității de informații financiare. În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, un sistem în care raportarea se face în primul rând către un organism de autoreglementare constituie o garanție importantă pentru a menține protecția drepturilor fundamentale în ceea ce privește obligațiile de raportare aplicabile avocaților. Statele membre ar trebui să furnizeze mijloacele și modalitatea de păstrare a secretului profesional și a confidențialității și de respectare a vieții private”.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numerele de telefon: 0721792564; 031.426.25.12; 021.330.12.96.

Consultați comunicatul de presă publicat pe site-ul UNBR (www.unbr.ro).

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare was last modified: iunie 12th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter