Ședințe ÎCCJ (HP/RIL) – 22 aprilie 2024

15 apr. 2024
Vizualizari: 196

Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat lista ședinței publice din 22 aprilie 2024, pentru completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă și penală, dar și pentru completul competent să judece recursul în interesul legii.

În continuare, vă prezentăm lista sesizărilor ce vor fi dezbătute în ședință.

HP

Materie civilă

Astfel, la data de 22 aprilie 2024 se va dezbate următoarea sesizare în materie civilă, cu privire la:

• Art. 14 din Legea nr. 132/2017

În ce măsură articolul 14 din Legea nr. 132/2017 trebuie interpretat în sensul că, atunci când a fost reparat autovehiculul și se depun facturi de reparații emise de unitatea service, valoarea despăgubirii trebuie să fie stabilită la valoarea rezultată din aceste facturi sau, dimpotrivă, și într-o astfel de situație, instanța trebuie și poate aprecia asupra caracterului justificat sau rezonabil a pretențiilor întemeiate pe aceste facturi prin raportare la prețul mediu al pieței.

Materie penală

Astfel, la data de 22 aprilie 2024 se va dezbate următoarea sesizare în materie penală, cu privire la:

• Violarea vieții private (art. 226 Ncp)

Dacă noțiunile de locuință, încăpere sau dependință la care face referire art. 226 alin. (1) din Codul penal sunt mai extinse decât cea de domiciliu prevăzută de art. 224 din Codul penal, incluzând și acele spații care, chiar dacă nu pot fi calificate drept domiciliu, oferă o protecție vieții private a persoanei, de pildă grupul sanitar al unei clinici sau la care au acces mai multe persoane, o cabină de probă dintr-un magazin, vestiarul unei săli de sport

RIL

În cadrul Completului competent să judece recursul în interesul legii, la data de 22 aprilie 2024 va avea loc o ședință în cadrul căreia se vor dezbate următoarele probleme de drept:

Art. 16 lit. b) coroborat cu art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Timbrajul acțiunilor având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin purerea în aplicare a prevederilor art. 1 pct.13 din O.U.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscale-bugetare $i pentru modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, art. I alin. (4) din O.U.G. nr. 168 din 9 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care indemnizațile demnitarilor (primar și viceprimar) au fost înghețate succesiv la același nivel cu cel corespunzător anului 2019, prin raportare la salariul minim brut pe țară garantat în plată in vigoare îin anul 2019, întemeiate în drept pe dispozițiile art.9 din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, introduse de sindicat în reprezentarea unor salariați, primari sau viceprimari ai unor comune sau orașe.

Art. 5 și art. 20 Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic

În interpretarea și aplicarea dispozitilor art. 5 și art. 20 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, prestarea activității specifice, de reprezentare juridică, se poate realiza de către consilieri juridici, în calitatea lor de funcționari publici (în cazul unei autorități, instituții publice sau persoană juridică de drept public) sau de angajați cu contract individual de muncă (în cazul unei instituții sau a unei persoane juridice de drept public ori de drept privat), independent de înscrierea acestora în Tabloul profesional a Consilierilor Juridic ținut de Colegiile Consilierilor Juridici din România, sau, dimpotrivă, aceasta reprezintă o condiție sine qua non pentru
desfășurarea activității specifice de reprezentare juridică.

Sursa informației

🔔Vezi și Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2024 (M. Of. nr. 266/28.03.2024): Art. 34 din Legea poliției locale nr. 155/2010

Ședințe ÎCCJ (HP/RIL) – 22 aprilie 2024 was last modified: aprilie 15th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.