Ședințe ÎCCJ (HP) – 15 mai 2023

3 mai 2023
Vizualizari: 432

Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat listele ședințelor publice din 15 mai 2023, atât pentru completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, cât și pentru completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

În continuare, vă prezentăm lista sesizărilor ce vor fi dezbătute în fiecare dintre aceste ședințe.

HP

Materie civilă

Astfel, la data de 15 mai 2023 se vor dezbate următoarele sesizări în materie civilă, cu privire la:

• 1. În contextul abrogării prevederilor art. 86 alin.(3) din Legea nr.188/1999, acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare se realizează în condițiile art. 52 alin. (2) din Codul Muncii, în raport de prevederile art. 367 din Codul administrativ sau în condițiile prevăzute în cuprinsul art. 527 alin. (1) din Codul Administrativ? 2. Opțiunea legiuitorului, de a nu prelua in conținutul Codului Administrativ soluția legislativă prevazută in cuprinsul art. 86 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 poate fi interpretată în sensul excluderii drepturilor recunoscute de reglementarea anterioară, cu privire la remunerația cuvenită salariatului pe durata suspendării?

• Modul de interpretare a dispozițiilor art. 20 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea nr. 234/2019, în vigoare de la data de 16.12.2019, în sensul de a se stabili: 1) dacă personalul silvic care a desfășurat, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 234/2019, activitățile indicate la art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 59/2000, beneficiază de încadrarea locului de muncă în condiții speciale și de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3), respectiv dacă efectele actului normativ se produc și pentru trecut; 2) dacă obținerea beneficiilor prevăzute de art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 59/2000 la data deschiderii drepturilor de pensie este condiționată de plata contribuțiilor de asigurări sociale, iar dovada acestora trebuie să rezulte din declarația nominală de asigurare pentru perioada ulterioară datei de 01.04.2001; 3) dacă locurile de muncă din silvicultură, în care se desfășoară activitățile menționate la art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 59/2000, se încadrează ope legis în condiții speciale sau numai după metodologia prevăzută de H.G. nr. 1025/2003.

Materie penală

Astfel, la data de 15 mai 2023 se vor dezbate următoarele sesizări în materie penală, cu privire la:

• 1.Aplicarea dispozițiilor art. 158 alin. (3) cod procedură penală ( în referire la abilitarea procurorului de a încuviința continuarea efectuării percheziției în locurile învecinate celui cu privire la care judecătorul de drepturi și libertăți a autorizat efectuarea percheziției) este sau nu este condiționată de către descrierea acestor locuri învecinate în conținutul încheierii  prin care s-a încuviințat efectuarea percheziției , respectiv în cuprinsul mandatului de percheziție, raportat la prevederile art. 158 alin. (7) lit. f cod procedură penală.
2.Pot sau nu pot fi supuse verificării de legalitate, în procedura de cameră preliminară având de soluționat legalitatea administrării probelor, eventualele neregularități ale încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți prin care s-a încuviințat efectuarea percheziției.

• Dacă dispozițiile art. 10 alin. (1)  ind.1 din Legea nr. 241/2005 sunt aplicabile în ipoteza acoperirii prejudiciului ca urmare a unei activități nevoluntare, respectiv a unei proceduri de executare silită?

• Dacă eroarea de procedură, constând în omisiunea instanței de apel de a analiza o cauză de încetare a procesului penal, întemeiată pe incidența dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale și efectele Deciziei Curții Constituționale a României nr.358/26.05.2022, poate fi examinată ca motiv al contestației în anulare, prevăzute de art.426 lit. b Cod procedură penală, în etapa admiterii în principiu sau după parcurgerea acestei etape, în raport cu existența unor circumstanțe noi, evidențiate după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu privire la cauza de încetare a procesului penal și dispozițiile art.1 alin.(5) și art.147 alin.(4) din Constituția României, coroborate cu dispozițiile art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cele ale art.11 alin.(3) din Legea nr.47/1992, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, referitoare la efectele obligatorii și pentru viitor ale deciziilor Curții Constituționale a României în cauzele definitiv soluționate.

• În interpretarea dispozițiilor art. 426 lit. b din Codul de procedură penală, constituie o eroare de procedură omisiunea instanței de apel de a analiza, potrivit art. 5 din Codul penal, incidența în cauză unei legi penale mai favorabile cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, respectiv împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale?

Sursa informației

Ședințe ÎCCJ (HP) – 15 mai 2023 was last modified: mai 3rd, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.