Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare – aprobare (OMJ nr. 3065/C/2020)

7 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
217 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Inteligența artificială în materie penală

Sumar

Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 3065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare

(M. Of. nr. 709 din 6 august 2020)

Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare.

 

 

În M. Of. nr. 709 din 6 august 2020 s-a publicat OMJ nr. 3065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare.

Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și Procedura privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare.

 

În continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziții ale respectivului Regulament, precum și ale Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare.

 

Structura Regulamentului

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante de director general, director general adjunct, director de direcție în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și de director de unitate penitenciară”);

– Cap. III („Organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante de polițist de penitenciare, altele decât cele de director general, director general adjunct, director de direcție în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și de director de unitate penitenciară”);

– Cap. IV („Dispoziții finale”);

– Anexa nr. 1^a („Cerere de înscriere la concurs în vederea ocupării postului”);

– Anexa nr. 1^b („Cerere de înscriere la concurs în vederea ocupării postului”).

 

Structura Procedurii

 

– Anexa nr. 2^a („Proces-verbal”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 3, la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante de director general, director general adjunct, director de direcție în cadrul ANP și de director de unitate penitenciară se pot înscrie ofițerii de poliție penitenciară care îndeplinesc condițiile obligatorii cumulative stabilite de art. 97 alin. (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, iar verificarea îndeplinirii condițiilor obligatorii cumulative se realizează prin raportare la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Anunțul privind concursul se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe site-ul Ministerului Justiției și al ANP, cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru susținerea primei probe de concurs/examen, iar condițiile specifice de participare la concurs, tematica și bibliografia se propun de către ANP, cu excepția celor pentru ocuparea funcției de director general al ANP, care se stabilesc de Ministerul Justiției.

Dosarele de înscriere vor cuprinde cel puțin următoarele documente:

– cererea de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din același anunț, care cuprinde și acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a. În lipsa acordului cu privire la înregistrarea audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs;

– copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/pașaport);

– copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

– curriculum vitae – model european;

– copia diplomei de studii și a foii matricole sau copia adeverinței aflate în termen de valabilitate care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației și Cercetării;

– adeverință care să ateste funcțiile ocupate și îndeplinirea condițiilor obligatorii cumulative prevăzute la art. 97 alin. (2) lit. c), d), e) și f) din Lege;

– proiectul managerial în format letric și electronic;

– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, după caz.

Conform art. 18, ordinele de numire pentru candidații declarați „admis” la concurs se emit în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

În ceea ce privește Procedura, în vederea aprecierii comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, reglementat de art. 11 lit. h) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, se au în vedere următoarele criterii:

– persoana să nu fi săvârșit fapte pentru care i s-au aplicat sancțiuni contravenționale sau amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal din 1968 ori pentru care, deși s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală, în temeiul art. 10 alin. 1 lit. b1) din Codul de procedură penală din 1968, s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968, faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunțat soluții de renunțare la urmărirea penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei, cu condiția ca aceste fapte să fie suficient de grave încât să fie contrare principiilor prevăzute la art. 5 din Lege;

– persoana să nu fi săvârșit fapte pentru care i s-au aplicat sancțiuni disciplinare (altele decât avertismentul sau mustrarea) în alte profesii în ultimii 3 ani anteriori datei de afișare a rezultatelor finale ale concursului, cu condiția ca aceste fapte să fie suficient de grave încât să fie contrare principiilor prevăzute la art. 5 din Lege;

– apartenența la organizații religioase, secrete sau de altă natură, nerecunoscute potrivit legii sau interzise prin Lege.

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare – aprobare (OMJ nr. 3065/C/2020) was last modified: august 7th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter