Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați – modificări (H.G. nr. 774/2017)

3 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 673
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005
(M. Of. nr. 850 din 20 septembrie 2005)
H.G. nr. 774/2017
(M. Of. nr. 864 din 1 noiembrie 2017)

– modifică: art. 1 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (1), pct. 1 din anexă

– introduce: art. 2 alin. (2), art. 6 alin. (2) lit. e)

În M. Of. nr. 864 din 1 noiembrie 2017, a fost publicat H.G. nr. 774/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 de către H.G. nr. 774/2017.

 

Art. I din H.G. nr. 774/2017 

Potrivit articolului unic, Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 20 septembrie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Art. 1 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea:

„(1) Comisiile județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, denumite în continuare COJES, sunt constituite în cadrul direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie județene și, respectiv, a municipiului București”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1) Comisiile județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, denumite în continuare COJES, sunt constituite în cadrul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și, respectiv, a municipiului București”.

 

Art. 2 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după primul alineat se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Componența COJES este stabilită cu respectarea principiului reprezentativității și al egalității de șanse”.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 

Art. 6 alin. (2) lit. e) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (2), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) întreprinde demersurile necesare pentru modificarea și completarea componenței COJES, atunci când este cazul”.

 

Art. 8 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) prevedea:

„(1) Activitatea fiecărui membru al COJES poate fi suplinită de un membru supleant”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8

(1) COJES este alcătuită din membri titulari și membri supleanți, membrii supleanți participând la reuniunile și activitățile comisiei doar dacă membrii titulari se află în imposibilitatea de a participa”.

 

Art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea:

„Art. 10

(1) Calitatea de membru al COJES încetează în caz de revocare, demisie sau deces.

(2) COJES apreciază existența situațiilor în care persoanele membre COJES pot fi revocate, după cum urmează:

a) au săvârșit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive;
b) nu îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 3”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10

(1) Calitatea de membru al COJES încetează în următoarele situații:

a) expirarea mandatului de membru, în cazul în care acesta nu este reînnoit;
b) încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă;
c) demisia;
d) revocarea la propunerea președintelui și/sau la solicitarea instituțiilor, autorităților, organizațiilor sau asociațiilor care l-au desemnat;
e) deces;
f) săvârșirea unei infracțiuni sau sancționarea pentru fapte de discriminare privind egalitatea de șanse între femei și bărbați de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

(2) La înregistrarea a mai mult de două absențe consecutive ale membrului titular de la ședințele COJES, în cazul în care nu este înlocuit de membrul supleant, se informează instituția/organizația care a realizat desemnarea acestuia, urmând să ia decizia în ceea ce privește calitatea de membru, în cazul în care absența nu este justificată și motivată.

(3) Structurile deconcentrate ale autorităților administrației publice centrale, autoritățile administrative autonome, confederațiile sindicale, confederațiile patronale, precum și organizațiile neguvernamentale reprezentate în COJES au obligația să comunice președintelui situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f).

(4) Propunerea de revocare a membrilor care nu îndeplinesc atribuțiile ce le revin, prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3), se adoptă prin vot secret, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(5) Persoana propusă pentru revocare nu are drept de vot.

(6) În cazul încetării calității de membru COJES, în condițiile prevăzute la alin. (1), entitatea care a desemnat membrul a cărui calitate a încetat propune, potrivit dispozițiilor art. 2, o nouă persoană care să fie numită drept membru COJES”.

 

Art. 11 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea:

„Art. 11

(1) Ședințele COJES se desfășoară, de regulă, la sediul direcțiilor județene de muncă, solidaritate socială și familie, trimestrial sau ori de câte ori este necesar”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11

(1) Ședințele COJES se desfășoară, de regulă, la sediul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și, respectiv, a municipiului București, trimestrial sau ori de câte ori este necesar”.

 

Art. 14 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) prevedea:

„(1) Secretariatul tehnic se asigură de un compartiment din cadrul direcției de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, desemnat de directorul acesteia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14

(1) Secretariatul tehnic se asigură de un compartiment din cadrul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și, respectiv, a municipiului București, desemnat de conducerea acesteia”.

 

Pct. 1 al anexei din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1.054/2005 (modificat prin H.G. nr. 774/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 1 din anexă prevedea:

„1. Direcția de muncă, solidaritate socială și familie”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială”.

Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați – modificări (H.G. nr. 774/2017) was last modified: noiembrie 2nd, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter