Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii – modificări (OMDLPA nr. 1015/2021)

29 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 108

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA) nr. 60/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții

 

(M. Of. nr. 79 din 25 ianuarie 2021)

OMDLPA nr. 1015/2021 pentru modificarea și completarea OMDLPA nr. 60/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții

 

(M. Of. nr. 737 din 28 iulie 2021)

 

 

modifică: titlul, art. 1, titlul anexei, anexă: art. 2 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. j), art. 13 lit g), art. 14, art. 14 lit. l), art. 15;

 

– introduce: art. 1^1, art. 23^1, art. 26^1, art. 26^2, art. 30^1, art. 30^2.

În M. Of. nr. 737 din 28 iulie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA) nr. 1015/2021 pentru modificarea și completarea OMDLPA nr. 60/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții. 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante modificări aduse respectivului ordin.

Titlul

Vechea reglementare

„Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții”.

Noua reglementare

Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții și a comisiilor tehnice de specialitate, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comisiile tehnice de specialitate”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Art. 1^1

Noua reglementare

După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Se aprobă cuantumul indemnizației de participare a membrilor comisiilor tehnice de specialitate, care se calculează conform numărului de ore aferent analizării documentelor, precum și participării la ședințele de avizare/abilitare/supraveghere, conform salariului de bază mediu brut orar al funcției de profesor universitar cu vechime în învățământ peste 25 de ani, gradația 0, prevăzut în cap. I lit. A pct. 4 nr. crt. 1 – «Funcția profesor universitar» din anexa nr. I – Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» – la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Titlul anexei

Vechea reglementare

„Regulament de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții”.

Noua reglementare

Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

„Regulament de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții și a comisiilor tehnice de specialitate”.

 

Art. 15 din anexă

Vechea reglementare

„Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții prevăzute la art. 2 alin. (2) se înființează prin decizie a președintelui C.T.P.C.”.

Noua reglementare

În anexă, articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții prevăzute la art. 2 alin. (2), denumite în continuare comisii de avizare, se înființează prin decizie a președintelui C.T.P.C.”.

 

Art. 30^1 și art. 30^2 din anexă

Noua reglementare

În anexă, după articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 301 și 302, cu următorul cuprins:

„Art. 301

(1) Plata indemnizației de participare se acordă membrilor Comisiei de evaluare în vederea supravegherii, pe baza participării efective la analizarea documentației prezentate și a numărului de ore de participare la auditurile de supraveghere, conform pontajului întocmit de secretarul Comisiei de evaluare în vederea supravegherii, în luna următoare efectuării supravegherii.

(2) Pontajul va cuprinde distinct:

a) numărul de ore lucrate pentru analizarea documentației, transmis de membrii Comisiei de evaluare în vederea supravegherii direcției de specialitate, printr-o declarație pe propria răspundere;

b) numărul de ore de participare la auditurile de supraveghere.

Art. 302

Cuantumul indemnizației de participare a membrilor în cadrul Comisiei de evaluare în vederea supravegherii organismelor elaboratoare de agrement tehnic în construcții se calculează după următoarea formulă:

I = (Spu/Nmed) x n,

unde:

– I este cuantumul indemnizației de participare a membrilor în cadrul Comisiei de evaluare în vederea supravegherii;

– Spu este salariul de bază brut stabilit pentru funcția de profesor universitar cu vechime în învățământ peste 25 de ani, gradația 0, pentru anul 2022, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Nmed este numărul mediu de ore pe lună pentru anul în curs pentru un program complet de lucru potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, aplicabilă;

– n este numărul de ore aferent participării efective la procedura de supraveghere, prestat de un membru al Comisiei de evaluare în vederea supravegherii”.

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții – modificări (OMDLPA nr. 1015/2021) was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter