Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii – modificare (Hotărârea CSM nr. 193/2019)

7 oct. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 405

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificator

Sumar

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 1.073/2018

(M. Of. nr.  1.044 din 10 decembrie 2018)

   

 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 1.073/2018

(M. Of. nr. 805 din 4 octombrie 2019)

modifică: art. 89 alin. (1) pct. 2 lit. c), art. 89 alin. (1) pct. 8, art. 97 alin. (3), art. 106

 

În M. Of. nr. 805 din 4 octombrie 2019, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări Regulamentului de organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online
Art. 89 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM (modificat prin Hotărârea CSM nr. 193/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 89 alin. (1) pct. 2, lit. c) prevedea:

„(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

2. Direcția economică și administrativ, alcătuită din:

(…)

c) Compartimentul contabilitate;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 89 alin. (1) pct. 2, lit. c) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

2. Direcția economică și administrativ, alcătuită din:

(…)

c) Biroul contabilitate;”.

 

Art. 89 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM (modificat prin Hotărârea CSM nr. 193/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 89 alin. (1), pct. 8 prevedea:

„(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

8. Serviciul informatică și statistică judiciară, în cadrul căruia funcționează Biroul informatică;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 89 alin. (1), pct. 8 se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

(…)

8. Serviciul informatică și statistică judiciară, alcătuit din:

a) Biroul informatică;

b) Compartimentul statistică judiciară;”.

 

Art. 97 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM (modificat prin Hotărârea CSM nr. 193/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 97, alin. (3) prevedea:

„(3) Compartimentul contabilitate exercită, sub conducerea directorului direcției, următoarele atribuții:

a) propune repartizarea indicatorilor financiari și urmărește realizarea lor pe capitole bugetare și pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;

b) gestionează și utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii;

c) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăților în numerar, precum și pentru efectuarea operațiunilor curente cu Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și cu unitatea bancară competentă pentru operațiuni de plăți externe;

d) asigură organizarea evidenței contabile în cadrul Consiliului, îndrumă și coordonează această activitate la ordonatorii terțiari de credite, centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor terțiari de credite și asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanțelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;

e) organizează și efectuează operațiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ și aprovizionare;

f) înregistrează notele contabile, ține evidența conturilor sintetice și analitice și întocmește balanțele de verificare lunare;

g) asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

h) întocmește situația trimestrială privind execuția cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul propriu al Consiliului;

i) centralizează situația trimestrială privind execuția bugetară aprobată ordonatorilor din subordine și asigură transmiterea acesteia la Ministerul Finanțelor Publice;

j) exercită atribuții specifice corelate cu programele finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 97, alin. (3) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(3) Biroul contabilitate exercită următoarele atribuții:

a) propune repartizarea indicatorilor financiari și urmărește realizarea lor pe capitol bugetare și pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;

b) gestionează și utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii;

c) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăților în numerar, precum și pentru efectuarea operațiunilor curente cu Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și cu unitatea bancară competentă pentru operațiuni de plăți externe;

d) asigură organizarea evidenței contabile în cadrul Consiliului, îndrumă și coordonează această activitate la ordonatorii terțiari de credite, centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor terțiari de credite și asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanțelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;

e) organizează și efectuează operațiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ și aprovizionare;

f) înregistrează notele contabile, ține evidența conturilor sintetice și analitice și întocmește balanțele de verificare lunare;

g) asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

h) întocmește situația trimestrială privind execuția cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul propriu al Consiliului;

i) centralizează situația trimestrială privind execuția bugetară aprobată ordonatorilor din subordine și asigură transmitere aacesteia la Ministerul Finanțelor Publice;

j) exercită atribuții specific corelate cu programele finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe”.

 

Art. 106 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM (modificat prin Hotărârea CSM nr. 193/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 106 prevedea:

„Art. 106

(1) Serviciul informatică și statistică judiciară are următoarele atribuții:

a) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor, propunând măsurile ce se impun;

b) propune spre aprobare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfășurată de instanțele judecătorești și de parchete, precum și ghidul de completare a formularelor sau interfețelor statistice;

c) elaborează puncte de vedere referitoare la funcționarea modulului de statistică judiciară cuprins în aplicația ECRIS;

d) sintetizează, sistematizează și interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor;

e) urmărește volumul de activitate al instanțelor și sesizează Secției pentru judecători dezechilibrele referitoare la volumul de activitate al acestora;

f) organizează și îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanțele judecătorești și organizează arhivarea datelor statistice;

g) colaborează cu instanțele, parchetele de pe lângă acestea și Ministerul Justiției în vederea bunei administrări și a îmbunătățirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicația ECRIS și a celorlalte aplicații de statistică judiciară;

h) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Național de Statistică, cu care ține legătura permanent;

i) formulează propuneri de modificare a reglementărilor în domeniul statisticii judiciare;

j) formulează propuneri de îmbunătățire a modulului de statistică judiciară din oficiu sau la solicitarea instanțelor, parchetelor sau Consiliului;

k) acordă sprijin de specialitate în dezvoltarea programelor prioritare ale Consiliului.

(2) În cadrul Serviciului informatică și statistică judiciară funcționează Biroul informatică, care are următoarele atribuții:

a) participă la punerea în practică și la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanță cu dezvoltarea tehnologiei informației și cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;

b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;

c) aplică tehnici și metode noi de exploatare, administrare și întreținere a produselor și serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient;

d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecție și securitate și coordonează administrarea și exploatarea eficientă, sigură și securizată a produselor și serviciilor informatice;

e) proiectează și elaborează specificațiile tehnice și propune spre achiziționare aplicații informatice și baze de date, implementează și coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Consiliului;

f) ține evidența specifică a dotării cu produse și servicii informatice în cadrul Consiliului (locație, echipamente, utilizatori, licențe, versiuni ale sistemelor de operare și ale aplicațiilor informatice etc.);

g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiții privind produsele și serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului judiciar;

h) participă la elaborarea specificațiilor tehnice din cadrul documentației de achiziție și la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziționare de produse și servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

i) participă la recepționarea produselor și serviciilor achiziționate și la derularea contractelor de achiziție a produselor și serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

j) asigură legătura cu unitățile de service și reprezintă instituția în relațiile cu acestea, atât pentru produsele și serviciile gestionate de Consiliu, cât și pentru produsele și serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service pentru administrarea unor aplicații utilizate în cadrul Consiliului), pentru menținerea în stare de funcționare a produselor și serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;

k) asigură asistență tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor și serviciilor informatice în cadrul Consiliului;

l) intervine operativ, împreună cu unitățile de service, și ține evidența intervențiilor acestora pentru a asigura funcționarea permanentă a produselor și serviciilor informatice din cadrul Consiliului;

m) asigură asistența tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Consiliului și în aplicația EMAP a informațiilor și a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente, inclusiv a celor vizând asigurarea transparenței decizionale, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului și aprobate spre publicare de conducerea Consiliului;

n) exercită atribuții specifice corelate cu programele finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe;

o) desfășoară activități privind operaționalizarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) al fondurilor comunitare;

p) realizează înregistrarea ședințelor Plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, postarea acestora pe site, precum și arhivarea lor;

q) realizează aplicații informatice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 106 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Art. 106

(1) Serviciul informatică și statistic judiciară exercită, prin Biroul informatică, următoarele atribuții:

a) participă la punerea în practică și la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanță cu dezvoltarea tehnologiei informației și cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;

b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;

c) aplică tehnici și metode noi de exploatare, administrare și întreținere a produselor și serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient;

d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecție și securitate și coordonează administrarea și exploatarea eficientă, sigură și securizată a produselor și serviciilor informatice;

e) proiectează și elaborează specificațiile tehnice și propune spre achiziționare aplicații informatice și baze de date, implementează și coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Consiliului;

f) ține evidența specifică a dotării cu produse și servicii informatice în cadrul Consiliului (locație, echipamente, utilizatori, licențe, versiuni ale sistemelor de operare și ale aplicațiilor informatice etc.);

g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiții privind produsele și serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului judiciar;

h) participă la elaborarea specificațiilor tehnice din cadrul documentației de achiziție și la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziționare de produse și servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

i) participă la recepționarea produselor și serviciilor achiziționate și la derularea contractelor de achiziție a produselor și serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

j) asigură legătura cu unitățile de service și reprezintă instituția în relațiile cu acestea, atât pentru produsele și serviciile gestionate de Consiliu, cât și pentru produsele și serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service pentru administrarea unor aplicații utilizate în cadrul Consiliului), pentru menținerea în stare de funcționare a produselor și serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;

k) asigură asistență tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor și serviciilor informatice în cadrul Consiliului;

l) intervine operativ, împreună cu unitățile de service, și ține evidența intervențiilor acestora pentru a asigura funcționarea permanentă a produselorși serviciilor informatice din cadrul Consiliului;

m) asigură asistența tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Consiliului și în aplicația EMAP a informațiilor și a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente, inclusiv a celor vizând asigurare a transparenței decizionale, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului și aprobate spre publicare de conducerea Consiliului;

n) exercită atribuții specifice corelate cu programele finanțate din fonduri europene și internaționale, la solicitarea Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe;

o) desfășoară activități privind operaționalizarea Sistemului informaticunic de management (SMIS) al fondurilor comunitare;

p) realizează înregistrarea ședințelor Plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, postarea acestorape site, precum și arhivarea lor;

q) realizează aplicații informatice.

(2) Compartimentul statistică judiciară exercită, sub conducerea șefului serviciului, următoarele atribuții:

a) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor, propunând măsurile ce se impun;

b) propune spre aprobare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfășurată de instanțele judecătorești și de parchete, precum și ghidul de completare a formularelor sau interfețelor statistice;

c) elaborează puncte de vedere referitoare la funcționarea modulului de statistic judiciară cuprins în aplicația ECRIS;

d) sintetizează, sistematizează și interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor;

e) urmărește volumul de activitate al instanțelor și sesizează Secției pentru judecători dezechilibrele referitoare la volumul de activitate al acestora;

f) organizează și îndrumă activitatea de statistic judiciară la instanțele judecătorești și organizează arhivarea datelor statistice;

g) colaborează cu instanțele, parchetele de pe lângă acestea și Ministerul Justiției în vederea bunei administrări și a îmbunătățirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicația ECRIS și a celorlalte aplicații de statistică judiciară;

h) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Național de Statistică, cu care ține legătura permanent;

i) formulează propuneri de modificare a reglementărilor în domeniul statisticii judiciare;

j) formulează propuneri de îmbunătățire a modulului de statistic judiciară din oficiu sau la solicitarea instanțelor, parchetelor sau Consiliului;

k) acordă sprijin de specialitate în dezvoltarea programelor prioritare ale Consiliului”.

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii – modificare (Hotărârea CSM nr. 193/2019) was last modified: octombrie 7th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter