Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – modificări (ODGANCPI nr. 13/2023)

20 ian. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.334 views

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
ODGANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

(M. Of. nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014)

ODGANCPI nr. 13/2023 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODGANCPI nr. 700/2014

(M. Of. nr. 54 din 19 ianuarie 2023)

Având în vedere:

– art. 4 lit. a) și c), art. 20, art. 24 alin. (2) din Legea nr. 7/1996;

În temeiul:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

art. 3 alin. (13) din Legea nr. 7/1996.

– modifică: art. 86 alin. (6) lit. a), art. 87^1 alin. (1) și (2), cap. IV sect. 4.4.3, art. 225 alin. (1), art. 226, art. 227, art. 228 alin. (1), art. 228 alin. (2), art. 228 alin. (3), art. 228 alin. (4), art. 229 alin. (1), art. 229 alin. (2), art. 230, anexa nr. 1.43, anexa nr. 1.44;

– introduce: art. 86 alin. (6) lit. d), art. 87^1 alin. (3), art. 227^1, art. 228 alin. (1^1) și (2^1), art. 228 alin. (2^1), art. 228 alin. (5), art. 229 alin. (1^1), art. 262 lit. f), anexa nr. 1.54;

– abrogă: art. 231, art. 234 alin. (1), art. 234 alin. (2).

În M. Of. nr. 54 din 19 ianuarie 2023 s-a publicat ODGANCPI nr. 13/2023 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODGANCPI nr. 700/2014. 

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului ordin.

Art. 86 alin. (6) lit. d)

Noua reglementare

La articolul 86 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) în situația existenței recepției tehnice a planului parcelar conform art. 262”.

 

Art. 87^1 alin. (3)

Noua reglementare

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

La articolul 87^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Lege, imobilele care fac obiectul contractelor de înregistrare sistematică în derulare sau finalizate, pe UAT sau la nivel de sector cadastral, nu pot face obiectul unei noi proceduri de afișare publică, recepție și deschidere a cărților funciare ca urmare a unei lucrări de întocmire a planurilor parcelare conform art. 40 alin. (4)-(12) din Lege.

(4) Prin excepție, în zonele în care se derulează contracte ce au ca obiect înregistrarea sistematică a imobilelor sau au fost demarate proceduri de achiziție publică pentru astfel de contracte, planurile parcelare se recepționează tehnic, fără atribuire de număr cadastral, conform capitolului 5.3”.

 

Art. 227

Vechea reglementare

„Dacă în cadrul tarlalei există imobile cu numere cadastrale atribuite anterior, înscrise în cartea funciară, care nu pot fi integrate în planul parcelar nou întocmit, se procedează în condițiile cap. 4.2.3.6 și cap. 4.2.3.7”.

Noua reglementare

Articolul 227 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Dacă în cadrul tarlalei există imobile cu numere cadastrale atribuite anterior, înscrise în cartea funciară, care nu pot fi integrate în planul parcelar recepționat tehnic, se procedează în condițiile cap. 4.2.3.6 și 4.2.3.7”.

 

Art. 227^1

Noua reglementare

După articolul 227 se introduce un nou articol, articolul 227^1, cu următorul cuprins:

„Verificarea și recepția documentelor planurilor parcelare se realizează de către comisia formată din cel puțin un specialist cadastru și unul de carte funciară, desemnată prin decizie de către directorul OCPI”.

 

Art. 228

Vechea reglementare

„(1) Verificarea de către inspector a planului parcelar în vederea recepției, constă în analizarea următoarelor aspecte:

– încadrarea planului parcelar în sistemul național de referință;

– integrarea imobilelor anterior înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

– însușirea planului parcelar și tabelului parcelar de către autoritățile locale și executant, prin semnătură și ștampilă;

– concordanța dintre datele din tabelul parcelar cu datele din titlurile de proprietate;

– existența declarațiilor proprietarilor pentru imobilele care fac obiectul actualizării informațiilor tehnice sau a președintelui comisiei locale de fond funciar”.

Noua reglementare

La articolul 228, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Verificarea de către specialistul cadastru a documentelor planului parcelar în vederea publicării constă în analizarea următoarelor aspecte:

a) încadrarea planului parcelar în sistemul național de referință;

b) integrarea imobilelor anterior înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

c) însușirea planului parcelar și a tabelului parcelar de către președintele comisiei locale de fond funciar și de către persoana autorizată, prin semnătură;

d) concordanța între datele din tabelul parcelar, datele din titlurile de proprietate/acte de proprietate și planul parcelar;

e) menționarea discrepanțelor dintre amplasamentele imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscriși în titlurile de proprietate în memoriul tehnic, în rubrica Observații din tabelul parcelar și în tagul Notes aferent tagului părinte Land din fișierul .cgxml.”.

 

Art. 228 alin. (2^1)

Noua reglementare

La articolul 228, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) În cazul în care documentația nu mai prezintă deficiențe, se emite procesul-verbal de admitere, conform anexei nr. 1.54”.

 

Art. 229 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Cererea de recepție și înscriere, precum și declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate sunt semnate de primarul UAT-ului în calitate de persoană interesată”.

Noua reglementare

La articolul 229, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea de recepție și înscriere este semnată de primarul UAT-ului în calitate de persoană interesată”.

În final, vă precizăm că anexa nr. 1.43, precum și anexa nr. 1.44 se modifică, iar după anexa nr. 1.53 se introduce o nouă anexă, și anume anexa nr. 1.54.

Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – modificări (ODGANCPI nr. 13/2023) was last modified: ianuarie 19th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.