Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ODGANCPI nr. 700/2014 – modificări și completări (ODGANCPI nr. 3442/2019)

6 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1838
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
ODGANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

(M. Of. nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014; cu modif. ult.)

OGDANCPI nr. 342/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 

(M. Of. nr. 1055 din 31 decembrie 2019)

 

– modifică: art. 6, art. 12 alin (6) art. 19, art. 25 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 36 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (6), (8), art. 40 alin. (2), (3), (7), art. 41 alin. (2), art. 46 alin. (2), art. 48, art. 49 alin. (2), art. 50 lit. f), art. 57, art. 66 alin. (1), (5), art. 67 alin. (2), (3), (4), art. 72 alin. (3) art. 75, art. 76 alin. (2), art. 77, art. 79 alin. (3), art. 96 lit. m), art. 104 alin. (1) lit. k, art. 107, art. 111 alin. (2) lit. k), art. 113 alin. (3), (4), art. 114 alin. (1) lit. f), art. 114 alin. (1) lit. f), art. 119 alin. (1) lit. k), art. 126 alin. (1), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (2) lit. l), art. 162 alin. (1), art. 164 alin. (1), (2), art. 166 alin. (1), (2), art. 167 alin. (1), (2), art. 176 alin. (3), art. 181 alin. (4), art. 184 alin. (2), art. 190 alin. (2 ind. 1), art. 195 alin. (5), art. 205 alin. (1), art. 211, art. 213 alin. (5), art. 349, art. 352 alin. (2), anexa nr. 1.11;

– introduce: art. 12 alin (6), art. 18 alin. (2) lit. dd), ee), art. 21 ind. 1, art. 41 ind. 1, art. 83 alin. (2), art. 84 alin. (1), (2), (3), art. 87 ind. 1, ind. 2, art. 96 lit. j), art. 156 alin. (1), (4), art. 158 alin. (7), art. 159 ind. 1, art. 164 ind. 1, art. 167 alin. (3), anexa 1.51 ind. 1, anexele nr. 1.81, 1.82, 1.14, 1.141, 1.15, 1.151, 1.16, 1.161, 1.17, 1.171, 1.18, 1.19 și 1.20;

– abrogă: art. 26, art. 39 alin. (9) și (10), art. 40 alin. (6), art. 83 alin. (1) lit. i), art. 85, art. 89 lit. h), k), art. 104 alin. (1) lit. h), art. 111 alin. (2) lit. h), art. 114 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (1) lit. c), art. 119 alin. (1) lit. h), art. 129 lit. g), art. 135 alin. (2), art. 155,  art. 159 alin. (1) lit. e), art. 229 alin. (1) lit. g), anexa nr. 1.41, anexa nr. 1.48.

În M. Of. nr. 1055 din 31 decembrie 2019 s-a publicat OGDANCPI nr. 342/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivului ordin.


Art. I

„Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. II

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 6 ianuarie 2020”.

În cele ce urmează vă prezentăm cele mai importante modificări și completări aduse Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 12 alin. (6)

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 12 alin. (6) prevedea:

„(6) La deschiderea cărții funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietății se vor menționa toți coproprietarii și cota parte cuvenită acestora, atunci când este determinată. După deschiderea cărții funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta”. 

Noua reglementare

La art. 12, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietății se vor menționa coproprietarii cunoscuți și cota-parte cuvenită acestora, atunci când este determinată, cu privire la celelalte cote-părți din dreptul de proprietate urmând a se face mențiunea «proprietar neidentificat»”.

 

Art. 19

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 19 prevedea:

„Notarea se face în baza înscrisului care constată dreptul, faptul sau raportul juridic supus notării, în forma cerută de lege pentru validitatea actului juridic, în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, după caz, sau în temeiul actului normativ care constată sau atestă dreptul, faptul sau raportul supus notării”. 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:

„Notarea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului constatator al dreptului, faptului sau raportului juridic supus notării, întocmit în forma prevăzută de lege, a hotărârii judecătorești definitive/definitive și irevocabile, după caz, ori a actului normativ/administrativ care constată sau atestă dreptul, faptul ori raportul supus notării”.

 

Art. 40 alin. (7)

Vechea reglementare

„Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, precum și de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală. 

Atunci când există mai mulți coproprietari sau persoane interesate în efectuarea înscrierii, oricare dintre acestea poate depune cererea de recepție și/sau înscriere, personal sau prin intermediul persoanelor enumerate mai sus”. 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art.  40 alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală, precum și de succesibilii defunctului care își dovedesc calitatea conform anexei nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006”.

 

Art. 107

Vechea reglementare

Conform vechii reglementări art. 107 prevedea:

„Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței, care conține suplimentar următoarele documentele: 

a) declarația autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp; 

b) declarația autentică a proprietarului și procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit”.

Noua reglementare

Art. 107 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței, care conține suplimentar următoarele documentele:

a) declarația autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp;

b) declarația autentică a proprietarului și procesul-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit”.

 

Art. 132 alin. (1)

Vechea reglementare

Conform vechii reglementări art. 132 alin. (1) prevedea:

„Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică nici un transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operațiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial și a consimțământului proprietarului exprimat prin înscris în formă autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească definitivă”. 

Noua reglementare

La art. 132 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operațiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial și a consimțământului proprietarului sau al posesorului notat în cartea funciară, exprimat prin înscris în formă autentică sau, după caz, prin hotărâre judecătorească definitivă”.

 

Art. 156

Vechea reglementare

Potrivit vechii reglementări art. 156 prevedea:

„Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului sau al unităților administrativ teritoriale. Dacă este cazul, în rubrica de observații se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcției edificate pe teren”. 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 156 se modifică și va avea următorul conținut:

„Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică. La soluționarea cererii având ca obiect intabularea dreptului de concesiune constituit asupra imobilelor din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale se vor avea în vedere dispozițiile art. 305 și 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 30 alin. (2) din Lege”.

 

Art. 159 ind. 1

Noua reglementare

După art. 159 se introduce un nou articol, art. 1591, cu următorul cuprins:

„Dreptul de ipotecă asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii și arenzi, prezente și viitoare) sau asupra indemnizațiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile se notează în partea a III-a a cărții funciare”.

 

Art. 164 ind. 1

Noua reglementare

După art. 164 se introduce un nou articol, art. 1641, cu următorul cuprins:

„(1) În cazul în care se cere notarea urmăririi unui imobil care este înscris în cartea funciară pe numele debitorului menționat în titlul executoriu, iar debitorul a decedat anterior depunerii cererii de notare, urmărirea poate fi notată împotriva moștenitorilor în baza certificatului de moștenitor sau, după caz, în baza certificatului de calitate de moștenitor, care includ imobilul în masa succesorală.

(2) În cazul în care notarea urmăririi privește un imobil în legătură cu care a rămas definitivă o hotărâre judecătorească de admitere a acțiunii revocatorii, potrivit art. 1.565 alin. (2) din Codul civil, notarea urmăririi, precum și orice alte notări ulterioare cerute în cadrul procedurii de executare silită încuviințate împotriva debitorului care a figurat ca înstrăinător în contractul revocat se vor face la solicitarea executorului învestit de creditorul în favoarea căruia s-a dispus revocarea, chiar dacă în cartea funciară figurează ca proprietar tabular dobânditorul sau un succesor cu orice titlu al acestuia din urmă.

(3) Procesul-verbal de licitație care consemnează adjudecarea, precum și contestația împotriva acestuia se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 849 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă”.

Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODGANCPI nr. 700/2014 – modificări și completări (ODGANCPI nr. 3442/2019) was last modified: ianuarie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter