Regulament din 18 ianuarie 2023 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

6 feb. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 106
Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar

Regulament din 18 ianuarie 2023 de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate

 

(M. Of. nr. 95 din 3 februarie 2023)

Se adoptă regulamentul de organizare și funcționare aplicabil personalului Agenției Naționale de Integritate.

 

În M. Of. nr. 95 din data de 3 februarie 2023 s-a publicat Regulamentul din 18 ianuarie 2023 de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate.

Redăm, în cele ce urmează, principalele dispoziții ale actului normativ:

Conferința națională de insolvență

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Scopul și obiectivele Agenției

CAPITOLUL III: Organizarea și structura Agenției

CAPITOLUL IV: Conducerea Agenției

SECȚIUNEA 1: Președintele

SECȚIUNEA 2: Vicepreședintele

SECȚIUNEA 3: Secretarul general

SECȚIUNEA 4: Atribuțiile conducerii Agenției pe niveluri ierarhice

SUBSECȚIUNEA 1: Atribuțiile președintelui Agenției

SUBSECȚIUNEA 2: Atribuțiile vicepreședintelui Agenției

SUBSECȚIUNEA 3: Atribuțiile secretarului general

SUBSECȚIUNEA 4: Atribuții comune ale directorilor generali, directorilor, șefilor de servicii și șefilor de birou

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

CAPITOLUL V: Atribuțiile compartimentelor funcționale din structura organizatorică a Agenției

SECȚIUNEA 1: Cabinetul președintelui

SECȚIUNEA 2: Cabinetul vicepreședintelui

SECȚIUNEA 3: Compartimentul audit public intern

SECȚIUNEA 4: Compartimentul informații clasificate

SECȚIUNEA 5: Atribuții privind protecția persoanelor în ceea ce privește datele cu caracter personal

SECȚIUNEA 6: Direcția generală de tehnologia informației, achiziții, investiții și logistică

SECȚIUNEA 7: Direcția generală Inspecția de integritate

SECȚIUNEA 8: Direcția avertizori în interes public

SECȚIUNEA 9: Direcția generală juridică, relații publice și comunicare

SECȚIUNEA 10: Serviciul economic

SECȚIUNEA 11: Serviciul resurse umane

CAPITOLUL VI: Dispoziții finale

Art. 3

Agenția este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și ale Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Art. 4

Agenția este autoritate administrativ autonomă, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național, ca structură unică, cu sediul în municipiul București.

Art. 5

(1) Scopul Agenției este asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice, precum și asigurarea protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.

(2) În îndeplinirea acestui scop, Agenția poate dezvolta relații de colaborare prin încheierea de protocoale cu entități din țară sau din străinătate.

(3) Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate se desfășoară cu privire la situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(4) Mecanismul de verificare ex ante se exercită de către inspectorii de integritate din cadrul Serviciului analiză și prevenție, în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice.

(5) Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 361/2022 se realizează de către inspectorii de integritate din cadrul Direcției avertizori în interes public.

(6) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Agenția emite, gestionează sau intră în posesia unor informații clasificate secrete de stat și/sau secrete de serviciu.

(…)

Art. 128

Atribuțiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fișa postului.

Art. 129

Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției.

Art. 130

Conducătorii compartimentelor din cadrul Agenției sunt obligați să asigure cunoașterea și însușirea de către întregul personal din subordine a prezentului regulament.

Art. 131

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament antrenează răspunderea disciplinară prevăzută de legislația în vigoare.

 

Regulament din 18 ianuarie 2023 de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate was last modified: februarie 6th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.