Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul nr. 2/2016)

28 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 943

Despre

  • M. Of. nr. 216 din 23 martie 2016
  • Regulament ASF nr. 2/2016
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Regulament nr. 2/2016
(M. Of. nr. 216 din 23 martie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Responsabilitățile consiliului”)
Cap. III
Cap. IV („Conflictele de interese și gestionarea acestora”)
Cap. V („Administrarea/Managementul riscurilor și funcția de administrare/management a/al riscurilor”)
Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 216 din 23 martie 2016, a fost publicat Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulament).

Vom prezenta, în continuare, structura respectivului regulament.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Responsabilitățile consiliului”)
Cap. III
Cap. IV („Conflictele de interese și gestionarea acestora”)
Cap. V („Administrarea/Managementul riscurilor și funcția de administrare/management a/al riscurilor”)
Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta, câteva dintre prevederile respectivului regulament.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Regulament
 
Cap. I dispune faptul că respectivul regulament stabilește cadrul normativ unitar de aplicare a principiilor guvernanței corporative la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, și promovează dezvoltarea guvernanței corporative în condițiile aplicării celor mai bune practici și realizării unui management prudent.

De asemenea, respectivul regulament stabilește un set de cerințe care stau la baza aplicării principiilor guvernanței corporative de către entitățile reglementate prevăzute la art. 3 din același regulament.

Cap. II („Responsabilitățile consiliului”) din Regulament
 
Cap. II stabilește, printre altele, faptul că Consiliul are responsabilitatea de a se asigura că există un cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de entitatea reglementată. De asemenea, Consiliul analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare/management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către entitatea reglementată, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă. Sistemul de administrare/management al riscului prevăzut la alin. (1) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului.

Cap. III din Regulament
 
Cap. III prevede, printre altele, faptul că responsabilă pentru administrarea și buna desfășurare a activităților entității reglementate, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor este Conducerea executivă/Conducerea superioară.

Cap. IV („Conflictele de interese și gestionarea acestora”) din Regulament
 
Cap. IV dispune, în mare, că cel care are responsabilitatea de a se asigura de dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese  este Consiliul.

Cap. V („Administrarea/Managementul riscurilor și funcția de administrare/management a/al riscurilor”) din Regulament
 
Cap. V stabilește, în linii mari, faptul că entitatea reglementată aplică proceduri și strategii pentru administrarea/managementul riscurilor și stabilește condițiile în care acestea sunt revizuite periodic.

De asemenea, procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative prevăzută la art. 42 cuprinde referiri la cel puțin următoarele aspecte:

a) definirea categoriilor de risc și metodelor de evaluare a acestora;
b) prezentarea modului în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie și zonă de risc relevantă, precum și eventuale acumulări de riscuri;
c) menționarea limitelor de toleranță la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcție de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu;
d) stabilirea frecvenței și descrierea conținutului testelor de stres periodice și prezentarea situațiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres.

Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Regulament
 
Cap. VI dispune, printre altele, faptul că entitățile reglementate au obligația să depună la ASF declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, întocmită conform anexei care face parte integrantă din respectivul regulament, în termen de 30 de zile de la data aplicării acestuia.

De asemenea, raportul anual al entităților reglementate este însoțit de o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu aplicarea prevederilor prezentului regulament, înregistrate în cursul exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul.

 

Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul nr. 2/2016) was last modified: martie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter