Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – modificări (OMF nr. 1239/2021)

25 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 142

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

(M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014; cu modif. și compl. ult.)

 

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Campanie Craciun UJmag 2020

(M. Of. nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Ordinul ministrului finanțelor (OMF)  nr. 1.239/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

(M. Of. nr. 1012 din 22 octombrie 2021)

 

– modifică: pct. 556^3 și pct. 46;

– introduce: pct. 339 alin. (6), pct. 427^1 alin. (2^1), pct. 492^7, pct. 556^7, pct. 48^2.

 

În M. Of. nr. 1012 din 22 octombrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF)  nr. 1.239/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivelor Reglementări contabile.

 

Pct. 556^3

Noua reglementare

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit noii reglementări, pct. 556^3 se modifică și va avea următorul cuprins:

O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 5561 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări.

 

Pct. 46

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

46. – O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 44 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile secțiunii 4.3 «Raportul consolidat al administratorilor» și cu prezentul capitol. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări.

 

Pct. 339 alin. (6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 339, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.

 

Pct. 427^1 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 427^1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Primele situații financiare anuale întocmite conform prezentei secțiuni de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 2021.

 

Pct. 492^7

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după pct. 492^6 se introduce un nou punct, pct. 492^7, cu următorul cuprins:

Entitățile prevăzute la pct. 4921 includ, de asemenea, în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020.

 

Pct. 556^7

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după pct. 556^6 se introduce un nou punct, pct. 556^7, cu următorul cuprins:

Entitățile prevăzute la pct. 5561 includ, de asemenea, în declarația nefinanciară consolidată informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.

 

Pct. 48^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după pct. 48^1 se introduce un nou punct, pct. 48^2, cu următorul cuprins:

48^2. – Entitățile prevăzute la pct. 39 alin. (1) și pct. 44 alin. (1) includ, de asemenea, în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020.

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – modificări (OMF nr. 1239/2021) was last modified: octombrie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Noutati editoriale

  • Noutati editoriale ujmag
Vezi tot

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter