Reducerea cuantumului amenzii penale aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Admiterea recursului în casaţie şi trimiterea cauzei spre rejudecare

20 sept. 2023
Vizualizari: 798
  • NCP: art. 228 alin. (1)
  • NCP: art. 396 alin. (10)
  • NCP: art. 61 alin. (4)
  • NCP: art. 74
  • NCPP: art. 228 alin. (1)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 396 alin. (10)
  • NCPP: art. 433
  • NCPP: art. 438 alin. (1) pct. 12
  • NCPP: art. 448 alin. (2) lit. a)

Prin sentința penală nr. 116 din 03.04.2020, Judecătoria Sectorului 6 București, secția Penală, în temeiul art. 396 alin. (2) și (10) C. proc. pen., a condamnat pe inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzute de art. 228 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.000 RON (200 zile – amendă x sumă corespunzătoare unei zile-amendă).

A constatat că nu este necesară aplicarea pedepsei complementare.

În temeiul art. 63 alin. (1) C. pen. a atras atenția inculpatului că, în caz de neexecutare cu rea – credință, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, numărul zilelor – amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea.

A luat act că persoana vătămată S.C. B. S.A. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel inculpatul A. solicitând desființarea sentinței penale atacate sub aspectul reindividualizării judiciare a pedepsei aplicate.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 96/RC din 3 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cauza prin prisma criticii formulate, circumscrisă cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., Înalta Curte apreciază recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București ca fiind întemeiat, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 433 C. proc. pen., în calea extraordinară a recursului în casație, Înalta Curte de Casație și Justiție este obligată să verifice, în condițiile legii, conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.

Totodată, dispozițiile art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. prevăd că hotărârile sunt supuse casării în cazul în care „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, cazul de casare fiind incident în situația în care pedeapsa stabilită și aplicată este nelegală, excluzându-se criticile privind greșita individualizare.

Astfel, prin „pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, legiuitorul a avut în vedere limitele de pedeapsă ce sunt prevăzute de textul de lege în raport de încadrarea juridică și de cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei a căror incidență a fost stabilită de instanța de apel.

În speță, Înalta Curte constată că inculpatul A. a fost condamnat de prima instanță la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.000 RON (200 zile – amendă x sumă corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzute de art. 228 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. pen.

Curtea de apel în soluționarea apelului declarat de inculpatul A. a redus cuantumul amenzii penale aplicate inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de furt prevăzută de art. 228 alin. (1) cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. de la 4.000 de RON la 2.400 RON (120 de zile – amendă x 20 de RON).

Verificând hotărârea atacată, Înalta Curte constată că pedeapsa amenzii penale aplicată inculpatului A. este în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Astfel, se observă că, săvârșirea infracțiunii de furt prevăzută de art. 228 alin. (1) C. pen. se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani închisoare sau cu amenda.

Potrivit prevederilor art. 61 alin. (4) C. pen., limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între 180 și 300 de zile – amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, iar potrivit alin. (6) al aceluiași text de lege, fracțiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4).

În aceste condiții, în raport și cu prevederile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., care stabilesc că limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii se reduc cu o pătrime, limitele speciale de 180 și 300 zile – amendă se reduc la 135 și 225 zile amendă.

Prin reținerea și aplicarea dispozițiilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 61 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) lit. c), instanța de apel a aplicat o pedeapsă a amenzii sub limita minimă specială a zilelor amendă de 135 zile – amendă, criticile circumscrise de parchet cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. fiind, astfel, întemeiate.

Totodată, contrar susținerilor Ministerului Public, Înalta Curte apreciază, că nelegalitatea constată nu poate fi înlăturată prin rejudecarea cauzei de către instanța supremă, deoarece implică reluarea operațiunii de individualizare judiciară a sancțiunii penale, atât sub aspectul numărului zilelor amendă, cât și al sumei corespunzătoare unei zile amendă, aspect care este atributul exclusiv al instanțelor de fond și apel, singurele în măsură să stabilească o pedeapsă în limitele prevăzute de lege în funcție de criteriile menționate în art. 74 C. pen.

Ca urmare, în speță nu sunt aplicabile dispozițiile art. 448 alin. (2) lit. a) C. proc. pen., ci cele ale art. 448 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.

Pentru considerentele mai sus expuse, în baza art. 448 alin. (2) lit. b) C. proc. pen., Înalta Curte va admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva deciziei penale nr. 1169/A din 06 noiembrie 2020 a Curții de Apel București, secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. x/2019, pe care o va casa, în parte, și va trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel București, secția I Penală fără ca în rejudecare să mai poată fi invocate și examinate alte chestiuni decât cele referitoare la stabilirea numărului zilelor amendă și al sumei corespunzătoare unei zile amendă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat A., în sumă de 627 RON, rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Reducerea cuantumului amenzii penale aplicate inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Admiterea recursului în casație și trimiterea cauzei spre rejudecare was last modified: septembrie 19th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.