Recunoaşterea unei căi de atac în alte condiţii decât cele prevăzute de legea procesual penală. Încălcarea principiului legalităţii căilor de atac. Soluţie inadmisibilă în ordinea de drept

12 feb. 2024
Vizualizari: 102
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 408 alin. (1)

Prin decizia penală nr. 1171 din data de 18 august 2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2021, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de condamnatul A. împotriva sentinței penale nr. 23 din data de 31 mai 2022, pronunțată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. x/2021.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reținut că, prin sentința penală nr. 23 din data de 31 mai 2022 pronunțată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. x/2021, s-a respins sesizarea de recunoaștere și punere în executare a deciziei de referință nr. x/2019 din data de 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, cu privire la cetățeanul român A. pentru executarea amenzii în cuantum de 110 euro pentru încălcarea normelor de circulație rutieră, respectiv, nefolosirea centurii de siguranță și excesul de viteză.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 86/A din 28 februarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând prioritar excepția inadmisibilității apelului invocată de reprezentantul Ministerului Public, Înalta Curte constată că aceasta este fondată pentru următoarele considerente:

Dând eficiență principiului stabilit prin art. 129 din Constituția României, revizuită, privind exercitarea căilor de atac în condițiile legii procesual penale, precum și a celui la liberul acces la justiție statuat prin art. 21 din legea fundamentală, respectiv exigențelor determinate prin art. 13 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, același pentru persoane aflate în situații identice.

Legea procesual penală, prin norme imperative, a stabilit un sistem al căilor de atac menit a asigura, concomitent, prestigiul justiției, pronunțarea de hotărâri judecătorești care să corespundă legii și adevărului și care să evite provocarea oricărei vătămări materiale sau morale părților din proces.

Potrivit dispozițiilor din C. proc. pen. admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora potrivit dispozițiilor legii procesual penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

Potrivit dispozițiilor art. 408 alin. (1) din C. proc. pen., sentințele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.

În prezenta cauză, Înalta Curte constată că a mai fost exercitată calea de atac a apelului de către condamnatul A., Curtea de Apel Craiova pronunțându-se asupra apelului prin decizia penală nr. 1171 din data de 18 august 2022, în dosarul nr. x/2021, prin care s-a respins, ca nefondat, apelul declarat împotriva sentinței penale nr. 23 din data de 31 mai 2022 pronunțată de Judecătoria Baia de Aramă, sentință prin care s-a respins sesizarea de recunoaștere și punere în executare a deciziei de referință nr. x/2019 din data de 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, cu privire la cetățeanul român A. pentru executarea amenzii în cuantum de 110 euro pentru încălcarea normelor de circulație rutieră, respectiv, nefolosirea centurii de siguranță și excesul de viteză.

Limitând calea de atac menționată exclusiv la hotărârile nedefinitive determinate de lege, C. proc. pen. a stabilit principiul unicității acesteia, față de care posibilitatea legală a declarării mai multor căi de atac este exclusă, dreptul la această cale procesuală stingându-se prin exercitare.

Or, recunoașterea unei căi de atac în alte condiții decât cele prevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității acestora și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de condamnatul A. împotriva deciziei penale nr. 1171 din data de 18 august 2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga apelantul condamnat la plata sumei de 200 de RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul condamnat, în cuantum de 1098 RON, va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Recunoașterea unei căi de atac în alte condiții decât cele prevăzute de legea procesual penală. Încălcarea principiului legalității căilor de atac. Soluție inadmisibilă în ordinea de drept was last modified: februarie 11th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.