Proiectul de lege privind revizuirea Constituției României (M. Of. nr. 94/01.02.2024)

2 feb. 2024
169 views

În M. Of. nr. 94 din data de 1 februarie 2024, a fost publicat Proiectul de lege privind revizuirea Constituției României, inițiativă legislativă a cetățenilor realizată la 21 decembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 189/1999.

Redăm, în continuare, prevederile Proiectului de Lege de revizuire a Constituției României:

Art. I

Articolul 45 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 45: Libertatea economică

(1) Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate.

(2) Statul recunoaște și garantează libertatea oricărei persoane de a utiliza numerar pentru orice tranzacție economică”.

Art. II

Articolul 48 alin. (1) din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 48: Familia

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”.

Art. III

Articolul 137 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 137: Sistemul financiar

(1) Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege.

(2) Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. Emiterea și circulația monedei naționale în numerar sunt garantate.

(3) În condițiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaște circulația și înlocuirea monedei naționale cu aceea a Uniunii Europene”.

În continuare, vom prezenta principalele argumente prezentate în expunerea de motive, care au stat la baza realizării respectivului proiect de lege:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– Modificarea art. 48 alin. (1) din Constituția României, în sensul înlocuirii termenului de „soți” cu sintagma „un bărbat și o femeie” înlătură orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți” poate să o aducă noțiunii de „familie”, raportului dintre „familie” și dreptul bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.

– Consacrarea în Constituția României a dreptului de a utiliza numerar în orice tranzacții, prin modificarea art. 45 și 137 din legea fundamentală are în vedere protejarea libertății individuale în cadrul tranzacțiilor financiare, dreptul de a plăti în numerar fiind o componentă a libertății economice. Limitarea plăților în numerar poate duce la excluderea unor segmente de populație care nu au acces sau nu doresc să utilizeze mijloace de plată electronice, crescând astfel diviziunea socială și economică.

 

Proiectul de lege privind revizuirea Constituției României (M. Of. nr. 94/01.02.2024) was last modified: februarie 2nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.