Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcționarea Poliției de Frontieră Române și alte acte normative (adoptate de Guvern)

25 iul. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 421

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Data ședinței

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Acte normative

Sumar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 

 

 

 

 

 

 

 

24 iulie 2019

Proiecte de Legi

– Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române;

Ordonanțe

– Ordonanță privind prorogarea unui termen prevăzut în O.U.G. nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

 

 

Hotărâri

– Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov- Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara”, de pe raza unităților administrativ-teritoriale: Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Apața și Cața – Județul Brașov, de pe raza unităților administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albești și Sighișoara – județul Mureș și de pe raza unității administrativ – teritorială Belin – județul Covasna;

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 920/2016 privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” – S.A, pe o perioadă de 3 ani, și pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului-anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil și darea acestuia în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galați, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 16 la Ho.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș-Turda”;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 217/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra-Olt, Slătioara și Valea Mare din județul Olt;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară-ROVETEMERG” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași;

– Hotărâre privind aprobarea înscrierii coridorului de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an” aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 30 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unităților subordonate Ministerului Tineretului și Sportului a unor imobile restituite persoanelor îndreptățite, în baza unor decizii ale unității deținătoare și a unor hotărâri judecătorești;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile și modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Hotărâre privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislației în domeniu, a lucrărilor de cadastru și a reevaluării;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș;

– Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligațiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2020;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ilfov;

– Hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, activelor financiare nete și a celor care scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;

– Hotărâre privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

– Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), s-a publicat lista actelor normative de care Guvernul a luat act în ședința din 24 iulie 2019.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte normative:

Proiecte de legi

– Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române;

Ordonanțe

– Ordonanță privind prorogarea unui termen prevăzut în O.U.G. nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâri

– Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov- Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara”, de pe raza unităților administrativ-teritoriale: Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Apața și Cața – Județul Brașov, de pe raza unităților administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albești și Sighișoara – județul Mureș și de pe raza unității administrativ – teritorială Belin – județul Covasna;

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 920/2016 privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” – S.A, pe o perioadă de 3 ani, și pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului-anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil și darea acestuia în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galați, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș-Turda”;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 217/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra-Olt, Slătioara și Valea Mare din județul Olt;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară-ROVETEMERG” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași;

– Hotărâre privind aprobarea înscrierii coridorului de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an” aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 30 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unităților subordonate Ministerului Tineretului și Sportului a unor imobile restituite persoanelor îndreptățite, în baza unor decizii ale unității deținătoare și a unor hotărâri judecătorești;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile și modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Hotărâre privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislației în domeniu, a lucrărilor de cadastru și a reevaluării;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș;

– Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligațiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2020;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ilfov;

– Hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, activelor financiare nete și a celor care scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;

– Hotărâre privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

– Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

 

Sursa informației

Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iulie 25th, 2019 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter