Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private – modificări (OPANAF nr. 936/2020)

23 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 404

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificator

Sumar

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

(M. Of. nr. 44 din 22 ianuarie 2020; cu modif. ult.)

Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

(M. Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020)

– modifică: anexa nr. 1 și anexa nr. 2 sintagma „în format hârtie sau în format hârtie, scanat”, anexa nr. 3;

– introduce: anexa nr. 1 cap. II pct. 8 alin. (3) lit. f).

 

În M. Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020 a fost publicat OPANAF nr. 936/2020 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări OPANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

 

În continuare, vă prezentăm modificările, dar și completările aduse OPANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Anexa nr. 1 cap. II pct. 8 alin. (3) lit. f) din OPANAF nr. 147/2020 (introdus prin OPANAF nr. 936/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1 cap. II pct. 8 alin. (3),  după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„(3) La pct. 7 lit. f), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență următoarele date privind modalitatea de transmitere a formularului 230, după caz:

(…)

f) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou, cu formularele 230, în format hârtie, scanate”.

 

Anexa nr. 1 și anexa nr. 7 sintagma „în format hârtie sau în format hârtie, scanat” OPANAF nr. 147/2020 (modificat prin OPANAF nr. 936/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1 și anexa nr. 7, sintagma „în format hârtie” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „în format hârtie sau în format hârtie, scanat”.

 

Anexa nr. 3 OPANAF nr. 147/2020 (modificat prin OPANAF nr. 936/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la OPANAF nr. 936/2020 și va avea următorul conținut:

„ANEXĂ:

(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 147/2020)

               Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice …………………………………

Unitatea fiscală ………………………..

Serviciul/Biroul/Compartimentul ………………………………………….

               Nr. de înregistrare ………………………

Data ……………..

Către**) ………………………………………..

CNP/NIF ……………………………………

Str. ……………………………… nr. …., bl. ….., sc. …., et. ……, ap. …., județul/sectorul ……………………, localitatea ………………., codul poștal …………………        

________

*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

NOTIFICARE privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult

Stimată/e doamnă/domn,

Vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea unei sume din impozitul pe veniturile realizate în anul …………………., pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

A.Opțiune privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii și/sau activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019 inclusiv, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult

Din analiza datelor din evidența fiscală rezultă că figurați cu formularul 230 depus pe bază de borderou |_|

Formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, înregistrat cu nr. ……………din data de ……………….., prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând …….. din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii și/sau activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019 inclusiv, în contul entității nonprofit/unității de cult …………………………….., cod de identificare fiscală …………………., a fost depus pe bază de borderou.

În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat în contul entității beneficiare menționate, vă rugăm, ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicați, în scris, acest fapt.

În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu numărul de mai sus, vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.

Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare.

B.Opțiune privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult

Vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe venitul realizat în anul/anii …………………., pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

Din analiza datelor din evidența fiscală rezultă că figurați cu formularul 230 depus pe bază de borderou |_|

Formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, înregistrat cu nr. …………… din data de ……………….. prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de ……….. în contul entității nonprofit/unității de cult …………………………….., cod de identificare fiscală …………………., a fost depus pe bază de borderou.

În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în contul entității beneficiare menționate sau nu ați solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm, ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicați, în scris, aceste aspecte.

În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu numărul de mai sus, vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.

Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare.

C.Au fost identificate erori în formularul 230 depus |_|

În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ……………………………………….., la sediul nostru sau la numărul de telefon ……………………., între orele ….. – ……

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele …………………

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”.

Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private – modificări (OPANAF nr. 936/2020) was last modified: aprilie 23rd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter