Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central (OPANAF nr. 3201/2018)

1 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 308

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Ordinul  Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central

GALA LADY LAWYER, ediția a VI-a

(M. Of. nr. 61 din 23 ianuarie 2019)

 

Se  aprobă Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central

 

În M. Of. nr. 61 din 23 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central.

 

De asemenea, se aprobă modelele și conținutul următoarelor formulare:

– Cerere de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții – (Anexa nr. 2);

– Situația plăților obligațiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activități – (Anexa nr. 3);

– Referat privind regularizarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități – (Anexa nr. 4);

–  Decizia de regularizare a obligațiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități – (Anexa nr. 5).

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Procedurii de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central.

 

Structura

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Procedura de regularizare a plăților anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a fost reîncadrată ca activitate independentă de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal central competent”);

– Cap. III („Procedura de regularizare a plăților anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a fost reîncadrată ca activitate independentă, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obținute din activități independente”);

– Cap. IV („Procedura de regularizare a plăților anticipate în cazul reîncadrării formei unei activități din activitate independentă în activitate dependentă de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit pct. 1, sumele stabilite de organul fiscal central ca urmare a reconsiderării unei tranzacții, potrivit legii, se regularizează cu obligațiile fiscale declarate sau plătite de contribuabil ori plătitor anterior reconsiderării respectivei tranzacții.

Astfel, dacă respectivul contribuabil a efectuat plata obligațiilor fiscale declarate inițial, aceasta reprezintă o plată anticipată în contul obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderării unei tranzacții sau reîncadrării formei unei activități. Totodată, obligațiile fiscale declarate sau plătite conform unui tratament fiscal aplicat de părțile raportului juridic sunt recunoscute ca urmare a reconsiderării tranzacției sau reîncadrării formei unei activități care a generat respectivul tratament fiscal.

Astfel, dacă în urma reconsiderării sau reîncadrării, sunt stabilite obligații fiscale suplimentare, contribuabilul este obligat la plata diferențelor dintre obligațiile fiscale achitate anterior și acestea, împreună cu obligațiile fiscale accesorii care se calculează, potrivit legii, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței și până la data stingerii acestora inclusiv.

Obiectul procedurii de regularizare a plăților anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a fost reîncadrată ca activitate independentă de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal central competent îl reprezintă sumele stabilite de către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal central competent.

Astfel, se va emite decizia de impunere prin care stabilește în sarcina contribuabilului verificat obligații fiscale suplimentare aferente venitului din activități independente, iar impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, reținut de către notarul public înainte de autentificarea actelor de vânzare-cumpărare, constituie plată anticipată în contul impozitului pe venitul din activități independente datorat de contribuabil ca urmare a reconsiderării tranzacției sale.

Așadar, procedura de regularizare a impozitului pe venit stabilit în sarcina contribuabilului reprezintă totalitatea operațiunilor efectuate de organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului ale cărui tranzacții au fost reconsiderate și constă în recunoașterea, în totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a sumelor reținute de notarul public de la contribuabil, anterior reconsiderării tranzacției.

Potrivit art. 12, impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se distribuie astfel:

– o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat;

– o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

Pe de altă parte, vontribuabilii care depun declarația cuprinzând veniturile obținute din activitate independentă pot solicita regularizarea obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții, printr-o cerere.

Odată cu efectuarea controlului inopinat, organele de inspecție fiscală vor întocmi „Lista privind informații referitoare la impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal reținut de notar”. Aceasta se va transmite compartimentului de specialitate, împreună cu o copie a procesului-verbal încheiat la finalizarea acțiunii de control.

 

 

Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central (OPANAF nr. 3201/2018) was last modified: februarie 1st, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter