Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj – modificări (OPANOFM nr. 342/2020)

3 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 366

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002

(M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002)

 

OPANOFM nr. 342 din 20 martie 2020 privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002

(M. Of. nr. 266 din data de 31 martie 2020)

 

– modifică: art. 7, art. 12, art. 17. art. 23;

– introduce: art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (7), art. 16^1.

 

În M. Of. nr. 266 din 31 martie 2020 s-a publicat OPANOFM nr. 342/2020 privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002.

 

Art. 7 din Procedură (modificat de OPANOFM nr. 342/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 se prezenta sub următoarea formă:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„ART. 7 – Agenția locală pentru ocuparea forței de muncă sau punctul de lucru verifică actele și documentele prezentate și în urma soluționării cererii eliberează titularului dispoziția privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizație de șomaj, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta procedură.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

ART. 7 – Agenția locală pentru ocuparea forței de muncă sau punctul de lucru verifică actele și documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) și (7) și în urma soluționării cererii eliberează titularului decizia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizație de șomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

 

 

 

Art. 12 din Procedură (modificat de OPANOFM nr. 342/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 avea următorul conținut:

„ART. 12 – Evidența dosarelor persoanelor cu drept de indemnizație de șomaj se ține în registrul întocmit conform anexei nr. 6 la prezenta procedură.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică și se va prezenta sub următoarea formă:

ART. 12 – (1) Evidența dosarelor persoanelor cu drept de indemnizație de șomaj se ține în sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Pentru asigurarea evidenței dosarelor prevăzute la alin. (1), lunar sau ori de câte ori este necesar, la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se generează rapoarte care vor conține minimum următoarele informații:

a) data înregistrării;

b) numele și prenumele;

c) identificatorul unic de anonimizare a codului numeric personal.

 

 

 

Art. 17 din Procedură (modificat de OPANOFM nr. 342/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 conținea următoarele informații:

„ART. 17 – Evidența persoanelor care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, dar care solicită un loc de muncă, se ține în registrul întocmit conform anexei nr. 7 la prezenta procedură.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

ART. 17 – (1) Evidența persoanelor care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, dar care solicită un loc de muncă, se ține în sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Pentru asigurarea evidenței persoanelor prevăzute la alin. (1), lunar sau ori de câte ori este necesar, la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se generează rapoarte care vor conține minimum următoarele informații:

a) data înregistrării;

b) numele și prenumele;

c) identificatorul unic de anonimizare a codului numeric personal.

 

 

 

Art. 23 din Procedură (modificat de OPANOFM nr. 342/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 se prezenta sub următoarea formă:

„ART. 23 – Pentru evidența dispozițiilor privind stabilirea, respingerea, suspendarea/încetarea și repunerea în plată a dreptului de indemnizație de șomaj agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă sau punctele de lucru întocmesc separat registre, după cum urmează:

a) registru pentru dispozițiile privind stabilirea dreptului de indemnizație de șomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta procedură;

b) registru pentru dispozițiile privind respingerea dreptului de indemnizație de șomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta procedură;

c) registru pentru dispozițiile privind suspendarea/încetarea dreptului de indemnizație de șomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;

d) registru pentru dispozițiile privind repunerea în plată a dreptului de indemnizație de șomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

ART. 23 – (1) Evidența deciziilor privind stabilirea, respingerea, suspendarea/încetarea și repunerea în plată a dreptului de indemnizație de șomaj se ține în sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Pentru asigurarea evidenței deciziilor prevăzute la alin. (1), lunar sau ori de câte ori este necesar, la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București se generează, pentru fiecare dintre categoriile de dispoziții prevăzute la alin. (1), borderouri centralizatoare care vor conține minimum următoarele informații:

a) data înregistrării cererii;

b) numele și prenumele;

c) numărul de evidență al cererii de loc de muncă.

 

 

 

Art. 5 alin. (5) din Procedură (introdus de OPANOFM nr. 342/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

(5) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) și (4) se pot depune personal sau prin e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin e-mail, documentele se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă, cu excepția cererii prevăzute la alin. (1) și a declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) lit. c), care se transmit în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

 

 

 

Art. 6 alin. (7) din Procedură (introdus de OPANOFM nr. 342/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

(7) Cu excepția cazului în care persoana se prezintă cu adeverința de venit eliberată, conform prevederilor legale, de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv prin intermediul spațiului privat virtual, reglementat potrivit legii, informațiile privind venitul impozabil se obțin la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală din adeverințele de venit emise și transmise în formă electronică, în condițiile prevăzute de art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Art. 16^1 din Procedură (introdus de OPANOFM nr. 342/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu următorul cuprins:

ART. 16^1 – Persoanele în căutarea unui loc de muncă care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă sau au realizat venituri în respectiva rază teritorială, pe baza documentelor prevăzute la art. 2 și a adeverinței de venit prevăzute la art. 6 alin. (7).

Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj – modificări (OPANOFM nr. 342/2020) was last modified: aprilie 3rd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter