Pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul MApN în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol” (OMApN nr. M.8/2019)

29 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 296

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Sumar

Ordinul Ministrului Apărării Naționale (OMApN) nr. M.8/2019 privind pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

(M. Of. nr. 58 din 23 ianuarie 2019)

Se stabilesc normele referitoare la pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale, în baza Legii  nr. 222/2017

 

În M. Of. nr. 58 din 23 ianuarie 2019 a fost publicat OMApN nr. M.8/2019 privind pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”.

Astfel, prin respectivul ordin se stabilesc normele referitoare la pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale, în baza Legii  nr. 222/2017.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMApN. nr. M.8/2019 privind pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2, misiunile în străinătate constau în participarea la activități de instruire și îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor din cadrul Grupei ofițeri de legătură și reprezentare, respectiv ofițeri de legătură și reprezentare – Foreign Liaison Officers/FLO și ofițer de legătură și reprezentare pentru instruire – Country/Course Liaison Officer/CLO. În vederea participării la aceste misiuni, structurile MApN vor selecționa personal pentru a fi detașat să execute misiuni în străinătate.

Conferintele Video Universul Juridic

Pe de altă parte, misiunile pot să includă și executarea altor activități care vor fi stabilite prin contractele de stat de tip Scrisoare de ofertă și acceptare – Letter of Offer and Acceptance/LOA sau conform procedurilor de Asistență militară de securitate acordată de Guvernul SUA – Foreign Military Sales/FMS.

Astfel, structura responsabilă de derularea contractului de stat de tip LOA este Departamentul pentru armamente, sprijinit de Statul Major al Apărării, prin Statul Major al Forțelor Aeriene și Statul Major al Forțelor Terestre. Totodată, responsabilitatea selecționării personalului pentru executarea misiunilor, revine departamentului anterior menționat, iar pentru încadrarea funcțiilor din Grupa ofițeri de legătură și reprezentare, selecția personalului se realizează de către:

– Departamentul Armament – pentru personalul destinat derulării contractului de stat de tip LOA;

– SMFA/SMFT – pentru personalul tehnic destinat să asigure reprezentarea națională permanentă în grupurile de lucru din domeniile tehnic și sprijin logistic, în condițiile contractului de stat de tip LOA.

Conform art. 7, selecția personalului cuprinde următoarele etape:

– preselecția personalului și constituirea grupurilor-țintă, în baza condițiilor și cerințelor stabilite prin contractul de stat de tip LOA, a elementelor rezultate ca urmare a implementării procedurilor FMS și/sau a prevederilor statului de organizare constituit pentru misiune;

– verificarea deținerii specialității;

– verificarea deținerii nivelului de acces la informații clasificate, conform prevederilor contractului de stat de tip LOA și tratatelor încheiate potrivit legii;

– verificarea respectării condiției instituite la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 222/2017, conform cerințelor din contractul de stat de tip LOA;

– selecția persoanelor propuse a fi detașate la misiuni;

– nominalizarea persoanelor care se detașează la misiuni.

În vederea pregătirii misiunii, SMFA și SMFT elaborează state de organizare pentru misiuni, cu respectarea tipurilor de funcții și a prevederilor specifice, în care va fi prevăzută și Grupa ofițeri de legătură și reprezentare.

Durata misiunii CLO se stabilește de SMFA sau SMFT, în funcție de prevederile contractului de stat de tip LOA de instruire și programul cursurilor, pe o durată de maximum 2 ani, iar durata misiunii FLO pentru reprezentarea în grupurile de lucru din domeniile tehnic și sprijin logistic se stabilește de SMFA sau SMFT, în funcție de prevederile contractului de stat de tip LOA, pe o durată de maximum 2 ani.

Totuși, durata misiunii pentru funcțiile de derulare a contractului de stat de tip LOA din cadrul FLO se stabilește de Departamentul Armament. pe o durată de minimum 1 an și maximum 2 ani.

Potrivit prevederilor art. 14, personalul selecționat să participe la activități de instruire semnează un angajament,care se întocmește în două exemplare. Un exemplar se înmânează personalului în cauză, iar celălalt se trimite la unitatea militară în care acesta este încadrat, pentru a fi anexat la memoriul original.

Personalul participant la misiunile aprobate primește avans în numerar, pentru minimum 30 de zile, drepturile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 222/2017,, cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de începerea desfășurării activităților.

Conform art. 19, din bugetele structurilor menționate anterior, pentru personalul propriu participant la misiune, se asigură fondurile necesare achiziției de bunuri, lucrări și servicii solicitate de specificul misiunilor în zonele de executare a acestora, determinate de:

– dislocarea personalului din garnizoana de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestuia;

– dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic care asigură funcțiile de conducere, planificare și coordonare a programului, aflat în misiune, din garnizoana de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestora;

– cheltuielile de operare și sprijin logistic necesare bunei desfășurări a misiunilor;

– încheierea asigurărilor de sănătate, de invaliditate și de deces în condițiile stabilite de MApN, precum și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activități;

– evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitățile sanitare din zona de executare a misiunii și asigurarea transportului însoțitorilor acestuia;

– încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate și deces ale personalului, procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoțirea și înhumarea personalului decedat, precum și îndeplinirea formalităților specifice;

– suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităților necesare dezvoltării relațiilor cu autoritățile militare și civile locale, precum și cu populația civilă și asigurarea activităților de protocol.

Pe durata deplasării la și de la misiune, pentru personalul participant la misiuni se încheie asigurări de sănătate, plătite din bugetul MApN, iar asistența medicală se asigură conform contractului de stat de tip LOA și a acordurilor bilaterale existente. Mai mult, pe timpul misiunii, pentru personalul participant se încheie contracte de asigurare pentru invaliditate și deces.

În ceea ce privește drepturile salariale în lei, în țară, precum și alte drepturi bănești cuvenite personalului, acestea se plătesc conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 222/2017, de către unitățile militare de unde se detașează personalul care asigură îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor.

Totodată, personalul participant la misiuni beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, la cel mult clasa economic, la fiecare 3 luni de participare la misiune.

Potrivit art. 29, personalul participant la misiuni cu durata mai mică de 1 an nu beneficiază de concediu de odihnă pe perioada executării misiunii, în vreme ce personalul participant la misiuni cu durata mai mare de 1 an beneficiază de concediul de odihnă și concediul de odihnă suplimentar, pe perioada executării misiunii. În anul începerii misiunii personalul participant la misiuni efectuează concediul de odihnă înainte de plecarea în misiune.

 

Vă prezentăm, în continuare, modelul angajamentului, așa cum este acesta prevăzut în anexa nr. 2:

 

„ROMÂNIA                                                                                                                                             Neclasificat

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE                        Exemplarul nr. __

(denumirea structurii)

(ZZ.LL.AAAA)

Nr. …………. din …….

(localitatea)

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a)*1), ………………………………………………………, fiul, (fiica) lui ……………………….. și al(a) ………………………, născut(ă) în anul ……….., luna ………………, ziua ………, CNP ………………………….., domiciliat(ă) în localitatea …………………………….., str. ………………….. nr. ……., bl. …………., sc. ………, et. …….., ap. ……….., județul/sectorul …………………………, încadrat(ă) în funcția de ………………………………………………………. la*2) …………………………………………….., în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, mă oblig ca după încheierea misiunii în străinătate executate potrivit contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din aceeași lege să îmi desfășor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale, pe o perioadă de 5 ani.

Mă oblig să restitui cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, precizate prin contractele de stat, prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, proporțional cu perioada de angajament rămasă neexecutată, în situația în care înainte de expirarea duratei stabilite voi înceta prezentul angajament prin trecerea în rezervă în oricare din situațiile prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. f), g), h), i), i^1), j), l), m) și n) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, aceeași obligație de restituire a cheltuielilor individuale de instruire pe timpul misiunii îmi revine în situația în care nu voi finaliza activitatea de instruire din motive imputabile.

 

Data: ………………             Semnătura: ………………………….

C.I./B.I. seria ……. nr. …………..

eliberat(ă) de ………………………

la data de ………………………….

 

————

*1) Se înscriu gradul militar, numele și prenumele.

*2) Se completează indicativul numeric al unității și garnizoana”.

Pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul MApN în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol” (OMApN nr. M.8/2019) was last modified: ianuarie 29th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter