Posibilitatea suspendării judecării cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate (NCPP)

27 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2695
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 109/2018

NCPP: art. 5, art. 367, art. 413 alin. (1) pct. 1, art. 415 alin. (1)

Curtea Constituțională a reținut că reglementarea de către legiuitor, alături de cele două căi ordinare de atac (judecata în primă instanță și apelul), a căilor extraordinare de atac echivalează cu asigurarea unor garanții procesuale suplimentare în scopul aflării adevărului, principiu al aplicării legii procesual penale prevăzut la art. 5 C. proc. pen. (par. 16).

A apreciat Curtea de apel că interpretarea atribuită de Înalta Curte de Casație și Justiție în decizia la care contestatorul s-a raportat pentru invocarea excepției de neconstituționalitate reflectă atributele de constituționalitate de care beneficiază oricare parte ce recurge la această cale extraordinară de atac, sens în care excepția este neîntemeiată.

3. Referitor la excepția menționată la pct. 1 apărătorul ales al contestatorului a solicitat suspendarea judecării contestației în anulare până la soluționarea excepției de neconstituționalitate.

În acest sens, a susținut faptul că dispozițiile procesual penale nu prevăd posibilitatea suspendării judecării cauzei până la soluționarea excepției de neconstituționalitate în art. 367 C. proc. pen., se arată la ultimul alineat că „ridicarea unei excepții de neconstituționalitate nu suspendă judecarea cauzei”. Din aceste prevederi, raportat și la reglementarea anterioară când suspendarea judecării cauzei intervenea de drept într-o asemenea ipoteză, rezultă că suspendarea judecării cauzei a devenit facultativă, nemaiavând caracter obligatoriu, de drept. Așadar, întrucât C. proc. pen. prevede acum doar două ipoteze obligatorii de suspendare a judecării cauzei, a apreciat că în ceea ce privește suspendarea facultativă vor fi aplicabile dispozițiile procesual civile, care au caracter general și completator raportat la cele penale. Partea a invocat prevederile art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.: instanța poate suspenda judecata când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți.

În susținerea acestei teorii s-a invocat jurisprudența actuală, judecarea unei excepții de neconstituționalitate reprezintă o cauză facultativă de suspendare a judecății în sensul art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. dacă soluționarea acesteia poate influența soluția pronunțată în cauza în care a fost invocată.

În acest sens, a susținut că s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție, care în temeiul dispozițiilor amintite supra, în Dosarul nr. x/1/2015, prin încheierea din data de 11 decembrie 2015 a suspendat judecarea cauzei până la pronunțarea Curții Constituționale cu privire la excepția care a fost ridicată în acea cauză. Această soluție a fost adoptată într-un dosar de contencios administrativ unde, asemenea procedurii penale, nu există dispoziții exprese cu privire la suspendarea facultativă a cauzei în ipoteza sesizării Curții Constituționale în vederea soluționării unei excepții. Cu toate acestea, având în vedere caracterul general și completator al normelor procesual civile, instanța a apreciat că acestea sunt aplicabile și cauzelor care nu sunt de natură civilă.

În Dosarul nr. x/2014/a1, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Cluj a dispus suspendarea cauzei până la soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicată de unul dintre inculpați. Cu toate că judecătorul a revenit apoi asupra suspendării cauzei la cererea unor inculpați care au ales soluționarea cu celeritate a dosarului penal, este important de observat că prin această soluție s-a apreciat că dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. sunt aplicabile inclusiv în materie penală.

Referitor la cererea de suspendare a procesului penal până la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepției de neconstituționalitate, formulată de către apărătorul ales al contestatorului A. Curtea de apel a susținut caracterul nelegal al acesteia în considerarea lipsei unei norme procesual penale care, pe de o parte, să permită o atare situație în procesul penal, iar, pe de altă parte, să permită o completare a cadrului procesual penal cu norma procesual civilă invocată.

Textul art. 367 alin. (9) C. proc. pen. este imperativ în ceea ce privește interdicția suspendării judecării cauzei în situația ridicării unei excepții de neconstituționalitate. Acesta nu poate fi ignorat sau interpretat în alt sens decât a vrut legiuitorul să-i atribuie prin folosirea unei dispoziții imperative, clare în legătură cu această interdicție.

Celelalte argumente avansate de parte exced dispozițiilor legale.

Raportat la prevederea legală menționată anterior cererea părții, de suspendare a procesului penal până la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepției de neconstituționalitate este inadmisibilă.

Împotriva dispoziției de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen., cuprinsă în decizia penală nr. 25/A din data de 16 ianuarie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în Dosarul nr. x/57/2017 a formulat recurs condamnatul A. pentru motivele arătate în scris, astfel cum au fot depuse la dosar în notele scrise.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

La termenul de judecată din data de 08 februarie 2018, în ședință publică, recurentul condamnat A. a arătat că înțelege să își retragă recursul formulat.

Cum potrivit dispozițiilor art. 415 alin. (1) C. proc. pen., „până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, persoana vătămată și oricare dintre părți își pot retrage apelul declarat”, Înalta Curte urmează a lua act de manifestarea de voință a recurentului condamnat A.

Sursa informației: www.scj.ro.

Posibilitatea suspendării judecării cauzei până la soluționarea excepției de neconstituționalitate (NCPP) was last modified: februarie 27th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter