Perimarea. Sancţiune procedurală pentru nerespectarea termenului prevăzut de lege și prezumţie tacită de desistare dedusă din faptul nestăruinţei vreme îndelungată în judecată (NCPC, L. nr. 10/2001)

15 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
221 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1245/2020

L. nr. 10/2001: art. 47 alin. (1); NCPC: art. 248 alin. (1) 

Campanie Craciun UJmag 2020

Împotriva deciziei nr. 197 din 5 decembrie 2000 a Curții de Apel Craiova, secția civilă, au declarat recursuri reclamanții A., B., C., D., E., F., G., H. (în prezent decedați), I., J., K., L. și M., dosarul fiind înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 22 martie 2001.

Prin încheierea din 11 decembrie 2001, apreciindu-se asupra cererii formulate de recurenți, s-a suspendat judecata, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001.

La 9 februarie 2006, s-a amânat judecata cauzei la 11 aprilie 2006, pentru a da posibilitate recurenților – reclamanți să depună dovezi privind stadiul soluționării notificării formulate în baza Legii nr. 10/2001, dată la care s-a menținut măsura suspendării judecății recursului, constatându-se că nu a fost finalizată procedura administrativă prevăzută de legea specială, măsură menținută și prin încheierile din 29 iunie 2010, 4 octombrie 2011 și din 5 noiembrie 2013.

Prin încheierea din 11 martie 2020, a fost repusă cauza pe rol, acordându-se termen la 8 aprilie, cu citare părți, în vederea discutării perimării, dată la care judecata recursului a fost suspendată de drept, urmare a stării de urgență.

Prin rezoluția din 21 mai 2020, din oficiu, a fost fixat prezentul termen de judecată.

Înalta Curte constată aplicabile în cauză dispozițiile art. 248 alin. (1) C. proc. civ. care prevăd că orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părții timp de un an.

Din redactarea textului de lege menționat, care sancționează pasivitatea procedurală a părților, reiese caracterul imperativ al excepției invocate, instanța având îndrituirea și corelativ obligația de a veghea asupra respectării dispozițiilor de ordine publică care au drept efect stingerea, dintr-o împrejurare culpabilă părții, a procesului civil.

Perimarea se înfățișează însă nu numai ca o sancțiune procedurală pentru nerespectarea termenului prevăzut de lege dar și ca o prezumție tacită de desistare, dedusă din faptul nestăruinței vreme îndelungată în judecată, având astfel un caracter mixt.

Or, în speță, judecata dosarului a fost suspendată la data de 11 decembrie 2001, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, la cererea recurenților, în vederea soluționării, în procedura administrativă prevăzută de legea specială, a cererii de restituire a imobilului în litigiu.

Conform actelor și înscrisurilor dosarului, notificările formulate de reclamanți în baza Legii nr. 10/2001 au fost înaintate, potrivit dispoziției nr. 16228 din 20 februarie 2009 emisă de Primarul municipiului Craiova, Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

Înalta Curte a menținut măsura suspendării judecății cauzei pentru finalizarea procedurii administrative o perioadă îndelungată de timp, în care a inițiat o serie de demersuri în vederea comunicării stadiului soluționării notificărilor.

Urmare a solicitărilor instanței supreme, prin ultima adresă comunicată în 10 ianuarie 2019, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a menționat că notificările formulate de recurenți în temeiul Legii nr. 10/2001 nu au fost soluționate, deoarece nu au fost depuse toate înscrisurile cerute.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Se observă astfel că deși judecata dosarului a fost suspendată o perioadă îndelungată, părțile nu au efectuat niciun act de procedură, nu au solicitat repunerea pe rol a cauzei, singurele demersuri de solicitare a informațiilor privind stadiul procedurii administrative fiind dispuse de instanță din oficiu.

În acest sens, se constată cu urmare a adresei Înaltei Curți, recurentul K. a comunicat că Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a solicitat depunerea actului de proprietate, a certificatelor de moștenitor sau calitate moștenitor, a declarațiilor notariale pe proprie răspundere din care să rezulte că persoanele care se consideră îndreptățite la măsuri compensatorii sau antecesorii acestora nu au beneficiat de restituiri sau nu au primit despăgubiri, înscrisuri care nu au putut fi depuse din cauza necooperării persoanelor implicate.

Se constată că deși judecata cauzei a fost suspendată pentru desfășurarea procedurii administrative inițiate de reclamanți în temeiul Legii nr. 10/2001, în cadrul căreia au urmărit să obțină valorificarea acelorași drepturi, aceasta nu s-a finalizat tot din cauza petenților care nu au depus înscrisurile solicitate.

În ceea ce privește prezenta cauză, unica solicitare a recurenților de repunere pe rol a dosarului, a cărui judecată fusese suspendată la 11 decembrie 2001, a fost înregistrată la 4 martie 2020, ulterior fixării, din oficiu, a termenului de judecată din 11 martie 2020.

Se reține, ca atare, că dosarul a rămas în nelucrare, din vina părților, o perioadă îndelungată de timp în care nu s-a solicitat întocmirea vreunui act de procedură în termenul legal prevăzut, motiv pentru care, prin aplicarea art. 248 alin. (1) C. proc. civ., se vor constata perimate recursurile.

Sursa informației: www.scj.ro.

Perimarea. Sancțiune procedurală pentru nerespectarea termenului prevăzut de lege și prezumție tacită de desistare dedusă din faptul nestăruinței vreme îndelungată în judecată (NCPC, L. nr. 10/2001) was last modified: ianuarie 15th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter