O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și alte acte normative (adoptate de Guvern)

14 sept. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 583

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
13 septembrie 2018Ordonanțe de urgență – Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
– Ordonanța de urgență pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
– Ordonanța de urgență privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul suin a căror activitate a fost afectată de virusul „Pestei Porcine Africane”
– Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A.
– Ordonanța de urgență pentru abrogarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor guvernamentale naționale și în domeniul fondurilor europene nerambursabile
– Ordonanța de urgență pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
Proiecte de legi– Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea Anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
– Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea Anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
– Proiect de Lege pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Hotărâri– Hotărârea pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 iulie 2018 și la Paris la 27 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006
– Hotărârea pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 13 iunie 2018 și la Paris la 25 iunie 2018 dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
– Hotărârea privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului
– Hotărârea pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență”
– Hotărârea pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Fondurilor Europene, precum și termenele de clasificare aferente
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
– Hotărârea privind stabilirea numărului de posturi ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate precum și înființarea, organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale acesteia
– Hotărârea privind trecerea unui imobil, din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor
– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin H.G. nr. 384/2001
– Hotărârea pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Complex de dragaj fluvial”
– Hotărârea privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață << PERSEUS>> – 6.600 CP”
– Hotărârea pentru modificarea lit. C și D din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
– Hotărârea privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale în România
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinței Cartei Energiei și a evenimentelor conexe, desfășurate la București, pe perioada exercitării de către România a Președinției Cartei Energiei
– Hotărârea privind recunoașterea Fundației Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică
– Hotărârea privind acordarea cetățeniei române domnului „Nazhmudinov Omaraskhab”
– Hotărârea pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Dorobanți, județul Arad
– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
– Hotărârea privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013
– Hotărârea privind unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea la București, a vizitei vice-președintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018
– Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
– Hotărârea privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș a terenului în suprafață de 42.131,5 ha, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”
– Hotărârea pentru modificarea secțiunii B din Anexa la H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”
– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat
Puncte de vedere– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
– Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie

 

Conferința Noi reglementări în agricultură

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 13 septembrie 2018, au fost adoptate mai multe acte normative.

 

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

– Ordonanța de urgență pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

– Ordonanța de urgență privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul suin a căror activitate a fost afectată de virusul „Pestei Porcine Africane”;

– Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A.;

– Ordonanța de urgență pentru abrogarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor guvernamentale naționale și în domeniul fondurilor europene nerambursabile;

– Ordonanța de urgență pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor.

 

Proiecte de legi

– Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea Anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;

– Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea Anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;

– Proiect de Lege pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 iulie 2018 și la Paris la 27 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006;

– Hotărârea pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 13 iunie 2018 și la Paris la 25 iunie 2018 dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007;

– Hotărârea privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;

– Hotărârea pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență”;

– Hotărârea pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Fondurilor Europene, precum și termenele de clasificare aferente;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale;

– Hotărârea privind stabilirea numărului de posturi ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate precum și înființarea, organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale acesteia;

– Hotărârea privind trecerea unui imobil, din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor;

– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin H.G. nr. 384/2001;

– Hotărârea pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Complex de dragaj fluvial”;

– Hotărârea privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață << PERSEUS>> – 6.600 CP”;

– Hotărârea pentru modificarea lit. C și D din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană;

– Hotărârea privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale în România;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinței Cartei Energiei și a evenimentelor conexe, desfășurate la București, pe perioada exercitării de către România a Președinției Cartei Energiei;

– Hotărârea privind recunoașterea Fundației Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică;

– Hotărârea privind acordarea cetățeniei române domnului „Nazhmudinov Omaraskhab”;

– Hotărârea pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Dorobanți, județul Arad;

– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

– Hotărârea privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013;

– Hotărârea privind unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea la București, a vizitei vice-președintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018;

– Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului;

– Hotărârea privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș a terenului în suprafață de 42.131,5 ha, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”;

– Hotărârea pentru modificarea secțiunii B din Anexa la H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”;

– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat.

 

Puncte de vedere

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

– Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

O.U.G. pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege
22 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter