O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii – modificări (O.U.G. nr. 45/2018)

14 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 775

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

(M. Of. nr. 1004 din 18 decembrie 2017; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 

  (M. Of. nr. 459 din 04 iunie 2018)

modifică: art. 6 alin. (4), art. 20;

introduce: art. 7 alin. (3^1), art. 14 alin. (9^1)-(9^2);

abrogă: art. 15 alin. (2)-(3).  

 

În M. Of. nr. 459 din 04 iunie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

O.U.G. nr. 45/2018 aduce modificări, dar și completări O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii (M. Of. nr. 1004 din 18 decembrie 2017; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 98/2017  (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (4) prevedea:

„(4) Controlul de calitate și regularitate ex ante al modificărilor contractuale, prevăzut la alin. (1) lit. b), presupune verificarea modificărilor contractelor ce sunt efectuate în circumstanțele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016, inclusiv a argumentelor prezentate de autoritățile contractante pentru a demonstra încadrarea în aceste circumstanțe”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Controlul de calitate și regularitate ex ante al modificărilor contractuale, prevăzut la alin. (1) lit. b), presupune doar verificarea argumentelor prezentate de autoritățile contractante pentru a demonstra încadrarea în circumstanțele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, ce permit efectuarea respectivelor modificări”.

 

Art. 7 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 98/2017  (introdus prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Procentul prevăzut la alin. (3) se reduce progresiv începând cu 15 iunie 2019, țintele fiind stabilite anual prin ordin al președintelui ANAP”.

 

Art. 14 alin. (9^1)-(9^2) din O.U.G. nr. 98/2017  (introdus prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, după alin. (9), se introduc două ni alineate, alin. (9^1)-(9^2), cu următorul cuprins:

„(9^1) În cazul în care Agenția Națională de Integritate a emis un avertisment de integritate, iar ANAP a luat cunoștință despre acesta, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, constatările ANAP cu privire la măsurile de remediere dispuse de autoritatea contractantă, ca urmare a respectivului avertisment de integritate, se comunică Agenției Naționale de Integritate. În această situație, ANAP nu emite aviz conform. 

(9^2) În cazul efectuării controlului ex ante, în conformitate cu art. 12 alin. (2), ANAP emite aviz conform doar pentru aspectele pentru care a fost notificată de Agenția Națională de Integritate ca urmare a faptului că în respectivele situații aceasta din urmă nu are atribuții specifice în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) și art. 9 din Legea nr. 184/2016. Prevederile art. 14 alin. (8) și art. 25 alin. (1) sunt aplicabile numai după investigarea și stabilirea irevocabilă, în condițiile legii, a existenței unui conflict de interese, ANAP informând, în acest scop, instituțiile abilitate, după finalizarea activității de verificare”.

 

Art. 15 alin. (2)-(3) din O.U.G. nr. 98/2017  (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (2)-(3), se abrogă.

 

Art. 20 din O.U.G. nr. 98/2017  (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea:

„Art. 20

Atunci când autoritățile contractante intenționează demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a)-c) și e)-j) și alin. (2)-(6) din Legea nr. 99/2016, după caz, acestea au obligația de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, precum și de a pune la dispoziția ANAP informațiile și documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcției de control ex ante”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20

 (1) Atunci când autoritățile contractante intenționează demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a)-c) și e)-j) și alin. (2)-(6) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, acestea au obligația de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, precum și de a pune la dispoziția ANAP informațiile și documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcției de control ex ante. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul inițierii unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 253 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii – modificări (O.U.G. nr. 45/2018) was last modified: iunie 14th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter