O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – modificări (O.U.G. nr. 17/2018)

27 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 687

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare

(M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015)

O.G. nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

(M. Of. nr. 241 din 19 martie 2018)

modifică:    art. 11 alin.  (8) și alin. (8^1), art. 12 alin. (1);

introduce:  art. 11 alin. (2^1), art. 11 alin. (3^1), art. 11 alin. (8^2), art. 12^2, art. 15 alin. (1^1), art. 20 alin. (12).

În M. Of. nr. 241 din 19 martie 2018, s-a publicat O.G. nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

O.G. nr. 17/2018 aduce modificări și completări O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. . 746 din 6 octombrie 2015). Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 11 alin. (2^1) din O.U.G. nr. 40/2015 (introdus prin O.G. nr. 17/2018

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), care va avea următorul conținut:

(2^1) Prin excepție de la alin. (2), fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) sunt avizate de principiu de către Organismul intermediar pentru transport, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Art. 11 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 40/2015  (introdus prin O.G. nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), care va avea următorul conținut:

(3^1) Avizul de principiu al Organismului intermediar pentru transport se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanțare proiectul respectiv”.

 

Art. 11 alin. (8) și alin. (8^1) din O.U.G. nr. 40/2015  (modificate prin O.G. nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (8) și alin. (8^1) prevedeau:

„(8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) și alin. (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management a Programului Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).

(8^1) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) și alin. (3) se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Autorității de management a Programului operațional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);

c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale din transport aprobate conform legii;

d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (8) și alin. (8^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(8) În bugetul ordonatorului de credit din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, iar în bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management al Programului Infrastructura mare și dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);

c) obiectivul/proiectul de investiții îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(8^1) În bugetul ordonatorului de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico – economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);

c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale din transport aprobate conform legii;

d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice”.

 

Art. 11 alin. (8^2) din O.U.G. nr. 40/2015  (introdus prin O.G. nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11 după alin. (8^1) se introduce un nou alineat, alin. (8^2), care va avea următorul conținut:

(8^2) În bugetele ordonatorilor de credite și/sau bugetele unităților care funcționează în coordonare, din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3), se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat, venituri proprii sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Autorității de management al Programului operațional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);

c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale aprobate conform legii;

d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice”.

 

Art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 40/2015  (modificate prin O.G. nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea:

„(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și cofinanțare de la bugetul de stat în limita a 50% din valoarea acestei alocări, iar Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională. Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. Astfel:

a) în limita a 100% pentru autoritatea de management Programul operațional regional și autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate;

b) în limita a 200% pentru autoritatea de management Programul operațional Infrastructura mare;

c) în limita a 50% pentru autoritatea de management Programul operațional Capital uman, autoritatea de management pentru Programul operațional Capacitatea administrativă și autoritatea de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;

d) în limita a 20% pentru autoritatea de management Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate”.

 

Art. 12^2 din O.U.G. nr. 40/2015  (introdus prin O.G. nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 12^1 se introduce un nou articol, art. 12^2, care va avea următorul conținut:

(1) În cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorității de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(3) solicită din partea departamentului/ structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanțare.

(2) Notele justificative vor conține elemente tehnice și financiare care definesc cheltuielile și necesitatea plății acestora pentru implementarea proiectului.

(3) Cheltuielile efectuate și plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condițiile în care nu este încheiat contractul de finanțare. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală națională de finanțare și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație”.

 

Art. 15 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 40/2015  (introdus prin O.G. nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), care va avea următorul conținut:

(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare într-o singură tranșă de maximum 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului”.

 

Art. 20 alin. (12) din O.U.G. nr. 40/2015  (introdus prin O.G. nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), care va avea următorul conținut:

(12) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (9) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16”.

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – modificări (O.U.G. nr. 17/2018) was last modified: martie 27th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter