O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

23 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 935
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

(M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative 

(M. Of. nr. 346 din 20 aprilie 2018)

introduce: art. 2 alin. (3) lit. p), art. 15^1, art. 21 alin. (8^1)-(8^2).

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.)

introduce: art. 193 alin. (2^1).

 

În M. Of. nr. 346 din 20 aprilie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative.
O.U.G. nr. 30/2018 aduce completări O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015; cu modif. ult.), precum și Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivelor acte normative:

 

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Art. 2 alin. (3) lit. p) din O.U.G. nr. 40/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 30/2018)

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (3) lit. o), se introduce o nouă literă, lit. p), cu următorul cuprins:

„p) proiect nefinalizat – proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități și care la data depunerii cererii de finanțare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea”.

 

Art. 15^1 din O.U.G. nr. 40/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 30/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 15, se introduce un nou articol, art. 15^1, cu următorul cuprins:

„ Art. 151

(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanțare conform art. 15 alin. (1) pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislația națională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât și cofinanțării de la bugetul de stat. 

(2) În cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz. 

(3) Autoritatea de management are obligația de a reîntregi contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile din care a fost acordată prefinanțarea prin virarea sumei corespunzătoare cotei de cofinanțare dedusă potrivit alin. (2), din contul aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 9 lit. a) în contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile corespunzător”.

 

Art. 21 alin. (8^1)-(8^2) din O.U.G. nr. 40/2015 (introduse prin O.U.G. nr. 30/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (8), se introduc două noi alineate, alin. (8^1)-(8^2), cu următorul cuprins:

„(8^1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, format din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, finanțate din fonduri europene, pentru partenerii publici externi care nu au obligația să se înregistreze fiscal în România potrivit legislației fiscale din România, iar legislația incidentă acestora în țara de origine le interzice să se înregistreze fiscal într-o altă țară, autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în contul de disponibilități deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială, în vederea primirii de la autoritatea de management a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate la nivelul proiectului de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România. 

(8^2) Liderul de parteneriat are obligația de a vira, în valută, partenerilor publici externi neînregistrați fiscal în România sumele primite în lei de la autoritatea de management, precum și cofinanțarea stabilită prin acordurile de parteneriat, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite de la autoritatea de management. Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării de către liderul de parteneriat a plății în valută către partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România a sumelor primite în lei de la autoritatea de management se suportă de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România”.

 

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

Art. 193 alin. (2^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăți (introdus prin O.U.G. nr. 30/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 193, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății, beneficiare ale unor proiecte finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020, pot primi, în completare, sume de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății, pentru finanțarea cofinanțării care trebuie asigurată de către beneficiari potrivit contractelor de finanțare sau acordurilor de parteneriat, după caz”.

O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative was last modified: aprilie 23rd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter