O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală – completări (Legea nr. 98/2019)

15 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 413

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Monitor Dosare
Actul modificator

Sumar

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,  aprobată prin Legea nr. 89/2015

(M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu modif. ult.)

   

 

Legea nr. 98/2019 privind completarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

(M. Of. nr. 365 din 10 mai 2019)

introduce: art. 7 alin. (1) lit. n)-o), art. 7^1

 

În M. Of. nr. 365 din 10 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 98/2019 privind completarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele completări O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015 (M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

Conferintele lunii noiembrie
”

 

Art. 7 alin. (1) lit. n)-o) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (introdus prin Legea nr. 93/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (1), după lit. m) se introduc două noi litere, lit. n)-o), cu următorul conținut:

„(1) Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice:

(…)

n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice;

o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale”.

 

Art. 7^1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (introdus prin Legea nr. 93/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul conținut:

„Art. 7^1

Referitor la prevederile legale privind lucrările de construire/modernizare/reabilitare/extindere a rețelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor natural și a rețelelor din domeniul energiei electrice atât prin Programul național de dezvoltare locală, cât și realizate cu finanțare din alte surse, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se va face astfel:

a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor de interes național sau județean din domeniul gazelor naturale și energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toată durata de existență a acestora;

b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor prevăzute la lit. a) se face pe toată durata de existență a acestora; chiria și contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, se stabilesc prin înțelegere cu proprietarul terenului forestier și se consemnează sau se achită cu titlu de indemnizație de către inițiatorul proiectului, în condițiile legii;

c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată, prevăzut în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se încheie de către proprietar sub forma înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național și se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de inițiatorul proiectului la instituția competentă să emită aprobarea de ocupare temporară;

d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată necesară realizării proiectelor prevăzute la lit. a) se face fără acordul proprietarilor în situația în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația litigiilor, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în cazul în care nu se ajunge la un accord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului în acest caz se suplinește prin declarația inițiatorului proiectului de asumare proprie a răspunderii și care descrie imposibilitatea obținerii acordului proprietarilor;

e) în situațiile prevăzute la lit. d), sumele datorate deținătorilor pentru ocuparea temporară a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, cu modificările ulterioare, inclusive valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizație într-un cont bancar deschis pe numele inițiatorului proiectului și se eliberează ulterior prin dispoziția inițiatorului proiectului;

f) ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății se face pe baza unei adeverințe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirm această situație;

g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevăzute la lit. a) la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură”.

 

Alte dispoziții

 

Conform art. II, obiectivele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n)-o) din O.U.G. nr. 28/2013 pot fi finanțate prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală.

De asemenea, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, O.U.G. nr. 28/2013 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală – completări (Legea nr. 98/2019) was last modified: mai 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter