O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale – modificări (Legea nr. 174/2015)

7 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2910

Despre

  • M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015
  • Legea nr. 174/2015
  • O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 86/2014
(M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014)
Legea nr. 174/2015
(M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015)
modifică: art. 3 alin. (3) lit. c), art. 5 alin. (4), (10), (15) și (16), art. 13 alin. (1) și (4)
introduce: art. 7 alin. (31), art. 11 alin. (2)-(7), art. 17 alin. (2)


 

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 174/2015 modifică în mod direct O.U.G. nr. 86/2014, dar și în mod indirect Legea nr. 155/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.) și O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 884 din 22 decembrie 2012; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 86/2014 prin Legea nr. 174/2015:

Art. 3 alin. (3) lit. c) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 174/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) lit. c) dispunea faptul că, începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei și exercită:

(…)

c) orice alte atribuții exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) lit. c) dispune: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei și exercită:

(…)

c) orice alte atribuții exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate, precum și activitatea desfășurată de Ministerul Economiei privind concesiunea serviciului public de distribuție gaze naturale”.

 
Art. 5 alin. (4), (10), (15) și (16) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 174/2015)

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (4) prevedea faptul că Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinea atribuții în următoarele domenii de activitate: securitate și sănătate în muncă, relații de muncă, supravegherea pieței muncii, securitate socială, beneficii sociale.

Potrivit art. 5 alin. (10), Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, precum și atribuțiile specifice se aprobau prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, la art. 5 alin. (15), se dispunea faptul că Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (rep. M. Of. nr. 290 din 3 mai 2012) și O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (M. Of. nr. 921 din 23 decembrie 2011; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (10).

În sfârșit, art. 5 alin. (16) prevedea faptul că, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (10), Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se desființează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) prevede: „Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinește atribuții în următoarele domenii de activitate: securitate și sănătate în muncă, relații de muncă, supravegherea pieței, securitate socială, beneficii sociale”.

De asemenea, art. 5 alin. (10) stabilește: „Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, precum și atribuțiile specifice se aprobă prin lege”.

Conform art. 5 alin. (15): „Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, cu modificările ulterioare, și O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (M. Of. nr. 921 din 23 decembrie 2011) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, se abrogă la data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (10)”.

În sfârșit, art. 5 alin. (16) stabilește: „În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (10), Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se desființează”.

 
Art. 7 alin. (31) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 174/2015)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (31) stabilește: „Președintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorității de un secretar general, numit în condițiile legii”.

 
Art. 11 alin. (2)-(7) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 174/2015)

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (1) se introduc șase noi alineate, alin. (2)-(7).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2)-(7) prevăd următoarele:

(2) Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(3) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special.

(4) Pentru anul 2014, Ministerul Finanțelor Publice își exercită atribuțiile de raportare a stadiului de implementare a controlului intern/managerial la ordonatorii de credite.

(5) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial.

(6) Competențele Secretariatului General al Guvernului prevăzute la alin. (3) sunt exercitate de către Direcția de control intern/managerial și relații interinstituționale, condusă de un director.

(7) Prevederile art. 4 alin. (4) și (5) și ale art. 5 alin. (2) și (3) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă”.

 
Art. 13 alin. (1) și (4) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 174/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea faptul că în termenul de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de respectiva ordonanță de urgență.

De asemenea, art. 13 alin. (4) stabilea faptul că, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preluau pe bază de protocol de predare-preluare posturile și personalul preluat, precum și patrimoniul instituțiilor publice reorganizate stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2015 până la data protocolului de predare-primire se preiau în măsura în care prin instrucțiunile prevăzute la art. 15 alin. (5) se prevedea astfel.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) prevede: „În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului, spre adoptare, proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și, în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora proiectul de lege prevăzut la art. 5 alin. (10)”.

De asemenea, art. 13 alin. (4) dispune: „În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului și a legii prevăzute la alin. (1) se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, posturile și personalul preluat, precum și patrimoniul instituțiilor publice reorganizate stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2015 până la data protocolului de predare-primire se preiau în măsura în care prin instrucțiunile prevăzute la art. 15 alin. (5) se prevede astfel”.

 
Art. 17 alin. (2) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin Legea nr. 174/2015)

Noua reglementare

La art. 17, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) stabilește: „Salarizarea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale și aparatului de lucru al Guvernului se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

 
ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 86/2014
(M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014)
Rectificare (M. Of. nr. 927 din 19 decembrie 2015)
O.U.G. nr. 29/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
Legea nr. 174/2015 (M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale – modificări (Legea nr. 174/2015) was last modified: iulie 7th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter