Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzut de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică și alte acte normative (adoptate de Guvern)

25 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 384

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
24 mai 2018Ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzut de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
– Ordonanța de urgență privind adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
– Ordonanța de urgență privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru modificarea și Completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Hotărâri– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice aprobate prin H.G. nr. 225/2014
– Hotărârea pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale și modalitatea de desfășurare a activității acesteia
– Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „CULTURĂ”
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017
– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021
– Hotărârea privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor din domeniul transportului feroviar
– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN71 Bâldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000 – 44+130, km 51+041 – 109+905”
– Hotărârea pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii
– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călărași, Ialomița, Suceava, Sibiu, Brașov, Constanța și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costești, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea Anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
– Hotărârea privind preluarea podului peste râul Arieș, situat pe drumul național DN1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
– Hotărârea privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind completarea art. 5 din H.G. nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2018
– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză
– Hotărârea pentru stabilirea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
Proiecte de lege– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Puncte de vedere– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind Proiectul de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă referitor la proiectul de lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale care activează pe teritoriul României, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a O.U.G. nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare și completare a punctelor 20), 23) și 27) ale art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 292 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 24 mai 2018, au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe de urgență

 

– Ordonanța de urgență privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzut de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

– Ordonanța de urgență privind adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene;

– Ordonanța de urgență privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru modificarea și Completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

Hotărâri

 

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice aprobate prin H.G. nr. 225/2014;

– Hotărârea pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale și modalitatea de desfășurare a activității acesteia;

– Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „CULTURĂ”;

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017;

– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

– Hotărârea privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor din domeniul transportului feroviar;

– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN71 Bâldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000 – 44+130, km 51+041 – 109+905”;

– Hotărârea pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii;

– Hotărârea privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călărași, Ialomița, Suceava, Sibiu, Brașov, Constanța și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unitățile de transfuzie-din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane;

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costești, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Hotărârea privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea Anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

– Hotărârea privind preluarea podului peste râul Arieș, situat pe drumul național DN1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale;

– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

– Hotărârea privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind completarea art. 5 din H.G. nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2018;

– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză;

– Hotărârea pentru stabilirea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

 

Proiecte de lege

 

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.

 

Puncte de vedere

 

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind Proiectul de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă referitor la proiectul de lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale care activează pe teritoriul României, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a O.U.G. nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare și completare a punctelor 20), 23) și 27) ale art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 292 alin. (1) din Legea nr. 227/2015;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Ordonanța de urgență privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzut de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: mai 25th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter