Aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” (OPANAF nr. 223/2018)

6 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 463

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 223/2018
(M. Of. nr. 106 din 2 februarie 2018)
Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”.

În M. Of. nr. 106 din 2 februarie 2018, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF (OPANAF) nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

 

Art. 1 din OPANAF nr. 223/2018

Art. 1 prevede că se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”, cod: 14.13.01.10.11/p.d., prevăzut în anexa nr. 1.

 

Art. 2 din OPANAF nr. 223/2018

Potrivit art. 2, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 3 din OPANAF nr. 223/2018

Art. 3 dispune că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Art. 4 din OPANAF nr. 223/2018

Art. 4 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

 

Art. 5 din OPANAF nr. 223/2018

Conform art. 5, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OPANAF nr. 2.743/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA” (M. Of. nr. 763 din 26 septembrie 2017).

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Art. 6 din OPANAF nr. 223/2018

În art. 6 se prevede că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

 

Redăm în continuare conținutul anexelor la OPANAF nr. 223/2018.

 

Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 223/2018

 

 

Instrucțiuni de completare a formularului (086)
„Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”

Formularul (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” se completează și se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată sau notifică organului fiscal aplicarea acestui mecanism ori solicită renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, conform O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, denumită în continuare ordonanță.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta.

Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

– un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secț. I („Felul notificării”)

Se bifează pct. 1 de către persoanele care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu art. 2 alin. (2) din ordonanță.

Se bifează pct. 2 de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, în conformitate cu art. 2 alin. (6) din ordonanță.

Se bifează pct. 3 de către persoanele care solicită renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu art. 2 alin. (10) – (12) din ordonanță.

Secț. II („Date de identificare a persoanei impozabile”)

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei impozabile, respectiv a persoanei fizice, a grupului de persoane, a instituției publice, a persoanei juridice, precum și a oricărei entități capabile să desfășoare o activitate economică.

Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secț. III („Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal”) se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii.

Rândul „Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Rândul „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Secț. IV („Opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”) se bifează de către persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanță, și care au bifat pct. 1 de la secțiunea I.

Secț. V („Persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017”) se bifează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, și care au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din ordonanță, și care au bifat pct. 2 de la secțiunea I.

Notificarea se depune la organul fiscal competent până la data de 1 a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Secț. VI („Renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”) se bifează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care solicită renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (10) – (12) din ordonanță, și care au bifat pct. 3 de la secțiunea I.

Prin bifarea acestei secțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că nu se află sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență la data depunerii notificării, inclusiv în situația în care aceasta a ieșit de sub incidența acestei legislații.

Persoana impozabilă care a optat pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanță și care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanță poate renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a fost înscrisă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță.

Persoana impozabilă care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) din ordonanță întrucât a înregistrat obligații fiscale reprezentând TVA restante și care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanță poate renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță.

Persoana impozabilă care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanță și care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanță poate renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după ieșirea de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță.

 

Anexa nr. 2 din OPANAF nr. 223/2018

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (086)
„Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”

1. Denumire:„Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA (086)”

2. Cod: 14.13.01.10.11/p.d.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură față;

– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (o filă)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru notificarea organului fiscal cu privire la:

– opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017;

– aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (6) din O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017;

– solicitarea de renunțare la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (10)

– (12) din O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017.

8. Se întocmește în 2 exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal.

9. Circulă:

– originalul la organul fiscal;

– copia la persoana impozabilă.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” (OPANAF nr. 223/2018) was last modified: februarie 6th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter